Przejście do sekcji:

Treść strony: Aktualności 2022

Festyn Mikołajkowy UKS Skompensis

W sobotę 3 grudnia br., w hali sportowej Szkoły Podstawowej im. Gustawa Zielińskiego odbył się Mikołajkowy Festyn Rodzinny lokalnego klubu sportowego UKS Skompensis.

W przygotowanie festynu aktywnie włączyli się rodzice, sponsorzy oraz uczniowie Szkoły Podstawowej im. Gustawa Zielińskiego w Skępem, a także Szkoły Podstawowej w Czermnie.

Na spotkaniu nie mogło zabraknąć Burmistrza Miasta i Gminy Skępe Pana Piotra Wojciechowskiego, który złożył dzieciom oraz ich rodzicom świąteczne życzenia, życząc przede wszystkim dzieciom radości z trenowania i wielu sukcesów na różnego rodzaju zawodach czy turniejach. Dodatkowo bardzo miło było gościć Przewodniczącego Rady Miasta Skępe Pana Janusza Kozłowskiego oraz Kierownik Oświaty Kultury i Sportu Panią Magdalenę Elwertowską.

Więcej zdjęć na Facebooku UKS Skompensis Skępe.

 

 • Od lewej Burmistrz Miasta i Gminy w Skępem, Wiceprezes UKS...
 • Grupa uczestników spotkania wykonująca rozgrzewające...
 • Grupowe zdjęcie, na którym znajdują się uczestnicy...

Jarmark Bożonarodzeniowy 2022

 • Plakat Jarmark Bożonarodzeniowy 2022

Ulga podatkowa

 • autor: Dawid Gajewski
 • Polska Strefa Inwestycji
 • Polska Strefa Inwestycji

Katarzyna Gabrychowicz Wicemistrzyni Europy oraz Mistrzyni Polski w Karate

Katarzyna Gabrychowicz Wicemistrzyni Europy w konkurencji kumite juniorek - 50 kg na 35. Mistrzostwach Europy w Karate Kyokushin w Portugalii oraz Mistrzyni Polski w kumite juniorek - 55 kg nagrodzona przez Burmistrza Miasta i Gminy Skępe i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Skępem wraz z Radnymi.

 • Od lewej Burmistrz Miasta i Gminy w Skępem, Katarzyna...

Ostrzeżenie meteorologiczne

Ostrzeżenia meteorologiczne

Zjawisko: oblodzenie

Stopień zagrożenia: 1

Obszar:  dotyczy wszystkie powiaty

Ważność: od godz. 18:00 dnia 20.11.2022r.  do godz. 10:00 dnia 21.11.2022r.

Przebieg:  Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników w trakcie i po opadach deszczu ze śniegiem oraz mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna od -5'C do -1ºC, lokalnie spadek do -11ºC, przy gruncie od -7ºC do -4ºC, lokalnie -13ºC.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80 %

Uwagi: brak

Źródło informacji:  Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni. Ostrzeżenie zbiorczo nr 161.

Piotr Smoliński

Dzień Pracownika Socjalnego

 • Plakat z życzeniami z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

„Człowiek jest wielki nie przez to co posiada,

lecz przez to kim jest;

nie przez to, co ma,

lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”

Jan Paweł II

 

 

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego w imieniu samorządu Miasta i Gminy Skępe WSZYSTKIM PRACOWNIKOM MIEJSKO – GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ składamy serdeczne życzenia oraz wyrazy uznania za zaangażowanie i profesjonalizm w wypełnianiu ważnej roli społecznej na rzecz osób potrzebujących.

Dziękujemy Państwu za wrażliwość i wyrozumiałość. Życzymy, aby  każdy dzień pracy z podopiecznymi przynosił zadowolenie i satysfakcję oraz był motywacją do podejmowania kolejnych wyzwań służących mieszkańcom naszej gminy.

 

          Z wyrazami szacunku

Przewodniczący Rady Miejskiej w Skępem                   Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

  Janusz Kozłowski                                                    Piotr Wojciechowski

 

 

Skępe, 21 listopada 2022 r.

Wsparcie finansowe rolników

Dopłaty do składek ubezpieczenia od strat spowodowanych chorobami zwierząt.

O przyznanie pomocy może starać się producent rolny, który m.in.:

 • posiada numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,
 • jest posiadaczem samoistnym lub zależnym nieruchomości, na której prowadzi działalność rolniczą w zakresie produkcji drobiu, bydła lub świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • w ramach prowadzonej działalności rolniczej posiada umowę ubezpieczenia drobiu, bydła lub świń od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych salmonellą (okres objęty ubezpieczeniem rozpoczynający się nie wcześniej niż w dniu
  1 kwietnia 2022 r.), z której wynika, że ubezpieczył co najmniej:

- 1000 sztuk kurcząt rzeźnych lub

- 1000 sztuk gęsi rzeźnych, lub

- 1000 sztuk indyków rzeźnych, lub

- 1000 sztuk drobiu nieśnego, lub

-  4 sztuki bydła, lub

- 14 sztuk świń;

 • zapłacił składkę z tytułu ubezpieczenia wynikającą z umowy ubezpieczenia
  a w przypadku gdy zgodnie z umową ubezpieczenia składka ma być opłacana
  w ratach - zapłacił wszystkie raty wynikające z tej umowy ubezpieczenia
  z terminem płatności do dnia złożenia wnioskuo przyznanie pomocy,
 • temu producentowi rolnemu nie przyznano na podstawie odrębnych przepisów dopłaty do składki z tytułu ubezpieczenia wynikającej z umowy ubezpieczenia,

Szczegółowe warunki przyznawania pomocy dotyczące dopłat od strat zawarte są w linku poniżej:

warunki_przyznawania_pomocy_rolnikom

Pierwszy nabór wniosków: 30 września - 31 października 2022 r. Kolejny nabór 1 grudnia - 30 grudnia 2022 r.

Zarybianie jeziora

16 listopada 2022 r. wzorem lat ubiegłych kolejne 60 kg  karpia kroczka zostało komisyjnie wpuszczone do wód Jeziora Wielkiego w Skępem. W obecności delegowanych pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Skępem Inspektora Dariusza Zalewskiego i Pani Justyny Wyborskiej na plaży miejskiej w Skępem przedstawiciele Gospodarstwa Rybackiego Włocławek wpuścili młode karpie do wody.

Zgodnie z zawartym porozumieniem jest to forma rekompensaty na rzecz Gospodarstwa Rybackiego Włocławek za utracone korzyści w gospodarce rybackiej, w związku z przeprowadzoną budową i eksploatacją pomostu kąpielowego na tym akwenie wodnym.

 • Zarybianie jeziora
 • Zarybianie jeziora
 • Zarybianie jeziora
 • Zarybianie jeziora

Relacja z Święta Niepodległości

11 listopada 2022 r. w Klasztorze Ojców Bernardynów w Skępem odbyły się uroczystości upamiętniające 104 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Rozpoczęły się one montażem słowno – muzycznym w wykonaniu uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Gustawa Zielińskiego w Skępem. Niecodzienną lekcję historii uczniowie przygotowali pod kierunkiem nauczycieli p. Marzeny Markiewicz, p. Ireneusza Jędrzejewskiego i p. Pawła Sosińskiego.

W ramach akcji „Niepodległa do hymnu”, do której włączyło się nasze miasto, w samo południe w Klasztorze Ojców Bernardynów odśpiewany został  hymn narodowy.

Kolejnym punktem gminnych obchodów była Msza Święta w intencji Ojczyzny koncelebrowaną przez Proboszcza Parafii pw. Zwiastowania NMP O. Ekspedyta Osiadacz i Wikarego Parafii pw. Miłosierdzia Bożego ks. Wojciecha Czajkowskiego. W uroczystej Mszy Św. wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych, zaproszeni goście, poczty sztandarowe i flagowe placówek oświatowych, straży pożarnej i koła łowieckiego oraz licznie przybyli mieszkańcy z terenu naszej gminy  oraz ich goście. Uczestnicy uroczystości otrzymali przypinki upamiętniające tegoroczne obchody.

Podczas uroczystości można było podziwiać wystawę prac, które zostały nagrodzone w konkursie pt. „Barwy biało-czerwone brzmią jak niepodległość”, zorganizowaną przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Skępem.

Jak każdego roku nie mogło zabraknąć także udziału Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Skępem, która uświetniła uroczystość.

Po zakończonej części w murach sanktuarium nastąpił przemarsz pod pomnik ,,W hołdzie mieszkańcom Skępego i okolic” przy ulicy Klasztornej. Przy pomniku Burmistrz Miasta i Gminy Skępe Piotr Wojciechowski wygłosił okolicznościowe przemówienia. Delegacje samorządu gminnego, jednostek organizacyjnych, organizacji pozarządowych z terenu naszej gminy oraz przedstawiciele Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP w Wólce złożyły wiązanki kwiatów.

Dodatkową atrakcją tegorocznych obchodów Święta Niepodległości w Skępem było spotkanie z żywą historią – Wioska edukacyjna – Polska Niepodległa. Dla zwiedzających przygotowano 5 tematycznych stanowisk: zbrojownię zawierającą broń i wyposażenie wojskowe z okresu 1918-1921, stanowisko propagandowe, konstruktorskie, szermiercze oraz strzelnicę.

Na zakończenie Burmistrz Miasta i Gminy Skępe serdecznie podziękował wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie tegorocznych Gminnych obchodów Święta Niepodległości w Skępem. Słowa uznania skierował do:

 • Proboszcza Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Zwiastowania NMP w Skępem oraz Wikarego Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Miłosierdzia Bożego w Skępem,
 • Pocztów sztandarowych z:
  - placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Skępe,
  - Zespołu Szkół im. Waleriana Łukasińskiego w Skępem,
  - Koła Łowieckiego nr 55 - „Dzik”,
  - Ochotniczej Straży Pożarnej ze Skępego i z Wioski,
 • Braci strażackiej ze Skępego, Wioski, Wółki, Łąkiego, Józefkowa, Jarczewa z Komendantem Miejsko – Gminnego Zarządu OSP w Skępem Mariuszem Bujanowskim oraz Prezesami jednostek z terenu gminy Skępe na czele, Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z Wólki z opiekunem Mirosławem Jędrzejewskim,
 • Orkiestry Ochotniczej Straży Pożarnej ze Skępego z Lechem Nowatkowskim na czele,
 • Organisty – Marka Redeckiego,
 • Dyrekcji, Nauczycieli i Uczniów Szkoły Podstawowej im. Gustawa Zielińskiego w Skępem za przepiękny montaż słowno – muzyczny,
 • Policjantów z Posterunku Policji w Skępem z szt. Andrzejem Muszyńskim na czele,
 • organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta i Gminy Skępe, tj. kół emerytów, seniorów, kół gospodyń wiejskich, stowarzyszeń.

Podziękował także mieszkańcom i ich gościom za liczny udział w uroczystości.

 • Obchody Święta Niepodległości w Skępem
 • Obchody Święta Niepodległości w Skępem
 • Obchody Święta Niepodległości w Skępem
 • Obchody Święta Niepodległości w Skępem
 • Obchody Święta Niepodległości w Skępem
 • Obchody Święta Niepodległości w Skępem
 • Obchody Święta Niepodległości w Skępem
 • Obchody Święta Niepodległości w Skępem
 • Obchody Święta Niepodległości w Skępem
 • Obchody Święta Niepodległości w Skępem

Wsparcie finansowe rodzin

Do 15 listopada 2022 r. trwa nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej w zakresie wsparcia finansowego rodzin, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem w gospodarstwie rolnym w 2022 r. szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi.

Dokumenty przyjmują biura powiatowe ARiMR.
Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej ARiMR: https://www.gov.pl/web/arimr/pomoc-dla-rodzin-w-zwiazku-z-niekorzystnymi-warunkami-atmosferycznymi-w-2022-r2

 • Pomoc dla rodzin rolniczych

Święto Niepodległości w Skępem

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe,
Przewodniczący Rady Miejskiej w Skępem wraz z Radnymi,
Dyrektor Miejsko -- Gminnego Ośrodka Kultury w Skępem,
Proboszcz Rzymskokatolickiej Parafii pw. Zwiastowania NMP w Skępem,
Proboszcz Rzymskokatolickiej Parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Skępem
serdecznie zapraszają WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW
na obchody ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI W SKĘPEM,
które odbędą się 11 LISTOPADA 2022 r. o godz. 11.30
w Klasztorze Ojców Bernardynów w Skępem.

Program uroczystości:
godz. 11:30 – Montaż słowno – muzyczny w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej im. G. Zielińskiego w Skępem
godz. 12:00 – „Niepodległa do hymnu”
godz. 12.05 – Msza Św. z udziałem pocztów sztandarowych
godz. 13.00 – Przemarsz pod pomnik „W hołdzie Mieszkańcom Skępego i okolic”, przemówienia okolicznościowe,
złożenie kwiatów
Dodatkowa atrakcja dla Mieszkańców:
w godz. 10:30 - 15:30 – Spotkanie z żywą historią - WIOSKA EDUKACYJNA – POLSKA NIEPODLEGŁA
plac obok pomnika, ul. Klasztorna

 • plakat 11 listopada 2022-1

Oferta na zadanie publiczne

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r., poz. 1327, ze zm.) zamieszczamy ofertę Klasztoru Ojców Bernardynów, złożoną w dniu 03.11.2022 r. na realizację zadania publicznego pod nazwą „Remont pokrycia blachą miedzianą dachu nad nawą główną kościoła z zespołu klasztornego OO. Bernardynów w Skępem (połać północna cz. wschodnia, cała połać południowa)”.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy każdy, w terminie do 14.11.2022 r. może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Oferta zamieszona została do dnia 07.11.2022 r.

Skępe, 07.11.2022 r.

                                                                                                                                                            Piotr Wojciechowski

                                                                                                                                                    Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

 

 

 

Skępe skuteczne w pozyskiwaniu środków europejskich!

Dwa lata temu ukazał się „Ranking wykorzystania środków europejskich przez samorządy 2014–2019” opracowany przez czasopismo Wspólnota, w którym Miasto i Gmina Skępe zajęła zaszczytne pierwsze miejsce wśród gmin Powiatu Lipnowskiego. Ranking uwzględniający wysokość pozyskanych środków w przeliczeniu na 1 mieszkańca przedstawia się następująco: 

Skępe - 726,33 zł

Bobrowniki - 698,57 zł

Kikół - 625,27

Lipno (gmina) - 581,21 zł

Wielgie - 557,16 zł

Tłuchowo - 481,05 zł

Chrostkowo - 397,43 zł

Lipno (miasto) - 369,56 zł

Dobrzyń nad Wisłą - 359,49 zł

Pełny ranking dostępny jest tutaj.

Wszystko to przekłada się na poziom inwestycji. Również tutaj Miasto i Gmina prezentuje się okazale, co potwierdza inny ranking czasopisma, a mianowicie „Inwestycje samorządowe 2019-2021”:

Chrostkowo - 1 233,86 zł

Dobrzyń - 987,92 zł

Skępe - 853,36 zł

Tłuchowo - 847,02 zł

Lipno (gmina) - 679,37 zł

Wielgie - 664,30 zł

Bobrowniki - 530,57 zł

Lipno (miasto) - 358,65 zł

Kikół - 318,58

Pełny ranking dostępny jest tutaj.

Mamy nadzieje, że nasze działania pozwolą w kolejnych edycjach rankingów również zajmować wysokie miejsca, jednakże nie to jest najważniejsze. Najważniejszy jest rozwój gminy z korzyścią dla wszystkich mieszkańców.

Powstaną kolejne drogi w Skępem!

W dniu 12 października 2022 roku zawarta została umowa, na mocy której nawierzchnię z kostki brukowej zyskają ulice Topolowa, Klonowa (dokończenie odcinka), Akacjowa i Kasztanowa oraz łącznik ulicy Jarzębinowej z ulicą Wiśniową. Ponadto infrastruktura drogowa osiedla zostanie uzupełniona o chodniki oraz system kanalizacji deszczowej. Wykonawcą zadania jest konsorcjum skępskich firm Usługi Komunalne i Transportowe Piotr Redecki oraz Firma Inżynieryjno Budowlana Andrzej Cyta. Prace rozpoczną się niebawem, zaś ich zakończenie planowane jest na połowę 2024 roku. Koszt zadania wyniesie ponad 5,5 mln zł. 4.997.000,00 zł to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

 • Burmistrz Miasta i Gminy Skępe Piotr Wojciechowski wraz ze...

Skrócony czas pracy MGOK

Zgodnie z Zarządzeniem nr 5/2022 Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Skępem z dnia 28 października 2022 r.
w sprawie skrócenia czasu pracy w dniu 31 października 2022 r. (poniedziałek)
informujemy, iż Ośrodek Kultury w Skępem będzie czynny od godziny od 730 do godziny 1200.

