Przejście do sekcji:

Treść strony: Aktualności 2022

Wandalom i chuliganom mówimy NIE!!!

Szanowni mieszkańcy Miasta i Gminy Skępe!

W ostatnich tygodniach na terenie naszej gminy miało miejsce kilka aktów wandalizmu i chuligaństwa. Na początku maja na terenie parku Borek nieznani sprawcy dokonali dewastacji czterech ławek poprzez zniszczenie mocowań do betonowego podłoża, a więc potocznie pisząc zwyczajnego ich „wyrwania”. Pracownicy gospodarczy urzędu dokonali stosownych napraw i ławki wróciły na swoje miejsce, jednakże wymagało to poświęcenia czasu, który mógł zostać wykorzystany na realizację innych prac, a tych na terenie Miasta i Gminy Skępe nie brakuje. Z kolei około dwóch tygodni temu zniszczono ławkę na Alei Spacerowej poprzez złamanie jej konstrukcji, a tym samym nie nadaje się ona już do dalszego użytku. Koszt takiej ławki wynosi kilkaset złotych. Również niedawno dokonano kradzieży trzech luster drogowych, dwóch na ulicy Brzozowej i jednego na skrzyżowaniu ulicy Zielonej z ulicą Okopową. Koszt jednego lustra to około 500 zł.

Przedstawione powyżej sytuacje to nie tylko określone straty finansowe, ale również wizerunkowe, gdyż wszyscy chcemy aby nasza gmina była przyjazna i bezpieczna, a wskazane akty wandalizmu i chuligaństwa niweczą czynione w tym kierunku starania.

To co się wydarzyło w ostatnich tygodniach ma wpływ na nas wszystkich, na warunki spędzania wolnego czasu, czy też bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Dlatego apelujemy aby nie być bezczynnym i nie tylko piętnować negatywne zachowania, ale również będąc ich świadkiem bądź posiadając wiedzę o ich sprawcach, zgłaszać do odpowiednich organów, przy czym nie należy traktować tego jako donosicielstwo. Mienie gminne jest naszym wspólnym dobrem, zostało wykonane lub zakupione m.in. z naszych podatków i wszyscy musimy o nie dbać, tak jak dbamy o naszą prywatną własność. Przecież gdy ktoś niszczy nam ogrodzenie lub kradnie samochód nie wahamy się przed zawiadomieniem policji.

My również nie będziemy ustawać w naszych staraniach aby eliminować z życia publicznego szkodliwe zjawiska i będziemy piętnować na naszej stronie wszystkie nowe akty wandalizmu i chuligaństwa.

Urząd Miasta i Gminy w Skępem

  • Zdjęcia przedstawia ławkę, która była zainstalowana na...
  • Zdjęcie przedstawia ławkę zainstalowaną w parku Borek...

Wróć

Przejdź do początku strony