Dyrektor
Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Skępem

Magdalena Elwertowska

 • skrócenie czasu pracy 31.10

Uroczyste otwarcie dróg

25 października br. uroczyście otworzono zakończone dwie inwestycje, a mianowicie przebudowaną ulicę Spółdzielczą i ulicę Płocką w Skępem. Uroczystego otwarcia dróg dokonali: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Poseł na Sejm RP Pani Anna Gembicka, Wicewojewoda Kujawsko – Pomorski Pan Józef Ramlau, Burmistrz Miasta i Gminy Skępe Pan Piotr Wojciechowski, Przewodniczący Rady Miejskiej w Skępem Pan Janusz Kozłowski, Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Sp. z o.o. Pan Andrzej Kurda, Inspektor nadzoru nad ul. Spółdzielczą Pan Wojciech Jańczak i Inspektor nadzoru nad ul. Płocką Pan Mirosław Grodaszewski, jak również przedstawiciele mieszkańców. Po powitaniu zaproszonych gości oraz podziękowaniu za dofinansowanie i realizację inwestycji przez Burmistrza Miasta i Gminy Skępe uroczystego poświęcenia dróg dokonał Ks. Kanonik Roman Murawski – Proboszcz Parafii Miłosierdzia Bożego w Skępem.

Należy podkreślić kilka ważnych informacji na temat dokonanych inwestycji:

Przebudowa ulicy Spółdzielczej w Skępem – długość 1.094 m:

Wartość łączna zadania: 2 791 399,26 zł

Dofinansowanie: 1 395 699,00 zł

Przebudowa została zrealizowana w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – edycja 2021

Przed realizacją inwestycji Ulica Spółdzielcza posiadała nawierzchnię z płyt betonowych drogowych oraz częściowo z masy bitumicznej na odcinku krzyżowania się z ulicą Sierpecką oraz ulicą Warszawską. Droga znajdowała się w złym stanie technicznym, występowały liczne koleiny, w których gromadziła się wody opadowe, jak również charakteryzowała się nieregularną, zdegradowaną strukturą. Na odcinkach objętych zadaniem brak było wyznaczonych chodników oraz poboczy, zaś jezdnie posiadały liczne nierówności poprzeczne i podłużne. Droga nie posiadała systemu odwodnienia.

Parametry drogi po zakończeniu inwestycji przedstawiają się następująco

- przekrój dla klasy dróg dojazdowych – D,

- jezdnia i szerokości – 5,0 – 5,5 m – wykonana na podbudowie z masy bitumicznej o łącznej grubości 9 cm – i łącznej długości 1,094 km

- chodnik o szerokości 1,5 – 2,0 m – wykonany z kostki betonowej grubości 6 cm na pełnej podbudowie i łącznej długości 1.050,0 mb,

- 46 zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej grubości 8 cm na pełnej podbudowie o łącznej pow. 625 m2,

- kanalizacja burzowa wraz z przepompownią o długości 1.065,50 mb kolektor główny oraz 134,0 m przykanaliki,

- ilość przejść dla pieszych – 5 szt.,

- pobocza o łącznej długości 1.035,0 mb, wykonane częściowo z kostki betonowej grubości 6 cm na pełnej podbudowie oraz częściowo z tłucznia kamiennego.

Droga łączy się bezpośrednio z drogami wyższego rzędu, a mianowicie z drogą krajową nr 10 – ulicą Warszawską (poprzez drogę serwisową) oraz z drogą powiatową – ulicą Sierpecką. Ciąg drogowy zlokalizowany jest wśród terenów zabudowy mieszkaniowej oraz zabudowy przemysłowej. Z drogi będą korzystać, oprócz mieszkańców tych terenów, również pracownicy oraz dostawcy i kontrahenci największego na terenie Miasta i Gminy Skępe zakładu produkcyjnego. Droga obejmuje dojazd bezpośredni do terenów inwestycyjnych, na których prowadzona jest działalność gospodarcza. 

 

Przebudowa ulicy Płockiej w Skępem od km 0+000 do km 0+428,50 na odcinku 428,50 m:

Wartość łączna zadania: 919 231,14 zł

Dofinansowanie: 412 510,00 zł

Przebudowa została zrealizowana w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – edycja 2022

Przed realizacją inwestycji ulica Płocka posiadała nawierzchnię bitumiczną o szerokości ok 5 m w bardzo złym stanie technicznym, z występującymi ubytkami oraz łatami po remontach cząstkowych nawierzchni. Zjazdy posiadały zmienną nawierzchnię (m.in. beton, kostka betonowa, nawierzchnia gruntowa) i również znajdowały się w złym stanie technicznym. Istniejący chodnik zlokalizowany był po jednej stronie i nie obejmował całego ciągu drogi a dodatkowo charakteryzował się licznymi zagłębieniami i nierównościami. Ulica nie posiadała przejścia dla pieszych. Brak było również na całej długości drogi utwardzonych poboczy.

Parametry drogi po zakończeniu inwestycji przedstawiają się następująco

- przekrój dla klasy dróg dojazdowych – D,

- jezdnia o szerokości – 5,0 m – wykonana na istniejącej konstrukcji z masy bitumicznej o łącznej grubości 7 cm i wzmocniona siatką przeciwspękaniową – i łącznej długości 428,8 mb

- chodnik o szerokości 1,5 – 2,0 m – wykonany z kostki betonowej grubości 6 cm na pełnej podbudowie i łącznej długości 435,0 mb,

- 23 zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej grubości 8 i 10 cm na pełnej podbudowie o łącznej pow. 347 m2,

- ilość przejść dla pieszych – 3 szt.,

- pobocza o łącznej długości 435 mb, wykonane mieszanki niezwiązanej.

Droga łączy się bezpośrednio z drogą wyższego rzędu, a mianowicie z drogą powiatową stanowiącą szlak komunikacyjny łączący gminę Skępe z województwem mazowieckim. Ciąg drogowy zlokalizowany jest wśród terenów zabudowy mieszkaniowej. Z drogi będą korzystać, oprócz mieszkańców tych terenów, również podróżujący na teren ościennych gmin.

 • Uroczyste otwarcie drogi
 • Uroczyste otwarcie drogi
 • Uroczyste otwarcie drogi
 • Uroczyste otwarcie drogi
 • Uroczyste otwarcie drogi
 • Uroczyste otwarcie drogi
 • Uroczyste otwarcie drogi
 • Uroczyste otwarcie drogi
 • Uroczyste otwarcie drogi
 • Uroczyste otwarcie drogi
 • Uroczyste otwarcie drogi
 • Uroczyste otwarcie drogi
 • Uroczyste otwarcie drogi
 • Uroczyste otwarcie drogi
 • Uroczyste otwarcie drogi
 • Uroczyste otwarcie drogi
 • Uroczyste otwarcie drogi
 • Uroczyste otwarcie drogi

Zasłużony dla Kultury Polskiej

25 października br. Pani Bożena Ciesielska otrzymała honorową odznakę „Zasłużony dla Kultury Polskiej” przyznaną na wniosek skępskiego samorządu przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Pana Piotra Glińskiego. Minister docenił zaangażowanie Pani Ciesielskiej, jej pracę na rzecz lokalnej społeczności Skępego, jego tradycji, historii i kultury, o którym to zaangażowaniu wszyscy mieszkańcy naszej Gminy doskonale wiedzą i które to osiągnięcia darzą szacunkiem. Uroczystego wręczenie dokonał Wicewojewoda Kujawsko – Pomorski Pan Józef Ramlau na sesji Rady Miejskiej w Skępem, który jednocześnie serdecznie pogratulował tak zaszczytnego tytułu.

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe podziękował Pani Bożenie za wszystkie dotychczasowe dokonania oraz życzył dalszej działalności rozsławiającej Skępe, jego tradycję i historię na niwie regionalnej, jak i ogólnokrajowej. W imieniu Radnych Rady Miejskiej w Skępem gratulacje Pani Ciesielskiej złożył Przewodniczący Pan Janusz Kozłowski.

 

Pani Bożena Ciesielska jest drugą, po Pani Zycie Wegner, Zasłużoną dla Kultury Polskiej mieszkanką Skępego.

 • Zasłużony dla Kultury Polskiej
 • Zasłużony dla Kultury Polskiej
 • Zasłużony dla Kultury Polskiej
 • Zasłużony dla Kultury Polskiej
 • Zasłużony dla Kultury Polskiej
 • Zasłużony dla Kultury Polskiej
 • Zasłużony dla Kultury Polskiej

Fotorelacja z Gali wręczenie stypendiów

 • Zdjęcia z Gali Wręczenia Stypendium Burmistrza
 • Zdjęcia z Gali Wręczenia Stypendium Burmistrza
 • Zdjęcia z Gali Wręczenia Stypendium Burmistrza
 • Zdjęcia z Gali Wręczenia Stypendium Burmistrza
 • Zdjęcia z Gali Wręczenia Stypendium Burmistrza
 • Zdjęcia z Gali Wręczenia Stypendium Burmistrza
 • Zdjęcia z Gali Wręczenia Stypendium Burmistrza
 • Zdjęcia z Gali Wręczenia Stypendium Burmistrza
 • Zdjęcia z Gali Wręczenia Stypendium Burmistrza
 • Zdjęcia z Gali Wręczenia Stypendium Burmistrza
 • Zdjęcia z Gali Wręczenia Stypendium Burmistrza
 • Zdjęcia z Gali Wręczenia Stypendium Burmistrza
 • Zdjęcia z Gali Wręczenia Stypendium Burmistrza
 • Zdjęcia z Gali Wręczenia Stypendium Burmistrza
 • Zdjęcia z Gali Wręczenia Stypendium Burmistrza
 • Zdjęcia z Gali Wręczenia Stypendium Burmistrza
 • Zdjęcia z Gali Wręczenia Stypendium Burmistrza
 • Zdjęcia z Gali Wręczenia Stypendium Burmistrza
 • Zdjęcia z Gali Wręczenia Stypendium Burmistrza
 • Zdjęcia z Gali Wręczenia Stypendium Burmistrza
 • Zdjęcia z Gali Wręczenia Stypendium Burmistrza
 • Zdjęcia z Gali Wręczenia Stypendium Burmistrza
 • Zdjęcia z Gali Wręczenia Stypendium Burmistrza
 • Zdjęcia z Gali Wręczenia Stypendium Burmistrza

Szanowni Państwo!

W związku z pojawieniem się w przestrzeni publicznej informacji, że pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Skępe lub działający na jego rzecz przedstawiciele przeprowadzają kontrole źródeł ciepła zainstalowanych w budynku, informuję, że pracownicy bądź przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy w Skępe nie prowadzą niezapowiedzianych kontroli. W przypadku realizacji działań kontrolnych o ich terminie zainteresowane osoby zostaną powiadomione drogą urzędową w formie pisemnej.

Piotr Wojciechowski
Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

Miejsko - Gminny Dzień Edukacji Narodowej

17 października 2022 r. w hali widowiskowo – sportowej Szkoły Podstawowej im. Gustawa Zielińskiego w Skępem odbył się Miejsko – Gminny Dzień Edukacji Narodowej. W uroczystości udział wzięli: Burmistrz Miasta i Gminy Skępe – Piotr Wojciechowski, Przewodniczący Rady Miejskiej w Skępem – Janusz Kozłowski, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Skępe – Krzysztof Jaworski, Sekretarz Miasta i Gminy Skępe – Zbigniew Małkiewicz, Kierownik Oświaty, Zdrowia i Sportu – Magdalena Elwertowska, Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu – Aleksandra Ruszkowska oraz dyrektorzy, nauczyciele, pracownicy oświaty i emeryci gminnych szkół i przedszkoli. Swoją obecnością zaszczyciła nas również Kujawsko – Pomorska Wicekurator Oświaty – Maria Mazurkiewicz. Uroczystość przebiegała w bardzo miłej atmosferze, do stworzenia której przyczynił się występ artystyczny przygotowany przez uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej im. Gustawa Zielińskiego w Skępem. Niespodzianką były także własnoręcznie wykonane przez uczniów Szkoły Podstawowej w Skępem kartki, wręczone wszystkim uczestnikom uroczystości.

Najważniejszym punktem Miejsko – Gminnego Dnia Edukacji Narodowej było wręczenie nagród dla wyróżniających się pracowników placówek oświatowych. Wśród nagrodzonych znaleźli się nauczyciele i pracownicy oświaty, którzy pracując na rzecz młodych mieszkańców gminy, często wykraczali poza zakres powierzonych im obowiązków, czyniąc to w sposób wzorowy.

W bieżącym roku Burmistrz Miasta i Gminy Skępe wystąpił z wnioskiem o Nagrodę Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty dla Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Gustawa Zielińskiego w Skępem Pani Ewy Jastrzębskiej. Wniosek został zaakceptowany. Pani Dyrektor otrzymała Nagrodę Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty.

Nagrody Burmistrza Miasta i Gminy Skępe otrzymali:

 • Pani Iwona Małkiewicz - Dyrektor Publicznego Przedszkola im. Ewy Szelburg – Zarembiny w Skępem,
 • Pani Małgorzata Wioletta Grzywińska - Dyrektor Przedszkola Publicznego w Wiosce „Przedszkola pod lipami”,
 • Pani Danuta Bombalicka - Nauczyciel Szkoły Podstawowej im. Gustawa Zielińskiego w Skępem,
 • Pani Małgorzata Paul – Nauczyciel Szkoły Podstawowej im. Gustawa Zielińskiego w Skępem,
 • Pani Mirosława Krasińska – Nauczyciel Szkoły Podstawowej im. Gustawa Zielińskiego w Skępem,
 • Pani Alina Sobocińska – Nauczyciel Szkoły Podstawowej im. Gustawa Zielińskiego w Skępem.

Nagrody wyróżniającym się pracownikom przyznali również dyrektorzy placówek oświatowych z terenu Miasta i Gminy Skępe.

Cieszymy się, że Miejsko – Gminny Dzień Edukacji Narodowej zgromadził całą społeczność szkolną i przedszkolną na wspólnym świętowaniu.

Jeszcze raz składamy gorące życzenia wszystkim Pracownikom Oświaty. Życzymy wielu sukcesów zawodowych, wyrozumiałości i cierpliwości, aby Wasza praca była nieustającą pasją i wyzwaniem. Niech zawsze towarzyszą Wam pogoda ducha, dobra energia i satysfakcja z wychowania młodych pokoleń.

 

Więcej zdjęć z uroczystości na https://lipno.naszemiasto.pl/dzien-edukacji-narodowej-2022-w-gminie-skepe-nagrodzili/ar/c5-9047113

 

 

 • Zdjęcia z Miejsko-Gminnego Dnia Edukacji Narodowej
 • Zdjęcia z Miejsko-Gminnego Dnia Edukacji Narodowej
 • Zdjęcia z Miejsko-Gminnego Dnia Edukacji Narodowej
 • Zdjęcia z Miejsko-Gminnego Dnia Edukacji Narodowej
 • Zdjęcia z Miejsko-Gminnego Dnia Edukacji Narodowej
 • Zdjęcia z Miejsko-Gminnego Dnia Edukacji Narodowej
 • Zdjęcia z Miejsko-Gminnego Dnia Edukacji Narodowej
 • Zdjęcia z Miejsko-Gminnego Dnia Edukacji Narodowej
 • Zdjęcia z Miejsko-Gminnego Dnia Edukacji Narodowej
 • Zdjęcia z Miejsko-Gminnego Dnia Edukacji Narodowej
 • Zdjęcia z Miejsko-Gminnego Dnia Edukacji Narodowej
 • Zdjęcia z Miejsko-Gminnego Dnia Edukacji Narodowej
 • Zdjęcia z Miejsko-Gminnego Dnia Edukacji Narodowej
 • Zdjęcia z Miejsko-Gminnego Dnia Edukacji Narodowej
 • Zdjęcia z Miejsko-Gminnego Dnia Edukacji Narodowej
 • Zdjęcia z Miejsko-Gminnego Dnia Edukacji Narodowej
 • Zdjęcia z Miejsko-Gminnego Dnia Edukacji Narodowej
 • Zdjęcia z Miejsko-Gminnego Dnia Edukacji Narodowej
 • Zdjęcia z Miejsko-Gminnego Dnia Edukacji Narodowej
 • Zdjęcia z Miejsko-Gminnego Dnia Edukacji Narodowej
 • Zdjęcia z Miejsko-Gminnego Dnia Edukacji Narodowej
 • Zdjęcia z Miejsko-Gminnego Dnia Edukacji Narodowej
 • Zdjęcia z Miejsko-Gminnego Dnia Edukacji Narodowej
 • Zdjęcia z Miejsko-Gminnego Dnia Edukacji Narodowej
 • Zdjęcia z Miejsko-Gminnego Dnia Edukacji Narodowej
 • Zdjęcia z Miejsko-Gminnego Dnia Edukacji Narodowej
 • Zdjęcia z Miejsko-Gminnego Dnia Edukacji Narodowej
 • Zdjęcia z Miejsko-Gminnego Dnia Edukacji Narodowej
 • Zdjęcia z Miejsko-Gminnego Dnia Edukacji Narodowej
 • Zdjęcia z Miejsko-Gminnego Dnia Edukacji Narodowej
 • Zdjęcia z Miejsko-Gminnego Dnia Edukacji Narodowej
 • Zdjęcia z Miejsko-Gminnego Dnia Edukacji Narodowej
 • Tablica informacyjna

Wychodząc naprzeciw planowanym zakupom preferencyjnego paliwa stałego (węgiel kamienny) przez gospodarstwa domowe, Urząd Miasta i Gminy w Skępem, zwraca się do mieszkańców Miasta i Gminy o zgłaszanie zainteresowanych zakupem węgla.

Zgłoszenia przyjmowane są:

- z terenu miasta w godz. urzędowania Urzędu;

- z terenu sołectw - u sołtysów

 • Chłopiec stojący i trzymający biało-czerwoną flagę

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszam Państwa Sołtysów sołectw województwa kujawsko-pomorskiego do udziału w konkursie na najlepsze upamiętnienie w 2022 r. Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada.

Ubiegłoroczna, pierwsza edycja konkursu przyniosła rozstrzygnięcie w postaci nagród dla 26 sołectw. Ufundowaliśmy dla nich wycieczki do Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. W tym roku na laureatów konkursu również czekają wycieczki do miejsc związanych z historią Polski.

Zachęcam sołectwa do współpracy z Kołami Gospodyń Wiejskich, Ochotniczymi Strażami Pożarnymi i innymi lokalnymi podmiotami. Proszę o zapoznanie się z regulaminem naszego konkursu.
Na zgłoszenia czekamy do 22 listopada.

 

Z wyrazami szacunku

Wojewoda Kujawsko-Pomorski

Mikołaj Bogdanowicz

Życzenia z okazji Dnia Edukacji

 • życzenia na stronę DEN 2022-1 Życzenia z Okazji Dnia...

Stypendium Burmistrza

Stypendia Burmistrza Miasta i Gminy Skępe przyznane!

Na podstawie Uchwały nr XXIII/209/2013 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych Burmistrz Miasta i Gminy Skępe każdego roku przyznaje stypendia.

O stypendium mogą ubiegać się dzieci i młodzież szczególnie uzdolniona z terenu Miasta i Gminy Skępe, którzy zdobyli swoje osiągnięcia w terminie od 1 września roku poprzedniego do 31 sierpnia roku, w którym przyznawane jest stypendium. Celem przyznania stypendium jest wspieranie rozwoju uzdolnień uczniów, którzy dzięki swojej pracy i zaangażowaniu uzyskują w wybranej przez siebie dziedzinie wysokie osiągnięcia, chcąc się nadal rozwijać, posiadają wizję swojej dalszej pracy i potrafią sobie wyznaczyć cele do osiągnięcia.

Stypendia przyznawane są w trzech kategoriach:

stypendium naukowe I, II i III stopnia, stypendium artystyczne I, II i III stopnia i stypendium sportowe I, II i III stopnia.

Prawo ubiegania się o stypendium uzyskują uczniowie, którzy spełnią wymagania zawarte w ww. uchwale.

W tym roku, na podstawie przedłożonej przez Komisję Stypendialną propozycji, Burmistrz Miasta i Gminy Skępe przyznał 32 stypendia – 7 naukowych, 13 sportowych i 12 artystycznych, w tym 14 stypendiów I stopnia, 9 stypendiów II stopnia oraz 9 stypendiów III stopnia. Komisja zaopiniowała negatywnie 4 wnioski, wobec tego Burmistrz Miasta i Gminy Skępe odmówił przyznania 4 stypendiów (4 stypendiów naukowych).

W kategorii stypendium naukowe przyznano: 4 stypendia I stopnia, 2 stypendia II stopnia i 1 stypendium III stopnia; w kategorii stypendium sportowe przyznano: 2 stypendia I stopnia, 3 stypendia II stopnia i 8 stypendiów III stopnia; w kategorii stypendium artystyczne przyznano: 8 stypendiów I stopnia, 4 stypendia II stopnia.

Wśród tegorocznych stypendystów jest wielu laureatów i finalistów przedmiotowych konkursów organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, konkursów na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim i wojewódzkim.

 

Już dziś Burmistrz Miasta i Gminy Skępe serdecznie gratuluje wszystkim wyróżnionym. Słowa podziękowania kieruje również w stronę dyrektorów szkół, nauczycieli, trenerów oraz rodziców nagrodzonych uczniów dzięki, którym osiągnięcie sukcesów było możliwe.

Jednocześnie informujemy, iż uroczyste wręczenie stypendiów Burmistrza Miasta i Gminy Skępe dla uczniów szczególnie uzdolnionych odbędzie się 25 października 2022 r. (wtorek), o godz. 16.00 podczas gali, która w tym roku odbędzie się w Remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Wólce. Zapraszamy!

Dzień Seniora 2022

W dniu 30 września w remizie OSP w Skępem odbył się III Miejsko – Gminny Dzień Seniora. O godz. 15:00 sala spotkania zapełniła się zaproszonymi gośćmi, których powitała Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Skępem – Magdalena Elwertowska. Swoją obecnością zaszczycili nas:  Członek Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego – Aneta Jędrzejewska, która jak co roku, podarowała wszystkim seniorom słodką niespodziankę w postaci pysznego tortu, a na ręce najstarszej seniorki Pani Stanisławy Kowalskiej - przekazała piękny bukiet kwiatów. W imieniu Poseł na Sejm – Joanny Borowiak równie piękny bukiet kwiatów przekazała Jolanta Zielińska na ręce drugiej  w kolejności najstarszej seniorki – Pani Haliny Goryńskiej. W imieniu Poseł na Sejm Anny Gembickiej serdeczne życzenia przekazała Magdalena Elwertowska. Nie zabrakło również podziękowań i życzeń od  Burmistrza Miasta i Gminy Skępe – Piotra Wojciechowskiego, który przekazał kwiaty na ręce przewodniczących kół, stowarzyszeń i klubów seniora: Pani Krystynie Karpińskiej – Przewodniczącej Stowarzyszenia „Skępiacy”, Pani Bożenie Elżbiecie Orszak – Przewodniczącej Koła Emerytów Rencistów i Inwalidów w Skępem oraz Stowarzyszenia „Skępscy Seniorzy”, Pani Jadwidze Okrzyńskiej  - Przewodniczącej Klubu Seniora „Koziołek”. Pani Gabrieli Maćkiewicz – Przewodniczącej Stowarzyszenia „Aktywni 60+ i nie tylko”.

Uroczystość III Miejsko – Gminnego Dnia Seniora uświetnił występ taneczny przedszkolaków z Publicznego Przedszkola im. Ewy Szelburg – Zarembiny w Skępem. Pokaz spotkał się z dużym uznaniem seniorów i został nagrodzony gromkimi brawami, a także upominkami przekazanymi przez Burmistrza Miasta i Gminy Skępe.

W związku z tym, że Dzień Seniora jest świętem radosnym, po oficjalnej części rozpoczęła się zabawa taneczna z zespołem „Sami Swoi” z Rypina.  Nasi Seniorzy bawili się świetnie, a wspólna zabawa trwała kilka godzin.
Serdecznie dziękujemy wszystkim za przybycie, wspólne świętowanie i do zobaczenia za rok!


 

 • Zdjęcia z Dnia Seniora 2022
 • Zdjęcia z Dnia Seniora 2022
 • Zdjęcia z Dnia Seniora 2022
 • Zdjęcia z Dnia Seniora 2022
 • Zdjęcia z Dnia Seniora 2022
 • Zdjęcia z Dnia Seniora 2022
 • Zdjęcia z Dnia Seniora 2022
 • Zdjęcia z Dnia Seniora 2022
 • Zdjęcia z Dnia Seniora 2022
 • Zdjęcia z Dnia Seniora 2022
 • Zdjęcia z Dnia Seniora 2022
 • Zdjęcia z Dnia Seniora 2022
 • Zdjęcia z Dnia Seniora 2022
 • Zdjęcia z Dnia Seniora 2022
 • Zdjęcia z Dnia Seniora 2022
 • Zdjęcia z Dnia Seniora 2022
 • Zdjęcia z Dnia Seniora 2022
 • Zdjęcia z Dnia Seniora 2022
 • Zdjęcia z Dnia Seniora 2022
 • Zdjęcia z Dnia Seniora 2022
 • Zdjęcia z Dnia Seniora 2022

Życzenia z okazji Dnia Seniora

 • Zyczeniaz zokazjidniaseniora slajder

 Z okazji Dnia Seniora
wszystkim Seniorom, Emerytom i Rencistom
z terenu Miasta i Gminy Skępe

składamy najserdeczniejsze życzenia
długich lat życia w zdrowiu, pogody ducha,
życzliwości oraz miłości najbliższych.
Życzymy, aby każdy kolejny dzień był dla Państwa okazją do czerpania radości życia,
z tą spokojną mądrością, która nie poddaje się chwilowym przeszkodom.
Życzymy odporności w każdym wymiarze ,
dalszej energii i pięknych planów na przyszłość. 

Zaproszenie Dzień Seniora 2022

 • plakat dzień seniora 20221 plakat dzień seniora 2022

VI PRZEGLĄD ORKIESTR DĘTYCH

VI Przegląd Orkiestr za nami!
W tym roku orkiestry zagrały na hali sportowej Szkoły Podstawowej im. G. Zielińskiego w Skępem. Swoją obecnością zaszczyciło nas 5 orkiestr:
- Gminno - Parafialna Orkiestra Dęta z Tłuchowa
- Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Wielgie
- Orkiestra Dęta przy Stowarzyszeniu Przyjaciół Sobowa
- Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej z Bobrownik
- Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Skępem
Koncert poprowadziła Pani Magdalena Elwertowska - Dyrektor Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Skępem, a uroczystego otwarcia dokonali: Burmistrz Miasta i Gminy Skępe - Pan Piotr Wojciechowski oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Skępem - Pan Janusz Kozłowski. Szczególnym gościem była Pani Aneta Jędrzejewska – Członek Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego, dzięki której wszystkie orkiestry otrzymały wspaniałe nagrody. Wśród zaproszonych gości pojawili się również: Członek Zarządu Powiatu Lipnowskiego– Pan Jerzy Kowalski, Radna Radu Powiatu w Lipnie – Pani Grażyna Frymarkiewicz, Radny Rady Miejskiej w Skępem– Pan Andrzej Podlas, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Skępe – Pan Krzysztof Jaworski, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wólce -Pani Magdalena Grzelak, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Czermnie – Pani Marta Skibicka, Dyrektor Publicznego Przedszkola im. E. Szelburg-Zarembiny w Skępem – Pani Iwona Małkiewicz, Dyrektor Przedszkola Publicznego w Wiosce „Przedszkola pod lipami” – Pani Małgorzata Wioletta Grzywińska oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych i stowarzyszeń z terenu Miasta i Gminy Skępe.
Oprócz mistrzowskiego popisu koncertowego orkiestr dętych, mogliśmy również posłuchać wspaniałych występów instrumentalnych uczniów Publicznej Szkoły Muzycznej I stopnia w Lipnie:
Nikodema Gładkowskiego – saksofon / gitara
Hanny Gładkowskiej – pianino
Natalii Redeckiej – flet poprzeczny.
Orkiestry Dęte oraz Uczniowie otrzymali pamiątkowe statuetki oraz nagrody ufundowane ze środków Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
Po koncercie na wszystkich zgromadzonych czekał ciepły posiłek w postaci pysznej grochówki, a także chleb ze smalcem ufundowane przez Miasto i Gminę Skępe.

 

 

 • 20220918_150846
 • 20220918_152513
 • 20220918_153058
 • 20220918_154140
 • 20220918_155211
 • 20220918_155334
 • 20220918_155723
 • 20220918_161813
 • 20220918_163234
 • 20220918_163710
 • 20220918_165024
 • 20220918_165217
 • 20220918_165246
 • 20220918_165359
 • 20220918_165517
 • 20220918_170655
 • 20220918_170726
 • 20220918_172214
 • 20220918_172244

Życzenia dla przedszkolaków

 • ZYCZENIA Z OKAZJI DNIA PRZEDSZKOLAKA

Zaproszenie inwestycyjne

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Skępem zapraszają mieszkańców Miasta i Gminy Skępe na spotkanie poświęcone realizowanym inwestycjom oraz przyszłym zamierzeniom inwestycyjnym. Spotkanie odbędzie się w dniu 23.09.2022 r. o godz. 17.00 w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Skępem przy ul. Dobrzyńskiej 1.

Serdecznie zapraszamy!!!

 • Zaproszenie-inwestycje

Opis inwestycji 2022 r.

Rok 2022 w Mieście i Gminie Skępe stoi pod znakiem inwestycji. Realizowane są różnorakie przedsięwzięcia mające na celu podniesienie standardu życia lokalnej społeczności.

Duży nacisk kładziony jest na infrastrukturę drogową i okołodrogową. Niedawno zakończyły się prace związane z przebudową ulicy Spółdzielczej. W ramach zadania na odcinku 1,094 km wykonano nową jezdnię o nawierzchni bitumicznej szerokości od 4,5 m do 5,7 m na uprzednio wykonanej podbudowie. Wybudowano również chodniki z kostki betonowej szerokości od 1,25 m do 2 m, a także zjazdy oraz pobocza. Ciąg uliczny zyskał odwodnienie w postaci kanalizacji deszczowej. Koszt zadania wyniósł 2,8 mln zł. Niedługo również zakończą się prace związane z przebudową ulicy Płockiej na odcinku 429 m. Przedsięwzięcie polega na gruntownej przebudowie nawierzchni drogi poprzez położenie nowych warstw bitumicznych, jak również przełożeniu istniejącego i budowie nowych fragmentów chodnika. Koszt tego zadania to prawie 950 tys. zł. Wykonano również prace budowlane związane z modernizacją chodnika przy ulicy Dworcowej na długości 360 m, dzięki czemu ten ciąg komunikacji pieszej zyskał równą i bezpieczną dla użytkowników nawierzchnię. Koszt tego zadania wyniósł prawie 200 tys. zł. Inną inwestycją drogową jest przebudowa dróg dojazdowych na terenie miejscowości Wioska. W wyniku realizacji inwestycji nawierzchnię z kostki brukowej zyskały ciągi pieszo-komunikacyjne i piesze o łącznej długości ponad 0,5 km. Wartość tej inwestycji zamknie się w kwocie ok. 400 tys. zł. Również niedługo rozpoczną się prace związane z przebudową drogi Żagno-Pokrzywnik. W pierwszym etapie przewidzianym do realizacji na ten rok planowane jest wykonanie podbudowy z gruzu kruszonego i zagęszczenie go żwirem tak aby przed wykonaniem warstwy asfaltowej możliwe było bezproblemowe poruszanie się tą drogą. Docelowo szerokość jezdni wynosić będzie 4 m, zaś poboczy po 0,5 m z każdej strony. Wysokość wydatków w bieżącym roku wyniesie ok 200 tys. zł. Skoro już mowa o planach to należy dodać, że niedługo rozpoczną się również prace związane z przebudową ulic Kasztanowej, Lipowej, Jarzębinowej, Klonowej, Akacjowej, Topolowej w miejscowości Skępe. Docelowo nawierzchnię z kostki brukowej zyskają drogi na długości 1,81 km. Planowana jest również budowa chodników o łącznej długości prawie 1 km. Częścią prac budowlanych będzie również wykonanie kanalizacji deszczowej. Koszt zadania, który zakończy się w 2024 roku wyniesie ponad 5,5 mln zł. Innym ogromnym przedsięwzięciem w zakresie drogownictwa, którego realizacja również zakończy się w 2024 roku jest przebudowa dróg gminnych na terenie miejscowości Skępe (ulice Dobrzyńska, Rynek, Przemysłowa i Spółdzielcza), Łąkie (ulica Centralna), Józefkowo (ulice Rynek i Krótka), Jarczewo, Boguchwała, Wólka, Likiec oraz Zajeziorze i Moczadła. Niebawem zostanie wszczęte postępowanie mające na celu wyłonienie realizatora robót budowlanych, zaś ich koszt to kwota co najmniej 5,5 mln zł. Jednocześnie trwają prace projektowe dla kolejnych ulic i dróg, tak aby w momencie gdy pojawi się sposobność możliwe było jak najszybsze rozpoczęcie realizacji kolejnych inwestycji drogowych.

Innym obszarem, w który inwestowane są ogromne środki jest gospodarka wodno-ściekowa. Po inwestycjach związanych z budową stacji uzdatniania wody w Skępem oraz modernizacją podobnego obiektu w Wólce przystąpiono do budowy sieci wodociągowej, tak aby jak największej części mieszkańców zapewnić dostęp do bieżącej wody. W chwili obecnej realizowane są aż trzy inwestycje tego typu. Niebawem zakończy się przedsięwzięcia polegające na budowie sieci wodociągowej w miejscowościach Skępe, Żagno, Józefkowo i Wioska. W wyniku jego realizacji powstanie ok. 15 km sieci, dzięki czemu planowane jest podłączenie lub stworzenie warunków podłączenia do sieci dla 92 posesji i nieruchomości. Budowa realizowana jest na terenach silnie się urbanizujących, w efekcie czego stworzone zostaną warunki do bezpośredniego rozwoju tych części gminy oraz zapewniony zostanie dostęp do wysokiej jakości wody obecnym i przyszłym mieszkańcom. Koszt budowy wyniesie około 1,5 mln zł. Kolejna inwestycja, która zostanie zakończona już na początku przyszłego roku polega na budowie sieci wodociągowej na terenie miejscowości Wólka. W wyniku realizacji zadania powstanie około 7 km sieci i 185 szt. przyłączy obiektowych, zaś jego koszt to około 900 tys. zł. Ostatnia, a zarazem największa inwestycja, której zakończenie planowane jest na drugą połowę 2023 roku polega na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami od sieci głównej do studni wodomierzowej o łącznej długości prawie 35 km wraz z około 380 szt. przyłączy obiektowych. Inwestycja jest realizowana w szeregu miejscowości gminy, które do tej pory nie zostały w pełni zwodociągowane, zaś ich mieszkańcy nie otrzymali możliwości dostępu do bieżącej wody spełniającej wszystkie standardy, co jest wynikiem przede wszystkim rozdrobnionej sieci osadniczej na terenie gminy. Koszt przedsięwzięcia to prawie 4,5 mln zł. Podjęto również prace związane z kolejnymi etapami budowy sieci kanalizacyjnej. Tym razem sieć budowana jest w miejscowościach Skępe i Wioska, które tworzą aglomerację wodno-ściekową naszej gminy. W ramach zadania wybudowane zostanie 5,3 km sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej i tłocznej oraz około 160 szt. przyłączy obiektowych. Koszt tego zadania, które zakończy się w przyszłym roku wyniesie ok. 5,5 mln zł.

Jednakże działania inwestycyjne samorządu są znacznie szersze. W bieżącym roku dokonano również modernizacji istniejącego pomostu kąpielowo – wypoczynkowego zlokalizowanego przy plaży miejskiej w Skępem. Pracami remontowymi objęto wszystkie elementy drewniane wymagające wymiany lub renowacji. Działanie to jest uzupełnieniem innych inwestycji prowadzonych wcześniej w ternie plaży miejskiej, a mianowicie budowy ścieżki pieszo – rowerowej oraz budowy oświetlenia. Koszt modernizacji wyniósł 250 tys. zł. Trwają również prace związane z rozbudową i modernizacją świetlicy wiejskiej w Wiosce. Zadanie polega na gruntownej modernizacji istniejącej strażnicy, która będzie służyła nie tylko druhom miejscowej jednostki, ale wszystkim mieszkańcom, zarówno miejscowości jak i gminy. Budynek zostanie nadbudowany, dzięki czemu dostępność powierzchni ulegnie zwiększeniu. Powstaną takie pomieszczenia jak kafejka internetowa, sala konferencyjna, pomieszczenia dla koła aktywnych kobiet i sala edukacji ekologicznej. Koszt tego zadania to ok. 2,2 mln zł. Kolejną bardzo dużą inwestycją jest budowa nowej siedziby dla Miejsko -Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, która jest realizowana na ulicy Dworcowej w Skępem. Jest to bardzo istotna inwestycja, gdyż społeczeństwo się starzeje, a tym samym przybywa osób potrzebujących wsparcia. Dlatego też należy przygotować takie warunki aby odpowiadały potrzebom osób korzystających z usług jednostki, jak również były odpowiednie dla pracowników. Obecna siedziba znajdująca się na drugim piętrze budynku Urzędu Miasta i Gminy w Skępem nie spełnia żadnego z przedstawionych warunków. Koszt zadania, którego realizacja powinna się zakończyć w bieżącym roku wniesienie około 2,7 mln zł. Samorząd planuje również podjąć działania w zakresie rewitalizacji. Przedsięwzięciem typowo rewitalizacyjnym będzie zagospodarowanie przestrzeni parkowej w miejscowości Wioska. Zamierzenia inwestycyjne są szerokie jednakże ostateczny zakres zadania zostanie dostoswany do możliwości finansowych. W tym etapie planowane jest wydatkowanie kwoty 3 mln zł, a okres realizacji zakończy się w 2025 roku.

Skala prowadzonych i planowanych inwestycji jest ogromna, gdyż łączny koszt przedstawionych powyżej zadań to prawie 36 mln zł. I nie są to wszystkie zadania realizowane bądź planowane do realizacji. Wystarczy zapoznać się z budżetem Miasta i Gminy Skępe oraz stanowiącą jego część Wieloletnią Prognozą Finansową. Oczywiście wydatkowanie tak ogromnej kwoty, szczególnie w obecnych czasach, bez wsparcia zewnętrznego byłoby bardzo trudne. Jednakże również pod tym względem działania naszego samorządu są bardzo skuteczne. Dofinansowanie pozyskane ze środków unijnych oraz innych zewnętrznych źródeł (m.in. Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, Rządowy Fundusz Budowy Dróg) wyniosło ponad 27 mln to tylko w przypadku inwestycji powyżej opisanych. Skuteczność tą potwierdza ranking miesięcznika „Wspólnota”, według którego nasza gmina zajmuje pierwsze miejsce w powiecie pod względem pozyskanych środków unijnych na 1 mieszkańca.

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

Informacja pogodowa 18 września

Uwaga!
Burmistrz Miasta i Gminy Skępe informuje,
  ze względu na złe warunki atmosferyczne

VI Przegląd Orkiestr Dętych
i Kino   plenerowe,

odbędą się w hali widowiskowo sportowej
Szkoły Podstawowej im. Gustawa Zielińskiego w Skępem.

Serdecznie zapraszamy!

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

 • 22.09.2022 MPI Skępe1Plakat punktu informacyjny fundusz...
 • Plakat - Sadza płonie czad zabija

Ostrzeżenie meteorologiczne

 

Zjawisko: Silny deszcz z burzami

Stopień zagrożenia: 1

Obszar powiatów: aleksandrowski, brodnicki, bydgoski, Bydgoszcz, chełmiński, golubsko-dobrzyński, Grudziądz, grudziądzki, lipnowski, rypiński, świecki, Toruń, toruński, tucholski, wąbrzeski

Ważność: od godz. 22:00 dnia 08.09.2022 do godz. 11:00 dnia 09.09.2022

Przebieg: Prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Wysokość opadu miejscami od 25 mm do 35 mm, lokalnie 40 mm. Opadom towarzyszyć będą burze z porywami wiatru do 70 km/h. Możliwy grad.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

Uwagi:Prawdopodobnie ostrzeżenie będzie kontynuowane z wyższym stopniem

Źródło informacji: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni. Ostrzeżenie zbiorczo nr 138

 

Roman Brzuchalski

(dyżurny operacyjny sporządzający meldunek)

 

 

Przegląd Orkiestr Dętych

 • plakat VI przegląd orkiestr plakat VI przegląd orkiestr

Skrócony czas pracy

 • skrócenie czasu pracy ODPUST
 • Plakat informacyjny mobilnego punktu konsultacyjnego
 • plakat informujacy o cykliczej akcji pobory krwi
 • Plakat dotyczący grzybobrania
 • Plakat dotyczący spotkań informacyjnych

Poznajmy STAROSTÓW tegorocznych Gminno – Parafialnych Dożynek w Wiosce, gmina Skępe

Pani Róża Wasilewska obecnie mieszka w Sarnowie, jednak swoje dzieciństwo spędziła w Wiosce. Wraz z mężem Robertem prowadzą 10 hektarowe gospodarstwo rolne. Głównie zajmują się uprawą ziarna, kukurydzy, ziemniaków oraz hodowlą trzody chlewnej. Pani Róża od 15 lat jest sołtysem Sołectwa Sarnowo. Dodatkowo prowadzi małą działalność gospodarczą. W wolnych chwilach lubi czytać książki.

Państwo Wasilewscy mają jednego syna siedemnastoletniego Adama.

 

 

 

 

 

 

Pan Radosław Zalewski od 2000 roku jest kierownikiem gospodarstwa rolnego w Wiosce. Gospodarstwo na chwilę obecną jest o powierzchni 329 ha, od 7 lat należy do Państwa Czajkowskich. W gospodarstwie uprawiana jest kukurydza – 164 ha, buraki cukrowe – 116 ha, zboża – 45 ha i fasolka szparagowa – 3 ha. Od siedmiu lat wszystkie rośliny siane są w nowoczesnym systemie uprawy pasowej STRIP – TILL.

Prywatnie Pan Radosław jest szczęśliwym mężem i ojcem, żona – Elżbieta i dwie córki: Klara i Aniela.

W wolnych chwilach Pan Zalewski wspólnie z rodziną podróżuje, a jego hobby to sport, a szczególnie piłka nożna.

 • Plakat dożynkowy

Proboszcz Parafii p.w. Zwiastowania NMP w Skępem

Proboszcz Parafii p.w. Miłosierdzia Bożego w Skępem

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

Rada Miejska w Skępem oraz Sołtysi z terenu gminy Skępe

Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Skępem

serdecznie zapraszają na

GMINNO – PARAFIALNE DOŻYNKI w gm. Skępe  

21 sierpnia 2022 r. (niedziela)

w miejscowości Wioska, plac naprzeciw Remizy OSP

W programie:

15:00

Msza Święta polowa na placu naprzeciw Remizy OSP w Wiosce

16:00

Ceremonia przekazania chleba przez starostów dożynek oraz powitanie i przemówienia przybyłych gości

16:30

Koncert Orkiestry Dętej OSP w Skępem

17:00

Muzyka płynąca z serca osób niepełnosprawnych                     
Gościnny występ wokalny Andrzeja Orciucha                                  

17:10  Występy wokalne dzieci i młodzieży z terenu gminy Skępe  

17:30

Występ wokalny Natalii Redeckiej

18:30-22.00

Koncert i zabawa taneczna z GWIAZDĄ WIECZORU – Zespołem SEKRET

 

 

Patronat medialny: Tygodnik Lipnowski, Tygodnik CLI i Radio HIT

DARMOWA GROCHÓWKA I KIEŁBASA Z GRILLA, STOISKA KGW

WESOŁE MIASTECZKO

 • Plakat informujący o dożynkach wojewódzkich
 • Plakat informujący o plenerowym kinie

SZCZEPIENIA OCHRONNE PRZECIW COVID -19

Szpital Lipno zaprasza wszystkie osoby chętne które ukończyły 60 rok życia, oraz z obniżoną odpornością po 12 roku życia do zapisów na szczepienie drugą dawką przypominającą. Istnieje możliwość przyjęcia dawki I, II,III

Rejestracja telefoniczna pod nr tel.
530-926-202
54 288-03-54

 • Plakat dożynek powiatowych

Do OHP przyjmowane są przede wszystkim osoby w wieku 15-18 lat (nie ukończone 18 lat) !!!

(w szczególnych przypadkach mogą to być też osoby poniżej 15 lat)

 

Uczestnicy OHP mogą realizować obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w następujących placówkach i formach kształcenia:

- VII i VIII klasie szkoły podstawowej z oddziałami przysposabiającymi do pracy lub szkoły podstawowej dla dorosłych;

- szkole branżowej I stopnia z 3-letnim cyklem kształcenia we wszystkich zawodach ujętych w rozporządzeniu MEN w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego;

- szkolenie zawodowe w formie kursowej

 

Dobór formy, kierunku i poziomu kształcenia uczestników OHP odbywa się z uwzględnieniem:

 1. wieku, wykształcenia, cech psychofizycznych i zainteresowań uczestników OHP;
 2. dostępnej oferty kształcenia i szkolenia;
 3. szans na uzyskanie zatrudnienia po zakończeniu kształcenia.

 

Przygotowanie zawodowe uczestników OHP odbywa się metodą dualną – uczestnicy realizujący obowiązek szkolny i obowiązek nauki zdobywają wiedze ogólną w placówkach podległych władzom samorządowym a praktyczne przygotowanie zawodowe na stanowiskach pracy u pracodawców w toku jej wykonywania.

 

         WAŻNE:

Uczestnicy mają status pracownika młodocianego oraz indywidualną umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego. (Młodocianemu w okresie nauki zawodu oraz przyuczenia do wykonywania określonej pracy przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa GUS.)

 • Bezpłatne badanie słuchu, 5 sierpnia 2022 r. Skępe ul. Rynek

22 lipca br. w Urzędzie Miasta i Gminy w Skępem odbyło się spotkanie w ramach obchodów Święta Policji. Na zaproszenie Burmistrza Miasta i Gminy Skępe i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Skępem przybyli: Komendant Powiatowy Policji w Lipnie mł. insp. Anna Kochowicz, Naczelnik Wydzialu Prewencji i Ruchu Drogowego podkomisarz. Wojciech Piotrowski oraz Kierownik Posterunku Policji w Skępem asp. szt. Andrzej Muszyński wraz z policjantami. W spotkaniu uczestniczyli także Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Skępe Krzysztof Jaworski, Sekretarz Miasta i Gminy Skępe Zbigniew Małkiewicz, Skarbnik Miasta i Gminy Skępe Małgorzata Majerska oraz Kierownik Referatu Oświaty, Zdrowia i Sportu Magdalena Elwertowska. Burmistrz Miasta i Gminy Skępe wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Skępem złożyli na ręce Pani Komendant i Pana Kierownika serdeczne życzenia z okazji obchodzonego święta. Nie obyło się również bez złożenia podziękowań za dotychczasową bardzo dobrą współpracę i służbę na rzecz mieszkańców Miasta i Gminy Skępe. Przedstawiciele władz samorządowych przekazali symboliczne upominki policjantom, które będą pomocne podczas spotkań prewencyjnych z mieszkańcami. Jeszcze raz składamy najserdeczniejsze życzenia dla wszystkich Policjantek i Policjantów oraz Pracowników cywilnych.

 • Zdjęcie przedstawia policjantów otrzymujących...
 • Zdjęcie przedstawia policjantów otrzymujących...
 • Zdjęcie przedstawia policjantów otrzymujących...
 • Zdjęcie przedstawia policjantów otrzymujących...
 • Zdjęcie przedstawia policjantów otrzymujących...
 • Zdjęcie przedstawia policjantów otrzymujących...
 • Zdjęcie przedstawia policjantów otrzymujących...
 • Zdjęcie przedstawia policjantów otrzymujących...
 • Zdjęcie przedstawia policjantów otrzymujących...
 • Zdjęcie przedstawia policjantów otrzymujących...
 • Zdjęcie przedstawia policjantów otrzymujących...
 • Zdjęcie przedstawia policjantów otrzymujących...
 • Zdjęcie przedstawia policjantów otrzymujących...
 • Zdjęcie przedstawia policjantów otrzymujących...
 • Zdjęcie przedstawia policjantów otrzymujących...
 • Zdjęcie przedstawia policjantów otrzymujących...
 • Zdjęcie przedstawia policjantów otrzymujących...
 • Zdjęcie przedstawia policjantów otrzymujących...
 • Zdjęcie przedstawia policjantów otrzymujących...
 • Życzenia z okazji Święta Policji

Z okazji Święta Policji

w imieniu  samorządu Miasta i Gminy Skępe
składamy WSZYSTKIM POLICJANTKOM I POLICJANTOM
ORAZ PRACOWNIKOM CYWILNYM
POSTERUNKU POLICJI W SKĘPEM
I KOMENDY POWIATOWEJ  POLICJI W LIPNIE

najserdeczniejsze życzenia oraz podziękowania.

Dziękujemy za ofiarną i pełną poświęcenia służbę, za Wasz trud i zaangażowanie.

Równocześnie życzymy, aby codzienna praca
i wysiłek wkładany w umacnianie praworządności oraz bezpieczeństwa
stanowiły powód do satysfakcji, a także znalazły społeczne uznanie i szacunek,
dając mieszkańcom Miasta i Gminy Skępe coraz większe poczucie bezpieczeństwa.

Życzymy WSZYSTKIM FUNKCJONARIUSZOM wytrwałości, skuteczności
i satysfakcji z wykonywanej pracy oraz pomyślności w życiu osobistym.

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Skępem

Janusz Kozłowski

Burmistrz
Miasta i Gminy Skępe

Piotr Wojciechowski

 

 • Plakat infomujący o badaniach mammograficznych

Szanowni Państwo,

LUX MED Diagnostyka zaprasza na bezpłatne badania mammograficzne dla Pań w wieku 50-69 lat finansowane przez NFZ w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi. Po raz ostatni badanie bez skierowania lekarskiego będą mogły wykonać Panie, które urodziły się w 1953 roku.

Zachęcamy, aby nie zwlekać z realizacją badań –  systematyczna mammografia umożliwiają wykrycie zmian w piersiach na bardzo wczesnym etapie rozwoju, kiedy nie są one wyczuwalne podczas samokontroli piersi lub badań palpacyjnych. Wczesna diagnoza i natychmiastowe rozpoczęcie leczenia daje niemal 100% gwarancję powrotu do zdrowia.

Mobilna pracownia mammograficzna będzie stacjonowała w miejscowości:

Chrostkowo  – 11 sierpnia w godzinach od 10.00 do 16.00 przy Urzędzie Gminy, Chrostkowo 99

Lipno  – 12 sierpnia w godzinach od 8.30 do 15.00 przed Urzędem Miasta, pl. Dekerta 8

Wielgie – 16 sierpnia w godzinach od 10.00 do 16.00 przy Ochotniczej Straży Pożarnej, ul. Starowiejska 81

Skępe – 19 sierpnia w godzinach od 8.30 do 11.00 przy Urzędzie Miasta i Gminy, ul. Rynek

Dobrzyń nad Wisłą – 19 sierpnia w godzinach od 14.00 do 16.00 przy Urzędzie Miasta i Gminy, ul. Szkolna 1

W badaniach mogą uczestniczyć Panie w wieku od 50 do 69 lat, które są ubezpieczone, a także:

nie miały wykonanej mammografii w ciągu ostatnich 24 miesięcy

lub są w grupie ryzyka (rak piersi w rodzinie u marki, siostry lub córki lub mutacje w obrębie genów BRCA1 lub/i BRCA2) i w roku poprzedzającym otrzymały w ramach realizacji programu pisemne wskazanie do wykonania ponownej mammografii po upływie 12 miesięcy.

Programem nie są objęte Panie, u których już wcześniej zdiagnozowano zmiany nowotworowe o charakterze złośliwym w piersi. Badanie nie wymaga skierowania lekarskiego i można je wykonać w dowolnym miejscu w Polsce niezależnie od miejsca zamieszkania.

Uprzejmie prosimy o wcześniejszą rejestrację pod nr tel. 58 666 24 44 lub na http://www.mammo.pl/formularz. W celu weryfikacji uprawnień do badania przed połączeniem telefonicznym prosimy przygotować dowód osobisty. Na badanie prosimy zabrać ze sobą zdjęcia lub płyty CD  z poprzednich mammografii, o ile nie były one wykonane w pracowni LUX MED.

W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego oraz  w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Pań i personelu medycznego prosimy o zrozumienie dla podjętych środków ochrony oraz o stawienie się na badanie w maseczce ochronnej i w czasie wyznaczonym podczas rejestracji.

Więcej informacji na temat mammografii znajdziecie Państwo na stronie www.mammo.pl.

Zmiana Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. (dalej: „WFOŚiGW”) ogłasza, że od dnia 15 lipca 2022 r. ulegnie zmianie program priorytetowy „Czyste Powietrze” (dalej: „Program”).

Zmiana umożliwi Beneficjentom uprawnionym do podwyższonego lub  najwyższego poziomu dofinansowania otrzymanie prefinansowania przedsięwzięcia (wypłaty części kwoty dotacji w formie zaliczki).

Prefinansowanie będzie mogło być wypłacone na podstawie umowy dotacji z prefinansowaniem, zawartej z Beneficjentem uprawnionym do podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania, zgodnie z obowiązującym po zmianie:

• Programem,

• wzorem formularza wniosku o dofinansowanie w formie dotacji z prefinansowaniem wraz instrukcją wypełniania,

• Regulaminem naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Warunki dotacji z prefinansowaniem

• Możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie.

• Termin realizacji przedsięwzięcia, na które udzielona została dotacja z prefinansowaniem wynosi 18 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.

• Złożenie wniosku o dofinansowanie w formie dotacji z prefinansowaniem (UWAGA! osobny wzór wniosku).

Wymagane jest załączenie do wniosku o dofinansowanie podpisanej umowy z wykonawcą na realizację określonego zakresu przedsięwzięcia z opcją prefinansowania. Przewidziano, że możliwe jest zawarcie nie więcej niż 3 umów z wykonawcami z opcją prefinansowania. Pozostałe środki z przysługującej dotacji przekazane zostaną na podstawie przedstawionych dokumentów rozliczeniowych.

• Środki prefinansowania zostaną wypłacone na rzecz Beneficjenta na rachunek wykonawcy w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy o dofinansowanie z Beneficjentem lecz nie wcześniej niż 14 dni przed datą rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy Beneficjenta z wykonawcą.

• Pozostałe środki należnej dotacji będą wypłacane na podstawie przedstawionych dokumentów rozliczeniowych załączonych do wniosku o płatność w maksymalnie 3 częściach.

Dla kogo prefinansowanie?

Prefinansowanie będą mogli otrzymać wnioskodawcy uprawnieni do otrzymania podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania w ramach Części 2) i Części 3) Programu.

Uwaga: Przedsięwzięcia realizowane w ramach Programu nie dotyczą budynków wielorodzinnych oraz budynków nowobudowanych.

Gdzie składać wnioski?

 Wnioski o dofinasowanie w formie dotacji z prefinansowaniem w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” (dalej: Program) należy składać do WFOŚiGW obejmującego swoim działaniem teren województwa, w którym zlokalizowany jest budynek/lokal mieszkalny, którego dotyczy przedsięwzięcie.

Wnioski o dofinansowanie w formie dotacji z prefinansowaniem można składać wyłącznie poprzez system Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD) pod adresem https://gwd.nfosigw.gov.pl

wyłącznie w wersji elektronicznej, gdy wnioskodawca dysponuje podpisem elektronicznym (podpis kwalifikowany lub profil zaufany),

w przypadku braku podpisu elektronicznego, konieczne jest dostarczenie również wersji papierowej wniosku z wymaganymi podpisami.

Wersje papierowe wniosków o dofinasowanie można dostarczać:

- za pośrednictwem gmin, które zawarły porozumienia w sprawie ustalenia zasad wspólnej realizacji programu priorytetowego „Czyste Powietrze” z WFOŚiGW, lub

- poprzez nadanie do właściwego WFOŚiGW w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (w latach 2016-2025 funkcję operatora wyznaczonego w rozumieniu tej ustawy pełni Poczta Polska S.A.) lub

- bezpośrednio do właściwego WFOŚiGW.

Szczegółowe informacje o składaniu i rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie zawarte są w Regulaminie naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Wnioski o dofinansowanie złożone przed wejściem w życie opisanej powyżej zmiany Programu rozpatrywane będą na podstawie Programu i pozostałych dokumentów programowych oraz wzorów w brzmieniu obowiązującym na dzień złożenia wniosku.

Nie jest możliwa korekta wniosku o dofinansowanie (w rozumieniu § 2 ust. 20 Regulaminu naboru wniosków) złożonego w ramach Części 2) albo Części 3) Programu przed dniem 15.07.2022 r. zmieniająca warunki dofinansowania na dotację z prefinansowaniem. Jeżeli Wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie przed dniem 15.07.2022 r., ale nie zawarł umowy o dofinansowanie, może wycofać wniosek i złożyć go ponownie na nowych warunkach Programu, z zastrzeżeniem spełnienia wymogów dotyczących terminu rozpoczęcia i zakończenia przedsięwzięcia wskazanych w Programie.

Zmiana Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Od dnia 15.07.2022 r. wprowadza się do Programu zmiany, dotyczące prefinansowania przedsięwzięć oraz wzrost maksymalnych kwot dotacji dla przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów Części 2) Programu do 47 000 zł  i Części 3) Programu do 79 000 zł.

W konsekwencji wprowadzonych zmian Programu, część dokumentów programowych uległa zmianie, w tym:

• Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”,

• Wzór Wniosku o płatność oraz instrukcja jego wypełniania.

• Wzór pełnomocnictwa do wykorzystania, dostępny w Portalu Beneficjenta wfośigw oraz serwisie gov.pl na: https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-czyste-powietrze.

Opracowano wzór Wniosku o dofinansowanie w formie dotacji z prefinansowaniem w ramach Programu oraz wymaganych załączników oraz instrukcję jego wypełniania.

 • Plakat konkursu Moja społecznośc wobes uchodźców

Moja społeczność wobec uchodźców – konkurs na wspomnienia, dzienniki i pamiętniki


Jeśli mieszkasz na wsi albo w miejscowości do dwudziestu tysięcy mieszkańców, a obecność uchodźców wpłynęła na życie Twoje i Twoich sąsiadów, to jest konkurs dla Ciebie. Jak zmieniło się Twoje życie osobiste i zawodowe? Czy Ty lub Twoi bliscy jesteście osobiście zaangażowani w działania na rzecz uchodźców? Na czym te działania polegają? A co zmieniło się w Twoim najbliższym otoczeniu i jak zmieniła się wieś/miejscowość? Jak zareagowały urzędy, szkoła czy firmy i organizacje pozarządowe? Jakie masz nadzieje, obawy albo oczekiwania wobec uchodźców i co sądzą Twoi sąsiedzi? Opowiedz nam o tym, biorąc udział konkursie IRWiR PAN. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone oraz opublikowane.

Więcej informacji na stronie organizatora

 • Kino plenerowe w Skępem
 • Plakat wycieczki
 • Ulotka informacyjna
 • Napis ochotnicy naszej gminy

Fundacja BGK imienia J.K. Steczkowskiego z siedzibą w Warszawie w ramach pierwszej edycji konkursu grantowego "Ochotnicy Naszej Gminy" ogłosiła nabór wniosków dla OSP.

Celem konkursu było wsparcie jednostek OSP w wyposażenie i sprzęt dzięki którym będą mogły realizować swoją działalność. Po złożeniu wniosku przez OSP Jarczewo i przesłaniu dokumentów dotyczących funkcjonowania jednostki, otrzymaliśmy informację o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i tym samym o otrzymaniu dofinansowania.

Fundacja BGK przekazała na konto jednostki 10 000 zł. Jednostka OSP Jarczewo za kwotę z dofinansowania w ramach projektu zakupiła następujące wyposażenie:

 1. Pilarka łańcuchowa Stihl
 2. Maszt oświetleniowy
 3. Narzędzie ratownicze Hooligan
 4. Hełm strażacki.

Jest to pierwszy w tym roku projekt, w którym udało nam się pozyskać dofinansowanie.

 • Strażany OSP
 • Kolaż sprzępu pożarniczego
 • plakat 2022-internet
 • Syreny alarmowe

W ramach ćwiczeń SWA mających na celu sprawdzenie poprawności działania systemów ostrzegania ludności przed zagrożeniem i jednocześnie upamiętnieniem 78 rocznicy Powstania Warszawskiego Wojewoda Kujawsko-Pomorski zarządzana uruchomienie w dniu 01.08.2022 r. o godz. 17:00 na czas 1 minuty, syreny alarmowe na ternie całego województwa kujawsko-pomorskiego.

Miejsko-Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego

 • Broszura informacyjna

Dni Skępego 9 - 10 lipca

 • Plakat Programu Dni Skępego

Szanowni mieszkańcy Miasta i Gminy Skępe!

Ostatnie tygodnie były nieco spokojniejsze pod względem aktywności osób, których głównym celem jest sianie zniszczenie na terenie naszej gminy. Oczywiście zdarzały się pojedyncze przypadki wandalizmu i chuligaństwa, wśród których należy wymienić kradzieże znaków drogowych, czy zniszczenie progu zwalniającego w miejscowości Narutowo, jednakże ich nasilenie było zdecydowanie mniejsze.

Sytuacja uległa zmianie podczas mienionego weekendu. Nieznani sprawcy dokonali zniszczenia trzech ławek (jedna ławka na ul. 1 Maja i dwie ławki w Borku) poprzez złamanie konstrukcji żeliwnej, co uniemożliwia ich dalsze użytkowanie, zaś koszt jednej ławki oscyluje w granicach 800-1000 zł. Ponadto na Alei Spacerowej zostały wyrwane i wrzucone do pobliskiego jeziora barierki zagradzające wjazd pojazdom dwuśladowym na mostek. Jednakże działalność chuliganów nie ograniczyła się wyłącznie do mienia publicznego. Zniszczona została również witryna jednego ze sklepów zlokalizowanego na terenie Skępego.

Dlatego też ponawiamy nasz apel, o niepozostawanie bezczynnym i jeżeli ktokolwiek z Państwa posiada wiedzę o sprawcach tych czynów prosimy o niezwłoczne przekazanie informacji odpowiednim służbom.

Urząd Miasta i Gminy w Skępem

Ostrzeżenie meteorologiczne

Ostrzeżenie meteorologiczne

 o upale

 

Zjawisko: Upał

Stopień zagrożenia: 2

Obszar powiatów: brodnicki, golubsko-dobrzyński, Grudziądz, grudziądzki, lipnowski, rypiński, wąbrzeski, Włocławek i włocławski

Ważność: od godz. 12:00 dnia 25.08.2022 do godz. 18:00 dnia 27.08.2022

Przebieg: Prognozuje się upały. Temperatura maksymalna w dzień od 30°C do 32°C. Temperatura minimalna w nocy od 16°C do 19°C.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

Uwagi:Prawdopodobnie ostrzeżenie będzie kontynuowane z wyższym stopniem

Źródło informacji: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni. Ostrzeżenie zbiorczo nr 134

 

Paweł Kozikowski

(dyżurny operacyjny sporządzający meldunek)

 

 

Dzień Ojca

 • Dzień Ojca

  23 czerwca Dzień Ojca

W Dniu Ojca pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia
zdrowia, cierpliwości i wielu powodów do uśmiechu.
Dziękujemy za troskę, nieustanne wsparcie i dobre słowo,
za wszystko, co zawdzięczają Wam dzieci.
Niech każdego dnia będą one dla Was źródłem szczęścia
i powodem do radości.
Życzymy wszelkiej pomyślności, sił
oraz wielu chwil przepełnionych optymizmem i miłością.

 

       Przewodniczący Rady Miejskiej
       w Skępem

      Janusz Kozłowski

       Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

 

                Piotr Wojciechowski

Życzenia z okazji Zakończenia Roku Szkolnego 2021/2022

 • Życzenia na zakończenie Roku Szkolnego 2021/2022

Charytatywny Kiermasz Ciast

 • Plakat Kiermaszu Cahrytatywnego Ciast

Ostrzeżenie meteorologiczne

 o burzach z gradem

Zjawisko: burze z gradem

Stopień zagrożenia: 2

Obszar powiatów: Dotyczy powiatów: brodnicki, golubsko-dobrzyński, Grudziądz, grudziądzki, lipnowski, rypiński, wąbrzeski, Włocławek i włocławski.

Ważność: od godz. 14:00 dnia 09.06.2022 do godz. 01:00 dnia 10.06.2022

Przebieg: Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu do 30 mm, lokalnie do 50 mm, oraz porywy wiatru do 75 km/h. Miejscami grad.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

Uwagi: Brak

Źródło informacji: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy

Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni. Ostrzeżenie zbiorczo nr 53.

 

 

Piotr Kowalski

               (dyżurny operacyjny sporządzający meldunek)

 

 • Summer-Fest-RGB
 • Napis solidarni z Ukrainą

Letnia Szkoła Języka Polskiego dla Ukraińców

miejsce: Szkoła Podstawowa im. Gustawa Zielińskiego w Skępem

termin: 04.07. - 26.08.2022 r.

zajęcia: bezpłatne, 3 x 2h/tygodniowo (poniedziałek, wtorek, środa)

uczestnicy: dzieci od 6 roku życia, młodzież, dorośli

zapisy: od 06.06.2022 r., sekretariat SP w Skępem al. 1-go Maja 89 lub tel. 54 287 76 37 lub e-mail szkola@spskepe.szkolnastrona.pl

prowadzący: Anna Brzezińska, nauczyciel SP w Skępem

ZAPRASZAMY!

Літня школа польської мови для українців

місце: початкова школа Густав Зєлінський у Скепе

дедлайн: 04.07. – 26.08.2022 року

заняття: безкоштовно, 3 х 2 години на тиждень (понеділок, вівторок, середа)

учасники: діти від 6 років, молодь, дорослі

реєстрація: з 06.06.2022, офіс секретаря SP в Skępem al. 1-го Maja 89 або телефон 54 287 76 37 або електронна пошта: szkola@spskepe.szkolnastrona.pl

лектор: Анна Бжезінська, вчитель SP у Скепе

ЗАПРОШУЄМО ВАС!

 • Plakat zawodów sportowo-pożarniczych

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe
Przewodniczący Rady Miejskiej w Skępem wraz z Radnymi
Prezes Zarządu Miejsko-Gminnego OSP
Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej  we Wiosce
Serdecznie zapraszają na
ZAWODY SPORTOWO- POŻARNICZE MIASTA I GMINY SKĘPE
które odbędą się 4 czerwca 2022 r. o godz. 13.00
na placu przy remizie OSP we Wiosce

Wandalom i chuliganom mówimy NIE!!!

Szanowni mieszkańcy Miasta i Gminy Skępe!

W ostatnich tygodniach na terenie naszej gminy miało miejsce kilka aktów wandalizmu i chuligaństwa. Na początku maja na terenie parku Borek nieznani sprawcy dokonali dewastacji czterech ławek poprzez zniszczenie mocowań do betonowego podłoża, a więc potocznie pisząc zwyczajnego ich „wyrwania”. Pracownicy gospodarczy urzędu dokonali stosownych napraw i ławki wróciły na swoje miejsce, jednakże wymagało to poświęcenia czasu, który mógł zostać wykorzystany na realizację innych prac, a tych na terenie Miasta i Gminy Skępe nie brakuje. Z kolei około dwóch tygodni temu zniszczono ławkę na Alei Spacerowej poprzez złamanie jej konstrukcji, a tym samym nie nadaje się ona już do dalszego użytku. Koszt takiej ławki wynosi kilkaset złotych. Również niedawno dokonano kradzieży trzech luster drogowych, dwóch na ulicy Brzozowej i jednego na skrzyżowaniu ulicy Zielonej z ulicą Okopową. Koszt jednego lustra to około 500 zł.

Przedstawione powyżej sytuacje to nie tylko określone straty finansowe, ale również wizerunkowe, gdyż wszyscy chcemy aby nasza gmina była przyjazna i bezpieczna, a wskazane akty wandalizmu i chuligaństwa niweczą czynione w tym kierunku starania.

To co się wydarzyło w ostatnich tygodniach ma wpływ na nas wszystkich, na warunki spędzania wolnego czasu, czy też bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Dlatego apelujemy aby nie być bezczynnym i nie tylko piętnować negatywne zachowania, ale również będąc ich świadkiem bądź posiadając wiedzę o ich sprawcach, zgłaszać do odpowiednich organów, przy czym nie należy traktować tego jako donosicielstwo. Mienie gminne jest naszym wspólnym dobrem, zostało wykonane lub zakupione m.in. z naszych podatków i wszyscy musimy o nie dbać, tak jak dbamy o naszą prywatną własność. Przecież gdy ktoś niszczy nam ogrodzenie lub kradnie samochód nie wahamy się przed zawiadomieniem policji.

My również nie będziemy ustawać w naszych staraniach aby eliminować z życia publicznego szkodliwe zjawiska i będziemy piętnować na naszej stronie wszystkie nowe akty wandalizmu i chuligaństwa.

Urząd Miasta i Gminy w Skępem

 • Zdjęcia przedstawia ławkę, która była zainstalowana na...
 • Zdjęcie przedstawia ławkę zainstalowaną w parku Borek...
 • Plakat z okazji Dnia Dziecka
 • Życzenia z okazji dnia działacza kultury

Dzień Działacza Kultury 29 maja 2022 r.

Wszystkim Pracownikom i Animatorom szeroko pojętej KULTURY, zwłaszcza działającym na terenie Miasta i Gminy Skępe,

w Dniu Ich Święta składamy wyrazy uznania

dla podejmowanych codziennie

niestrudzonych wysiłków na rzecz upowszechniania

wartości dziedzictwa kulturowego

i aktywizacji mieszkańców ku uczestnictwu w kulturze.

Państwa kreatywność i zaangażowanie

jest wysokowartościowym paliwem

integrującym naszą wspólnotę.

Życzymy Państwu radosnego świętowania,

satysfakcji z tworzenia,

a na przyszłość – nowych i oryginalnych pomysłów,

które twórczo przekształcają

naszą codzienną rzeczywistość

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Skępem

 Janusz Kozłowski

Burmistrz
Miasta i Gminy Skępe

Piotr Wojciechowski

 

 

 • Plakat, złóż deklarację o źródłach ogrzewaia budynków

Życzenia z okazji Dnia Matki

 • Życzenia z okazji Dnia Matki

W tym wyjątkowym Dniu

WSZYSTKIM MAMOM

składamy najserdeczniejsze życzenia

zdrowia, pomyślności i pogody ducha.

Dziękujemy za Waszą troskę i mądrość,

którą przekazujecie swoim dzieciom

oraz za wychowanie młodego pokolenia

w duchu najpiękniejszych i najważniejszych wartości.

Życzymy Wam, abyście na co dzień były doceniane, kochane

a miłość którą obdarzacie bliskich wracała do Was ze zdwojoną siłą.

Dzień Samorządu Terytorialnego

 • Życzenia z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego

Życzenia z okazji Dnia Dziecka

 • Życzenia z okazji Dnia Dziecka
 • Napis konkurs na dyrektora

Burmistrza Miasta i Gminy Skępe ogłasza konkursy na stanowiska: Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wólce, Czermnie oraz Publicznego Przedszkola im. Ewy Szelburg – Zarembiny w Skępem

Treść ogłoszeń:

konkurs na stanowisko: Dyrektora Publicznego Przedszkola im. Ewy Szelburg – Zarembiny w Skępem

konkurs na stanowisko: Dyrektora Szkoły Podstawowej w Czermnie

konkurs na stanowisko: Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wólce

 

Skępe, dn. 24.05.2022 r.

MGOPS.110.1.2022

Informacja o przedłużeniu terminu składania dokumentów

w naborze na wolne stanowisko pracy

PRACOWNIK SOCJALNY

………………………………………

(nazwa stanowiska pracy)

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skępem, uprzejmie informuję, że przedłużony został termin składania ofert pracy w naborze na stanowisko – Pracownik socjalny.

Nowy termin składania ofert:

Oferty należy składać w terminie do dnia 6 czerwca 2022 r. do godziny 13.00.

Pełna treść ogłoszenia

W dniu 16.05.2022 r. Stowarzyszenie „Skępiacy” zorganizowało,
pierwsze z trzech darmowych warsztatów. Były to warsztaty ceramiczne.
Zajęcia odbyły się dzięki dofinansowaniu ze środków
Rządowego Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO.

Warsztaty cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem.
Już niebawem kolejne. Tym razem wyjazdowe.

Zapraszamy

 • Kolaż zdjęć przedstawia członków Stowarzyszenia "Skępiacy"...
 • Kolaż zdjęć przedstawia uczestników warsztatów podczas...
 • Plakat konkursu Moje miasto Skępe

Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w konkursie plastycznym „Moje miasto - Skępe”. Na Laureatów czekają  nagrody rzeczowe i dyplomy.
Termin dostarczenia prac:do 17 czerwca 2022r.

OGŁOSZENIE

 

Informuje odbiorców wody z wodociągu publicznego w Skępem, że w dniu 17 maja 2022 roku (wtorek) w godzinach 9.00 – 12.00 wystąpi przerwa w dostawie wody w miejscowości Skępe, ul. Klasztorna, Polna, Wymyślińska oraz w miejscowościach : Wioska, Józefkowo, Głęboczek, Żagno, Pokrzywnik, Żuchowo z powodu prowadzonych prac konserwacyjnych sieci wodociągowej.

W związku z powyższym po wznowieniu dostawy wody mogą wystąpić chwilowe pogorszenia jakości wody w postaci przebarwienia.

Za utrudnienia przepraszamy

Burmistrz
Miasta i Gminy Skępe

 • Plakat informacyjny imprezy plenerowej z okazji dnia dziecka

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

Przewodniczący Rady Miejskiej w Skępem wraz z Radnymi

Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Skępem

Sołtysi z terenu Miasta i Gminy Skępe

Miejsko – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Skępem

serdecznie zapraszają na

IV Miejsko – Gminny

DZIEŃ DZIECKA

28 maja 2022 r.

w godz. 13:00 – 19:00

plac przy Remizie OSP w Wiosce, gm. Skępe

13:00 – 19:00           DARMOWE DMUCHANE WESOŁE MIASTECZKO

PRACOWNIA DAWNYCH ZAWODÓW

13:00 – 18:00           AKADEMIA ROWEROWA, SZCZUDLARZE

14:00 – 18:00           DARMOWE KIEŁBASKI Z GRILLA

przygotowane przez Strażaków z OSP w Wólce

DARMOWA WATA CUKROWA

przygotowana przez Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń”

13:00 – 19:00           NAMIOT PROFILAKTYCZNY

konkursy, gry, zabawy dla najmłodszych,

malowanie buziek

13:00 – 19:00           POKAZY STRAŻACKIE, POLICYJNE i WOPR

zorganizowane przez OSP Wioska i Policję w Skępem i Lipnowskie WOPR

Mikrodotacje dla Stowarzyszeń

 

W ramach projektu „Inicjuj z FIO 3.0”, realizowanego przez Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych oraz Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica Koło Gospodyń Wiejskich „Łęczanki” z Łąkiego otrzymało mikrodotację w kwocie 10 000,00 zł, a Stowarzyszenie „Skępiacy”
ze Skępego otrzymało mikrodotację w kwocie 4 700,00 zł.
Pozyskane środki przeznaczone będą na działania określone we wnioskach.

Koło Gospodyń Wiejskich „Łęczanki” przeznaczy je:

 

 • na zakup sprzętu: namiotu, drukarki, stołu z ławkami, Roll-up,
 • na zorganizowanie warsztatów wikliniarskich, filcowania wełny na mokro oraz pokazy pierwszej

Więcej informacji na temat przeprowadzenia warsztatów ukaże się niebawem. Stowarzyszenie „Skępiacy” przeznaczy je:

na zorganizowanie warsztatów ceramicznych, wyjazdowych warsztatów lawendowych oraz warsztaty w Żywym Muzeum Piernika w Toruniu.

 • Plakat wernisarzu wędrownych wystaw
 • plakat z życzeniami

Z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek
wszystkim Bibliotekarkom, Bibliotekarzom oraz Pracownikom Bibliotek
z terenu Miasta i Gminy Skępe

składamy najserdeczniejsze życzenia.

Niech praca wśród książek daje Wam moc zadowolenia.
Życzymy, aby pasja czytelnicza
i zadowolenie z upowszechniania kultury słowa
były zawsze ważnym elementem
Waszego życia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Skępem

Janusz Kozłowski

Burmistrz
Miasta i Gminy Skępe

Piotr Wojciechowski

 

8 maja 2022 r.

 • Plakat informacyjny
 • plakat z życzeniami

Z okazji Dnia Strażaka składamy

WSZYSTKIM DRUHNOM I DRUHOM Ochotniczych Straży Pożarnych

z Miasta i Gminy Skępe najserdeczniejsze życzenia.

Ratowanie życia, zdrowia i mienia ludzkiego oraz niesienie pomocy potrzebującym,

to działania wpisane w codzienną strażacką służbę.

Życzymy, aby trudna praca była źródłem satysfakcji oraz powodem do dumy,

a społeczne uznanie niech towarzyszy Wam w codziennej działalności.

Niech Św. Florian zawsze otacza Strażaków i ich rodziny swoją opieką.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Skępem

z Radnymi

Burmistrz

Miasta i Gminy Skępe

wraz z Pracownikami Urzędu

Skępe, 2022

Ambasadorami akcji są wszyscy, którzy wywieszają flagę podczas święta państwowego lub w ważnym momencie życia. Może to być dowolna flaga – uszyta samodzielnie, kupiona, a nawet zrobiona z papieru. Flagę można wyeksponować przed domem, na balkonie czy w miejscu pracy. W tym roku mija 18. rocznica formalnego uchwalenia Dnia Flagi.

Za pomoc w realizacji spotu dziękujemy wolontariuszom z warszawskich Bielan, Urzędowi Dzielnicy Bielany oraz Tramwajom Warszawskim.

Teraz kolej na Was! Biuro Programu „Niepodległa” zaprasza Polki, Polaków i wszystkich przyjaciół Polski do wywieszania flagi nie tylko 2 maja, ale przez cały weekend majowy!

 • Napis utrudnienia w ruchu

W ramach ćwiczenia, od 1 maja do końca miesiąca, po drogach województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, mazowieckiego, lubelskiego i warmińsko-mazurskiego  będzie odbywał się ruch kolumn pojazdów wojskowych. Pojazdy wojskowe będzie można spotkać na autostradach, drogach ekspresowych oraz drogach krajowych.

Przybycie i przejazd kolumn będą również wykorzystane przez uczestników ćwiczeń m.in. do przetrenowania przyjęcia i przerzutu sojuszniczych sił, koordynacji działań transgranicznych oraz współpracy z państwami gospodarzami.

Pojazdy biorące udział w ćwiczeniach najczęściej poruszać się będą w godzinach nocnych, aby ich przejazd w jak najmniejszym stopniu powodował utrudnienia w ruchu. Jednak niektóre przejazdy będą odbywać się w ciągu dnia, a nawet w godzinach szczytów natężenia ruchu. Będą one eskortowane i zabezpieczone przez Żandarmerię Wojskową i pododdziały regulacji ruchu Wojska Polskiego we współpracy z Policją. Przegrupowania zostały skoordynowane z właściwymi władzami, w tym lokalnymi.

 

Zwracamy się z apelem do społeczeństwa – chrońmy dane, zwłaszcza w obecnej sytuacji. Prosimy nie publikujcie informacji i zdjęć obrazujących ruchy wojsk i ich lokalizację, dat i godzin przejazdów kolumn wojskowych danych dotyczących wylotów i lądowań wojskowych statków powietrznych. Bądźmy świadomi zagrożeń! Każde nieprzemyślane działanie w sieci, publikowanie zdjęć przedstawiających ważne wojskowe obiekty, instalacje, urządzenia może mieć negatywne konsekwencje dla systemu bezpieczeństwa i obronności. 

 

 • Podpisanie umowy przez (od lewej) Burmistrza Miasta i...

Wojewoda Mikołaj Bogdanowicz podpisał wczoraj (25 kwietnia) 49 umów – 11 na zadania powiatowe i 38 na gminne. W ramach porozumień zawartych z samorządami wsparcie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzymają inwestycje w powiatach: aleksandrowskim, brodnickim, chełmińskim, golubsko-dobrzyńskim, grudziądzkim, lipnowskim, radziejowskim, rypińskim, toruńskim, tucholskim, wąbrzeskim, włocławskim. W uroczystości podpisania umów wzięli też udział: wicewojewoda Józef Ramlau oraz samorządowcy z regionu, w tym Burmistrz Miasta i Gminy Skępe - Piotr Wojciechowski oraz Skarbnik Miasta i Gminy Skępe – Małgorzata Majerska.

Miasto i Gmina Skępe otrzymała dofinansowania na przebudowę ulicy Płockiej w Skępem na odcinku 428,50 m, wartość zadania – 825 020 zł, kwota dofinansowania – 412 510 zł.

https://www.gov.pl/web/uw-kujawsko-pomorski/prawie-44-mln-zl-na-rozbudowe-drog-w-regionie?fbclid=IwAR3bz_1DLfmvd9zBurEdPAOeLYOacG11VqlPpP_VEI2EG00q-sdUlc-1-6s

 • Zbiorowe zdjęcie wszystkich uczestników spotkania
 • Plakat promocyjny wydarzenie

 Serdecznie zapraszamy na obchody Miejsko – Gminnego Dnia Strażaka oraz Święta Konstytucji 3 Maja SKĘPE 2022.

Klasztor OO. Bernardynów, godz. 11.30 - Uroczysta Msza Święta. Montaż słowno – muzyczny w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej im. G. Zielińskiego w Skępem. Przemarsz uczestników
z Orkiestrą Dętą Ochotniczej Straży Pożarnej w Skępem:
- złożenie kwiatów pod pomnikiem „W hołdzie Mieszkańcom Skępego i okolic”
- ceremonia odsłonięcia i poświęcenia obelisku upamiętniającego zmarłych strażaków z gminy Skępe (na cmentarzu)

patronat medialny: Tygodnik Lipnowski

Życzenia Wielkanocne - MGOK

 • Życzenia Wielkanocne - MGOK

Życzenia Wielkanocne 2022

 • Życzenia Wielkanocne

Ostrzeżenie meteorologiczne - przymrozki

Ostrzeżenie meteorologiczne

Zjawisko: silny wiatr

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: wszystkie powiaty

Ważność: od godz. 00:00 dnia 18.05.2022 r. do godz. 07:00 dnia 18.05.2022 r.

Przebieg: prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około 1°C, przy gruncie do -3°C.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%.

Uwagi: Brak

Dyżurny synoptyk:

Źródło informacji: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni. Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo Nr 36.

Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni.

Grażyna Mucha

Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy i Rozwoju Lokalnej Społeczności ,,Pomocna Dłoń” informuje, że odbiór artykułów żywnościowych z programu POPŻ za miesiąc Wrzesień i Październik odbędzie się w dniu 07.10.2022 r.


Babie Ławy, Boguchwała, Bógzapłac, Czarny Las, Czermno, Franciszkowi, Gęstowarka, Głęboczek , Gorzeszyn, Grabówiec, Guzowatka, Huta, Jarczewo, Józefkowo, Kierz, Kujawy, Kukowo, Likiec, Lubówiec, Ławiczek, Łakie, Moczadła, Modrzewie, Narutowo, Obóz, Pokrzywnik, Radziochy, Rumunki Skępskie, Sarnowo, Szczekarzewo, Wioska, Wólka, Zajeziorze, Żagno, Żuchowo, Skępe wszystkie ulice

w godz. 8:00-16:00 w budynku po byłej betoniarni przy ul. Komunalnej 5 (za targowiskiem miejskim).

Pomocą zostaną objęte wszystkie rodziny i osoby samotnie gospodarujące które zostały zakwalifikowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skępem.

Żywność należy odebrać wyłącznie w wyznaczonym miejscu i terminie. Składka na działalność statusową wynosi 1zł. za każdą osobę

Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy i Rozwoju
Lokalnej Społeczności ,,POMOCNA DŁOŃ”

Członek Zarządu
Małgorzata Podlas

Ostrzeżenie meteorologiczne - burze z gradem

Ostrzeżenie meteorologiczne

Zjawisko: burze z gradem

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: kujawsko-pomorskie (wszystkie powiaty)

Ważność: od godz. 12:00 dnia 24.08.2022 r. do godz. 24:00 dnia 24.08.2022 r.

Przebieg: Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Miejscami grad.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%.

Uwagi: Brak

Źródło informacji: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni. Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo Nr 132.

Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni.

Piotr Smoliński

Rajd Rowerowy 2022

 • plakat rajd rowerowy 2022

Konkurs Wielkanocny 2022

 • Plakat Konkurs Wielkanocny 2022

Konkurs "Skępskie Rękodzieło"

 • Plakat konkursu Skępskie rękodzieło

Członek Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego – Aneta Jędrzejewska

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe – Piotr Wojciechowski

Dyrektor M-GOK w Skępem – Magdalena Elwertowska

serdecznie zapraszają do udziału w konkursie „Skępskie RękoDZIEŁO”

członków kół Emerytów i Klubów Seniora

oraz pełnoletnich artystów z terenu Miasta i Gminy Skępe

Termin dostarczania prac: 17 czerwca 2022 r.

 • Życzenia z okazji Dnia Wędkarza

 

Z okazji Dnia Wędkarza

WSZYSTKIM MIŁOŚNIKOM WĘDKOWANIA,

a w szczególności Członkom Stowarzyszenia

Ekologiczno - Wędkarskiego "Okoń" ze Skępego

składamy najlepsze życzenia.

Życzymy Wam kolejnych lat wypełnionych sukcesami.

Niech nowy sezon przyniesie niezapomniane

wędkarskie przygody, miłe spotkania nad wodą

oraz okazowe połowy ryb!

Wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym,

społecznym oraz osobistym.

 • Apel Wojewody

W dniu 9 marca 2022 roku obchodziliśmy Dzień Sołtysa.

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe Piotr Wojciechowski złożył sołtysom z gminy Skępe serdeczne życzenia i podziękowania za trud i wysiłek w konsekwentnym realizowaniu planów. Burmistrz przypomniał o ważnej roli jaką pełnią sołtysi. W imieniu władz samorządowych życzył wytrwałości oraz serdeczności od przyjaznych ludzi. Do życzeń dołączył się również Przewodniczący Rady Miejskiej w Skępem Janusz Kozłowski. Każdy z sołtysów otrzymał symboliczny upominek.

Gościnnie w spotkaniu uczestniczyła Członek Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego Aneta Jędrzejewska, która złożyła życzenia sołtysom wraz z upominkami.

Spotkanie dało także możliwość podkreślenia roli sołtysa na polskiej wsi. Było  podsumowaniem działalności, okazją do wyrażenia uznania za codzienną pracę, za godne reprezentowanie mieszkańców, za wsłuchiwanie się w ich potrzeby oraz za wkład w rozwój lokalnej społeczności.

W spotkaniu uczestniczyli również Sekretarz Miasta i Gminy Skępe Zbigniew Małkiewicz, Skarbnik Miasta i Gminy Skępe Barbara Leśniewska oraz Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Skępem Magdalena Elwertowska.

 • 1.Uczestnicy spotkania zorganizowanego z okazji Dnia...
 • 10. Wrczanie sotysom ycze i upominkw.
 • 11.Wrczanie sotysom ycze i upominkw..
 • 12.Wrczanie sotysom ycze i upominkw.
 • 13.Burmistrz Miasta i Gminy Skpe, Przewodniczacy Rady...
 • 2. Uczestnicy spotkania zorganizowanego z okazji Dnia...
 • 3.Uczestnicy spotakania zorganizowanego z okazji Dnia...
 • 4. Wrczanie sotysom ycze i upominkw.
 • 5. Wrczanie sotysom ycze i upominkw. (2)
 • 6.Wrczanie sotysom ycze i upominkw
 • 8. Wrczanie sotysom ycze i  upominkw.
 • 9. Wrczanie soltysom ycze i upominkw.
 • Życzenia z okazji Dnia Sołtysa

Z okazji Dnia Sołtysa
wszystkim Sołtysom i Radom Sołeckim
z terenu Miasta i Gminy Skępe
pragniemy złożyć podziękowania i wyrazy uznania
za codzienny trud i zaangażowanie
w pracę na rzecz lokalnej społeczności.

Życzymy Państwu zdrowia, wszelkiej pomyślności
oraz sukcesów w działalności sołeckiej.

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Skępem
Janusz Kozłowski

Burmistrz
Miasta i Gminy Skępe
Piotr Wojciechowski

 

Skępe, 11 marca 2022 r.

 • Życzenia z okazji Dnia Kobiet

Z okazji Dnia Kobiet
składamy wszystkim Paniom z terenu Miasta i Gminy Skępe
najlepsze życzenia,
wszelkiej pomyślności i szczęścia.

Niech Wasze święto przyniesie
wiele niespodzianek i miłych wrażeń.
A każda z chwil zapisze się miłym wspomnieniem.

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Skępem

Janusz Kozłowski

Burmistrz 
Miasta i Gminy Skępe

Piotr Wojciechowski

 

Skępe, 8 marca 2022 r.

Gminny Konkurs Kulinarny

 • plakat kgww
 • regulamin strona 1
 • regulamin strona 2

Serdecznie zapraszamy

Koła Gospodyń Wiejskich
z terenu Miasta i Gminy Skępe
do udziału
w Gminnym Konkursie Kulinarnym
(on-line)
 na „WYPIEK WIELKANOCNY”

     Honorowy Patronat:

     Poseł na Sejm RP – Anna Gembicka
    szczegóły na www.skepe.pl/180,miejsko-gminny-osrodek-kultury-w-skepem

Zbiórka także w sobotę

Razem dla Ukrainy !!!

Drodzy Mieszkańcy,

Na terenie Miasta i Gminy Skępe został uruchomiony punkt zbiórki darów dla Ukrainy, mieszczący się w M-GOK w Skępem
(budynek remizy OSP) w Skępem przy ul. Dobrzyńskiej 1.

Punkt będzie otwarty również w najbliższą sobotę, tj. 05 marca 2022 r. w godz. od 10.00 do 15.00.

Serdecznie zapraszamy!

 • #solidarnizukrainą

Drodzy Mieszkańcy,

Na terenie Miasta i Gminy Skępe został uruchomiony punkt zbiórki darów dla Ukrainy, mieszczący się w M-GOK w Skępem (budynek remizy OSP) w Skępem przy ul. Dobrzyńskiej 1.
Zbiórka od dnia 1 marca 2022 r. – poniedziałki, środy, czwartki, piątki w godzinach od 9:00 do 15:00, wtorki – godz. 9:00 – 17:00 tel. kontaktowy: 695-500-701.

Lista produktów i środków, które mogą być przekazane potrzebującym na Ukrainie (w tym oczekującym przed przejściami granicznymi).

Odzież i okrycie: koce zwykłe i termiczne, śpiwory, podkładki pod materac do spania z wodoodpornej folii aluminiowej, materace, ubrania (nowe!), płaszcze przeciwdeszczowe (nowe!)
Środki higieny i czystości: płyny do kąpieli/pod prysznic/mydło, dezodoranty, pasta do zębów, szczoteczki do zębów, grzebienie, bielizna damska, męska, dziecięca, podpaski, pampersy, pieluchy dla dorosłych, papier toaletowy i ręczniki papierowe, ręczniki (w tym z mikrofibry), worki na śmieci, środki dezynfekujące, maski filtrujące lub jednorazowe
Żywność:
woda, żywność do szybkiego przygotowania (instant), batony (w tym energetyczne), bakalie, orzechy, konserwy, makarony, płatki zbożowe do szybkiego przygotowania, narzędzia kuchenne jednorazowego lub wielokrotnego użytku:
talerz głęboki, łyżka, widelec, nóż, szkło (silikon spożywczy lub plastik)
Uwaga! Zabezpieczyć szkło!!
Inne:
zapałki, baterie, powerbanki, oświetlenie, w tym latarki, świece,
zestawy pierwszej pomocy
Podstawowe środki medyczne
: (witaminy, środki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, leki na kaszel i przeziębienie) – lekarstwa, tylko te które są kupowane bez recepty!! I mogą być przechowywane w temperaturze do 260C. Wyłącznie nowe opakowania z ważnym terminem przydatności.

UWAGA!!! Przyjmowane będą wyłącznie produkty i rzeczy nowe;  produkty żywnościowe, środki czystości z długim terminem ważności.

 • Plakat mammografia

Szanowni Państwo,

LUX MED Diagnostyka zaprasza na bezpłatne badania mammograficzne finansowane przez NFZ  w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi. Po raz pierwszy w 2022 roku będą mogły wykonać je Panie, które urodziły się w 1972 roku.

Zachęcamy, aby nie zwlekać z realizacją badań – mammografia jest najbardziej skuteczną metodą wykrywania raka piersi u kobiet powyżej 40 roku życia. Badanie mammograficzne umożliwia wykrycie zmian na bardzo wczesnym etapie rozwoju, kiedy nie są one wyczuwalne podczas samokontroli piersi lub badań palpacyjnych. Wcześnie wykryty nowotwór pozwala na natychmiastowe, skuteczne leczenie oraz daje niemal 100% gwarancję powrotu do zdrowia.

Mobilna pracownia mammograficzna będzie stacjonowała w miejscowości:

Skępe  – 8 marca 2022 w godzinach od 9.00 do 15.00 przy Urzędzie Miasta i Gminy,  ul. Rynek (przed przystankiem)

Lipno – 9 marca 2022 w godzinach od 9.00 do 15.00 przed Urzędem Miasta, Plac Dekerta 8

W badaniach mogą uczestniczyć Panie w wieku od 50 do 69 lat, które są ubezpieczone i nie miały wykonanej mammografii w ciągu ostatnich 24 miesięcy lub są w grupie ryzyka i w roku poprzedzającym otrzymały pisemne wskazanie do wykonania ponownej mammografii po upływie 12 miesięcy.

Programem nie są objęte Panie, u których już wcześniej zdiagnozowano zmiany nowotworowe o charakterze złośliwym w piersi. Badanie nie wymaga skierowania lekarskiego.

Uprzejmie prosimy o wcześniejszą rejestrację pod nr tel. 58 666 24 44 lub na http://www.mammo.pl/formularz. W celu weryfikacji uprawnień do badania przed połączeniem telefonicznym prosimy przygotować dowód osobisty. Na badanie prosimy zabrać ze sobą zdjęcia z poprzednich mammografii, o ile nie były one wykonane w pracowni LUX MED.

W związku z epidemią Covid-19 w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Pań i personelu medycznego prosimy o zrozumienie dla podjętych środków ochrony oraz o stawienie się na badanie w maseczce ochronnej i w czasie wyznaczonym podczas rejestracji.

Więcej informacji na temat mammografii znajdziecie Państwo na stronie www.mammo.pl.

JUBILEUSZOWE KONKURSY

Już w najbliższym czasie podamy więcej szczegółów !

"Kuźnia talentów" ponownie zaprasza

 • Kuznia Talentow
 • Rządowy fundusz rozwoju dróg

Znamy wyniki konkursu w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w którym Miasto i Gmina Skępe otrzyma w 2022 r. środki na zadanie: Przebudowa ulicy Płockiej w Skępem od km 0+000 do km 0+428,50 na odcinku 428,50m z dofinansowaniem 50% w kwocie 412 510,00zł. Ogółem wartość projektu: 825 020,70zl

M-GOK w Skępem na zajęciach w kl. 4 A

W ramach omawiania lektury Jana Brzechwy „Akademia Pana Kleksa” zadaniem uczniów było wykonanie pracy plastycznej nawiązującej do tego dzieła. Aby było ciekawiej i oryginalniej, na zajęcia do klasy zostały zaproszone panie pracujące w M-GOK-u w Skępem: p. Magda Sosińska i p. Małgorzata Matuszczak. Panie zaproponowały wykonanie portretu Ambrożego Kleksa przy wykorzystaniu desek w formacie A4, farb i ziarenek kawy! Wszystkie materiały zostały sfinansowane przez M-GOK w Skępem. Uczniowie chętnie wzięli się do pracy, wykazali się swoją pomysłowością i byli niezwykle dumni z efektów swoich działań!

Autor: J. Dąbkowska

źródło: spskepe.szkolnastrona.pl

 • Czas stworzy to
 • Nakadanie ziarenek kawy na warstw kleju
 • Odtwarzanie portretu Kleksa przy pomocy kalki
 • Panie z M-GOK-u w Skpem wyjaniaj etapy pracy
 • Schnce prace uczniw

Wyniki konkursu "Zakochani w Skępem"

Zwycięzcami IV edycji konkursu "Zakochani w Skępem " zostali ANNA I RAFAŁ GUŁAJSCY z Bieżunia! Ich wynik to aż 789 głosów!
Gratulujemy wygranej - walentynkowej kolacji w Zajeździe MIHAŁUFKA 
Voucher o wartości 200 zł trafia właśnie do Was 
Dziękujemy wszystkim Parom za udział w naszej zabawie, a Zajazdowi MIHAŁUFKA na czele z Panem Michałem Orzechowskim za ufundowanie nagrody!

Niech miłość króluje nie tylko w Skępem!

 

 • Zwycięzcy konkursu Zakochani w Skępem
 • Zdjęcia konkursowe
 • Podziękowanie dla Mihałufki
 • wycinek ankiety

Miejsko-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Skępem zwraca się z prośbą do mieszkańców o wypełnienie ankiety

Link do ankiety

Ostrzeżenie meteorologiczne - oblodzenie

Ostrzeżenie meteorologiczne

Zjawisko: oblodzenie

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: wszystkie powiaty

Ważność: od godz. od godz. 22:00 dnia 11.02.2022 do godz. 08:00 dnia 12.02.2022

Przebieg: Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu powodujące ich oblodzenie. Temperatura minimalna około -3°C, -4°C, temperatura minimalna przy gruncie około -5°C.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 70%.

Uwagi: Brak

Dyżurny synoptyk: Michał Szewczyk

Źródło informacji: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni. Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo Nr 15.

Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni.

Łukasz Szczupacki

Informacja dotycząca nowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta i Gminy Skępe

Podstawa prawna.

Podstawę prawną wprowadzenia nowych cen oraz prowadzenia rozliczeń w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków stanowią przepisy ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, zwanej dalej „uzzwoś” (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 2028), a także między innymi przepisy rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2018 r., poz. 472). Ponadto obowiązującą w tym zakresie jest nowelizacja ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1566 z późn. zm.).

Procedura zatwierdzania nowych taryf.

Dotychczasowe 3-letnie taryfy na terenie Miasta i Gminy Skępe obowiązywały zgodnie z decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Gdańsku nr GD.RET.070/246/D/2018. KR z dnia 21 maja 2018 roku. W dniu 31.03.2021 r. Miasto i Gmina Skępe złożyła do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej (Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie) w Gdańsku wniosek o zatwierdzenie nowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Zgodnie z przepisami, niezbędne przychody z taryf mają gwarantować ciągłość świadczenia usług, przy czym powinny pokrywać niezbędne koszty realizacji usług dostarczania wody i odbierania ścieków. Taryfy najprościej rzecz ujmując, są wynikiem zależności kosztów i przychodów ze sprzedaży.

Organ regulacyjny ocenił projekt taryfy, oraz uzasadnienie pod względem zgodności z przepisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz przepisami ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne i w dniu 12 stycznia 2022 r. i decyzją nr GD.RZT.70.364.246.2021.D.KR) zatwierdził taryfę dla Miasta i Gminy Skępe na okres kolejnych 3 lat (36 m-cy). Decyzja w dniu 4 lutego 2022 r. została opublikowana na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW w Gdańsku oraz została zamieszczona na stronie podmiotowej BIP Miasta i Gminy Skępe.

Zgodnie z art. 24f ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków zatwierdzona taryfa wejdzie w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia, tj. w dniu 12.02.2022 r. Dotychczasową taryfę stosuje się do dnia wejścia w życie nowej taryfy. 

Nowa taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
na terenie Miasta i Gminy Skępe

Taryfa zatwierdzona na okres 3 lat (36 m-cy), kolejne zmiany następują w okresach rocznych (co 12 m-cy).

zaopatrzenie w wodę

obecna cena

zł/m3 netto

2,30 (100%)*

od 1 do 12 m-ca

cena zł/m3

netto2,40 (104,27%)*

od 13 do 24 m-ca cena zł/m3 netto cena

2,53 (105,42%)*

od 25 do 36 m-ca zł/m3 netto

2,65 (104,74%)*

 

odprowadzanie ścieków

obecna cena zł/m3 netto

4,10 (100%)*

od 1 do 12 m-ca cena zł/m3 netto

4,43 (108,05%)*

od 13 do 24 m-ca cena zł/m3 netto

4,43 (100,00%) *

od 25 do 36 m-ca

cena zł/m3 netto

5,04 (113,77%)*

* (procentowy wzrost w porównaniu do taryfy z okresu poprzedniego)

Zakochani w Skępem

 • plakat zakochani w Skępem 20221 plakat zakochani w Skępem...

   Burmistrz Miasta i Gminy Skępe, Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Skępe oraz Szef Zajazdu MIHAŁUFKA serdecznie zapraszają do udziału w IV edycji konkursu „Zakochani w Skępem”. Czekamy na Wasze zakochane zdjęcia na tle skępskich widoków! Wygrana w konkursie to walentynkowa kolacja dla dwojga o wartości 200 zł ufundowana przez ZAJAZD MIHAŁUFKA. Zwycięzcy zostaną wyłonieni poprzez głosowanie na profilu facebook skępskiego M-GOK-u. Na zgłoszenia czekamy do 12 lutego 2022r., głosowanie w dniu 13 lutego – rozstrzygnięcie w Walentynki! Szczegóły na www.skepe.pl i fb M-GOK-u.

 • 2. Tablica LED, znajdująca się na budynku urzędu, na...

Na początku lutego 2022 r. w Skępem został uruchomiony system monitoringu jakości powietrza w postaci tablicy LED, która znajduje się na budynku urzędu przy ul. Kościelnej 2. Tablica mierzy pomiar stężenia szkodliwych pyłów PM 2,5 (są to pyły zawieszone, których średnica nie przekracza 2,5 mikrometra, to one właśnie trafiają do krwioobiegu i mogą powodować szereg poważnych schorzeń) i PM 10 (to pyły, których średnica nie przekracza 10 mikrometrów – ich negatywne oddziaływanie najszybciej widoczne jest w postaci podrażniania dróg oddechowych), a także temperatury, wilgotności powietrza i ciśnienia atmosferycznego, które naprzemiennie są wyświetlane.

Wdrożenie systemu jest odpowiedzią na oczekiwania mieszkańców, którzy chcą znać stan jakości powietrza. Tablica ma charakter wyłącznie edukacyjny i informacyjny, a uzyskane za ich pomocą dane nie będą podstawą do wprowadzania stanów alarmowych dotyczących zanieczyszczenia powietrza w gminie.

 • 2. Tablica LED, znajdująca się na budynku urzędu, na...
 • Tablica LED, znajdująca się na budynku urzędu, na której...

Tarcza Antyinflacyjna 2.0 – zmiany w kasach rejestrujących i Wiążące Informacje Stawowe 

 • Tarcza Antyinflacyjna 2.0 zakłada m.in. obniżkę VAT na żywność, nawozy i paliwa.
 • Oznacza to, że stawki w kasach rejestrujących muszą zostać dostosowane do zmian od 1 lutego 2022 r. na sześć miesięcy, tj. do 31 lipca 2022 r.

Podatnicy sprzedający detalicznie towary, dla których Tarcza 2.0 wprowadza obniżki stawek VAT (żywność, nawozy i paliwa) i prowadzący ewidencję sprzedaży tych towarów przy zastosowaniu kas rejestrujących, będą zobowiązani do zmiany przyporządkowania zmienianych stawek na te towary w kasach.

Zmiana stawki jest szczególnie istotna przy sprzedaży żywności, gdzie wprowadzono zerową stawkę VAT dla podstawowych produktów żywnościowych, objętych obecnie stawką 5%, tj.

 • mięso i ryby oraz przetwory z nich;
 • produkty mleczarskie;
 • warzywa i owoce i przetwory z nich;
 • zboża, produkty przemysłu młynarskiego, przetwory ze zbóż i wyroby piekarnicze;
 • niektóre napoje (np. zawierające co najmniej 20% soku owocowego lub warzywnego, napoje mleczne i tzw. mleka roślinne).

Wiążące informacje stawkowe (WIS)

Zmiany w przepisach dotyczących VAT oznaczają wygaśnięcie 1 lutego 2022 r. WIS wydanych dla towarów, dla których Tarcza 2.0 obniża stawki VAT.

Zmiany w zakresie VAT objęte Tarczą 2.0 nie wpływają jednak na klasyfikację towarów będących przedmiotem WIS według Nomenklatury scalonej (CN) – ta nie ulega zmianie.

Klasyfikacja według CN dla towarów objętych WIS, które wygasną 1 lutego 2022 r., pozostanie aktualna, pod warunkiem że opis, skład, charakter, zastosowanie tych towarów się nie zmienią.

Jeśli podatnik wystąpi o wydanie nowej decyzji WIS  dla towarów, dla których decyzja wygasła w związku ze zmianami stawek VAT w Tarczy 2.0, Krajowa Informacja Skarbowa dołoży wszelkich starań, aby wnioski były załatwiane nie później niż w ciągu miesiąca od ich wpływu.

Więcej informacji o Tarczy 2.0

 

Kinga Błaszczyńska

rzecznik prasowy

IAS w Bydgoszczy

Informacja o wynikach konsultacji na temat projektu uchwały Rady Miejskiej w Skępem w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Miasta i Gminy Skępe na rok 2022

Informacja

o wynikach konsultacji na temat projektu uchwały Rady Miejskiej w Skępem w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Miasta i Gminy Skępe na rok 2022

Na podstawie art. 37 ust. 10 ustawy z dnia 20.07.2017 r. Prawo wodne ( Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 ), Burmistrz Miasta i Gminy Skępe ogłoszeniem z dnia 5 stycznia 2022 r. podał do publicznej wiadomości projekt uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Miasta i Gminy Skępe na rok 2022.

Informacja o rozpoczęciu konsultacji została upubliczniona w dniu 5 stycznia 2022 r. poprzez:

Publikację projektu uchwały

 • w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Skępem: http://bip.skepe.pl,
 • poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Skępem.

Konsultacje trwały w dniach od 5 stycznia do 25 stycznia 2022 r.:

Wyniki konsultacji:

W wyznaczonym terminie (od 05.01.2022 r. do 25.01.2022 r.) nie zgłoszono żadnych propozycji, stanowisk, opinii dotyczących przedmiotowego projektu uchwały w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Miasta i Gminy Skępe na rok 2022.

Skępe, 27 stycznia 2022 r.

Piotr Wojciechowski
Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

 • Morsowanie w Skępem

Hej kolęda kolęda!

Hej kolęda kolęda!

 

Tegoroczny Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek organizowany przez Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Skępem odbył się pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Skępe Piotra Wojciechowskiego i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Skępem Janusza Kozłowskiego, w formie on-line. Do konkursu przystąpiło 32 uczestników w wieku od 2,5 do 13 lat. Jurorem konkursu został Mateusz Wiśniewski - wokalista i multiinstrumentalista, absolwent wokalistyki jazzowej na Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy; uczestnik The Voice of Poland. Wyłonił on następujących Laureatów:

 

Kategoria wiekowa 2,5-5lat:

I miejsce - Zuzanna Kośmider

II miejsce - Gaja Sosińska

III miejsce - Hubert Nowak

wyróżnienia:

Oliwia Okonkowska

Hanna Rzeczewska

Alicja Wejchert

Kategoria 6-latków:

I miejsce - Emilia Wysińska

II miejsce - Wiktoria Koszytkowska

III miejsce - Zofia Redecka

III miejsce - Aleksandra Redecka

wyróżnienia:

Agnieszka Ostrowska

Krystian Okonkowski

Szymon Skorupski

Wiktoria Linkowska

Kategoria 7-9 lat:

I miejsce - Maria Leszczyńska

II miejsce - Liliana Godlewska

II miejsce - Wiktoria Kopaczewska

III miejsce - Laura Odziemczyk

III miejsce - Mikołaj Zadrożny

wyróżnienia:

Lena Mierzejewska

Natalia Kwiatkowska

Wiktoria Bombalicka

Oliwia i Maria Wyborskie

Kategoria 10-13 lat:

I miejsce - Patrycja Koszytkowska

II miejsce - Karolina Bogucka

II miejsce - Aleksandra Trojanowska

III miejsce - Maria Abramowicz

wyróżnienia:

Wiktoria Detmerowska

Julia i Magdalena Sobocińskie

Amelia Wysińska

Bartosz Kosowski

GRAND PRIX KONKURSU, czyli najlepszy z najlepszych zdobyła NATALIA REDECKA!

Zostały również przyznane Nagrody Publiczności - poprzez głosowanie na profilu faceboook skępskiego M-GOK-u:

I miejsce - Gaja Sosińska-467 głosów

II miejsce - Oliwia i Marysia Wyborskie-416 głosów

III miejsce- Marysia Leszczyńska-282 głosy

Pamiątkowe statuetki  ufundował Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Skępem. Proboszcz Parafii p.w. Miłosierdzia Bożego przekazał słodkości dla wyróżnionych, a Gwardian Klasztoru OO. Bernardynów figurki Matki Boskiej Skępskiej.

Serdecznie gratulujemy Laureatom i bardzo dziękujemy wszystkim Uczestnikom oraz Ich Opiekunom, a także Jurorowi za poświęcony czas i życzliwość.

 • zdjęcie przedstawia nagrody z konkursu kolęd i pastoralek
 • zdjęcie przedstawia nagrody z konkursu kolęd i pastoralek
 • zdjęcie przedstawia nagrody z konkursu kolęd i pastoralek
 • zdjęcie przedstawia nagrody z konkursu kolęd i pastoralek
 • zdjęcie przedstawia nagrody z konkursu kolęd i pastoralek
 • zdjęcie przedstawia nagrody z konkursu kolęd i pastoralek
 • zdjęcie przedstawia nagrody z konkursu kolęd i pastoralek
 • zdjęcie przedstawia nagrody z konkursu kolęd i pastoralek
 • rozkład jazdy pociągu
 • rozkład jazdy pociągu

Odczyt stanu wodomierza

Skępe, dnia 15.03.2022 r.

Miasto Skępe
Ulice: Dworcowa, Klasztorna, Polna, Miodowa, Wrzosowa, Rypińska, Wąska, Cicha, Jasna, Zachodnia, Krucza, Pszczela, Słoneczna

Miejscowości:
Łąkie, Franciszkowo, Sarnowo, Radziochy, Bógzapłać

KOMUNIKAT

Urząd Miasta i Gminy w Skępem w związku z panującą pandemią koronawirusa COVID-19 oraz w trosce o zdrowie mieszkańców i pracowników urzędu wstrzymuje bezpośrednie odczyty liczników wodomierzy w mieście i gminie Skępe.

Mieszkańcy miasta i gminy Skępe mogą podawać w formie telefonicznej, sms lub e-mail stany licznika wodomierza/y celem umożliwienia wystawienia bieżącej faktury Vat.

Wskazanie stanu licznika mieszkańcy w/w ulic powinni przekazać do 25 marca 2022 r. Podajemy kontakt w sprawie liczników:

SMS można wysyłać prze całą dobę, czyli także poza godzinami pracy urzędu. Brak możliwości odczytu wodomierza i podania w określonym terminie do 25 marca b.r. spowoduje naliczenie średniego zużycia wody.

Jak prawidłowo odczytać wodomierz?
Dokonując odczytu wodomierza należy podawać tylko czarne cyfry (czytane od lewej strony licznika (łącznie z zerami), które oznaczają zużycie wody w pełnych metrach sześciennych.

Podając odczyt należy podać również informację:
1. Imię i Nazwisko.
2. Adres punktu odczytu wodomierza/y.
3. Nr telefonu lub adres e-mail.

Burmistrz
Miasta i Gminy Skępe

Cyberbezpieczeństwo - informacje

 • Broszura na stronę internetową_dk_MGOK SKEPE_do publikacji1
 • Broszura na stronę internetową_dk_MGOK SKEPE_do publikacji2
 • Broszura na stronę internetową_dk_MGOK SKEPE_do publikacji3

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lipnie uprzejmie informuje, iż wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klienta zewnętrznego w związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku przepisów Polskiego Ładu, w obszarze zmian podatkowych, w Urzędzie Skarbowym w Lipnie, zorganizowane zostały dyżury eksperckie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 19:00 dedykowane tym wszystkim, którzy chcieliby uzyskać informacje w zakresie zaistniałych zmian.

Dodatkowo uruchomione zostały linie telefoniczne: 54 414 83 33; 54 414 83 36.

Serdecznie zachęcamy do korzystania z naszych usług.

Co to jest CEEB?

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) to ewidencja, w której znajdą się kompleksowe informacje, dotyczące źródeł ogrzewania budynków. Celem jej stworzenia jest poprawa jakości powietrzawalka ze smogiem i pomoc w wymianie tzw.: "kopciuchów".

 

Kto musi złożyć deklarację?

Deklarację muszą złożyć właściciele/zarządcy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, w których znajduje się źródło ciepła.

17 grudnia 2021 r. Sejm przyjął ustawę o dodatku osłonowym. Jest to kluczowy element rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Wsparcie obejmie blisko 7 mln gospodarstw domowych, co stanowi prawie połowę wszystkich gospodarstw w naszym kraju. Na ten cel przeznaczymy bezprecedensową kwotę ponad 4 mld zł.

Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z zaproponowanymi przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:

 • Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400/500 zł* przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
 • Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600/750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
 • Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł/1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
 • Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł/ 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

 

Ostrzeżenie meteorologiczne

Zjawisko: silny wiatr

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: wszystkie powiaty

Ważność: od godz. 03:00 dnia 21.02.2022 r. do godz. 18:00 dnia 21.02.2022 r.

Przebieg: Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 50 km/h, w porywach do 90 km/h, z południowego zachodu i zachodu. Możliwe burze .

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%.

Uwagi: z uwagi na dynamiczną sytuację ostrzeżenie może być aktualizowane

Dyżurny synoptyk: Maria Poświata

Źródło informacji: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut BadawczyBiuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni. Ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo Nr 22.

Grażyna Mucha

INFORMACJA

Na terenie Urzędu Miasta i Gminy w Skępem obowiązuje bezwzględne przestrzeganie poniższych zasad sanitarnych:

 1. ograniczenie do możliwego minimum przyjmowania interesantów w pokojach biurowych,
 2. w przypadku przyjmowania interesantów w pokoju biurowym – maksymalnie może przebywać 1 osoba,
 3. na korytarzu może być obsługiwanych maksymalnie dwóch interesantów,
 4. interesanci przyjmowani są wyłącznie w maseczkach i po dezynfekcji rąk,
 5. pracownicy obowiązkowo w maseczkach przyjmują interesantów.

Stosowanie powyższych zasad obowiązuje do odwołania.

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

ROK JUBILEUSZOWY

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe wraz z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Skępem w związku z przypadającą 25. rocznicą Odzyskania Praw Miejskich przez Skępe ogłaszają rok 2022 ROKIEM JUBILEUSZOWYM. Wszystkie imprezy zaplanowane i organizowane w tym roku będą odbywały się w ramach obchodów tego jubileuszu.

 • 1.logo czarne z napisemm

Dzień Babci i Dziadka

 • 2022 życzenia dzień babci i dziadka1 życzenia dzień babci...

Drogie Babcie i Drodzy Dziadkowie,

z okazji Waszego święta pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia

wszystkiego co najlepsze i najpiękniejsze,

dobrego zdrowia, pogody ducha i radości.

Niech miłość, którą obdarzają Was najbliżsi

napełnia młodzieńczą energią oraz uśmiechem.

Nie zapominajcie jak ważni jesteście dla społeczeństwa.

Wasza mądrość i doświadczenie życiowe

stanowią cenne drogowskazy dla dzieci i wnuków.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Skępem                        Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

      Janusz Kozłowski                                                         Piotr Wojciechowski

 

Ostrzeżenie meteorologiczne

Zjawisko: burze z gradem

Stopień zagrożenia: 1

Obszar powiatów: wszystkie powiaty

Przebieg: Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu do około 20 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h. Miejscami grad.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 75%

Uwagi: Brak

Ważność: od godz. 08:00 dnia 11.07.2022 do godz. 20:00 dnia 11.07.2022

Źródło informacji: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy

Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni. Ostrzeżenie zbiorczo nr 86.

 

Roman Brzuchalski

              

 

 

Summer Fest 25.06.2022 r.. Zapraszamy do Kikoła gdzie wystąpią dla Was :

Toskańsky Music, Anna Wyszkoni, GOLEC UORKIESTRA, After Party