Przejście do sekcji:

Treść strony: Aktualności 2022

Uroczyste otwarcie dróg

25 października br. uroczyście otworzono zakończone dwie inwestycje, a mianowicie przebudowaną ulicę Spółdzielczą i ulicę Płocką w Skępem. Uroczystego otwarcia dróg dokonali: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Poseł na Sejm RP Pani Anna Gembicka, Wicewojewoda Kujawsko – Pomorski Pan Józef Ramlau, Burmistrz Miasta i Gminy Skępe Pan Piotr Wojciechowski, Przewodniczący Rady Miejskiej w Skępem Pan Janusz Kozłowski, Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Sp. z o.o. Pan Andrzej Kurda, Inspektor nadzoru nad ul. Spółdzielczą Pan Wojciech Jańczak i Inspektor nadzoru nad ul. Płocką Pan Mirosław Grodaszewski, jak również przedstawiciele mieszkańców. Po powitaniu zaproszonych gości oraz podziękowaniu za dofinansowanie i realizację inwestycji przez Burmistrza Miasta i Gminy Skępe uroczystego poświęcenia dróg dokonał Ks. Kanonik Roman Murawski – Proboszcz Parafii Miłosierdzia Bożego w Skępem.

Należy podkreślić kilka ważnych informacji na temat dokonanych inwestycji:

Przebudowa ulicy Spółdzielczej w Skępem – długość 1.094 m:

Wartość łączna zadania: 2 791 399,26 zł

Dofinansowanie: 1 395 699,00 zł

Przebudowa została zrealizowana w ramach Funduszu Dróg Samorządowych – edycja 2021

Przed realizacją inwestycji Ulica Spółdzielcza posiadała nawierzchnię z płyt betonowych drogowych oraz częściowo z masy bitumicznej na odcinku krzyżowania się z ulicą Sierpecką oraz ulicą Warszawską. Droga znajdowała się w złym stanie technicznym, występowały liczne koleiny, w których gromadziła się wody opadowe, jak również charakteryzowała się nieregularną, zdegradowaną strukturą. Na odcinkach objętych zadaniem brak było wyznaczonych chodników oraz poboczy, zaś jezdnie posiadały liczne nierówności poprzeczne i podłużne. Droga nie posiadała systemu odwodnienia.

Parametry drogi po zakończeniu inwestycji przedstawiają się następująco

- przekrój dla klasy dróg dojazdowych – D,

- jezdnia i szerokości – 5,0 – 5,5 m – wykonana na podbudowie z masy bitumicznej o łącznej grubości 9 cm – i łącznej długości 1,094 km

- chodnik o szerokości 1,5 – 2,0 m – wykonany z kostki betonowej grubości 6 cm na pełnej podbudowie i łącznej długości 1.050,0 mb,

- 46 zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej grubości 8 cm na pełnej podbudowie o łącznej pow. 625 m2,

- kanalizacja burzowa wraz z przepompownią o długości 1.065,50 mb kolektor główny oraz 134,0 m przykanaliki,

- ilość przejść dla pieszych – 5 szt.,

- pobocza o łącznej długości 1.035,0 mb, wykonane częściowo z kostki betonowej grubości 6 cm na pełnej podbudowie oraz częściowo z tłucznia kamiennego.

Droga łączy się bezpośrednio z drogami wyższego rzędu, a mianowicie z drogą krajową nr 10 – ulicą Warszawską (poprzez drogę serwisową) oraz z drogą powiatową – ulicą Sierpecką. Ciąg drogowy zlokalizowany jest wśród terenów zabudowy mieszkaniowej oraz zabudowy przemysłowej. Z drogi będą korzystać, oprócz mieszkańców tych terenów, również pracownicy oraz dostawcy i kontrahenci największego na terenie Miasta i Gminy Skępe zakładu produkcyjnego. Droga obejmuje dojazd bezpośredni do terenów inwestycyjnych, na których prowadzona jest działalność gospodarcza. 

 

Przebudowa ulicy Płockiej w Skępem od km 0+000 do km 0+428,50 na odcinku 428,50 m:

Wartość łączna zadania: 919 231,14 zł

Dofinansowanie: 412 510,00 zł

Przebudowa została zrealizowana w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – edycja 2022

Przed realizacją inwestycji ulica Płocka posiadała nawierzchnię bitumiczną o szerokości ok 5 m w bardzo złym stanie technicznym, z występującymi ubytkami oraz łatami po remontach cząstkowych nawierzchni. Zjazdy posiadały zmienną nawierzchnię (m.in. beton, kostka betonowa, nawierzchnia gruntowa) i również znajdowały się w złym stanie technicznym. Istniejący chodnik zlokalizowany był po jednej stronie i nie obejmował całego ciągu drogi a dodatkowo charakteryzował się licznymi zagłębieniami i nierównościami. Ulica nie posiadała przejścia dla pieszych. Brak było również na całej długości drogi utwardzonych poboczy.

Parametry drogi po zakończeniu inwestycji przedstawiają się następująco

- przekrój dla klasy dróg dojazdowych – D,

- jezdnia o szerokości – 5,0 m – wykonana na istniejącej konstrukcji z masy bitumicznej o łącznej grubości 7 cm i wzmocniona siatką przeciwspękaniową – i łącznej długości 428,8 mb

- chodnik o szerokości 1,5 – 2,0 m – wykonany z kostki betonowej grubości 6 cm na pełnej podbudowie i łącznej długości 435,0 mb,

- 23 zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej grubości 8 i 10 cm na pełnej podbudowie o łącznej pow. 347 m2,

- ilość przejść dla pieszych – 3 szt.,

- pobocza o łącznej długości 435 mb, wykonane mieszanki niezwiązanej.

Droga łączy się bezpośrednio z drogą wyższego rzędu, a mianowicie z drogą powiatową stanowiącą szlak komunikacyjny łączący gminę Skępe z województwem mazowieckim. Ciąg drogowy zlokalizowany jest wśród terenów zabudowy mieszkaniowej. Z drogi będą korzystać, oprócz mieszkańców tych terenów, również podróżujący na teren ościennych gmin.

 • Uroczyste otwarcie drogi
 • Uroczyste otwarcie drogi
 • Uroczyste otwarcie drogi
 • Uroczyste otwarcie drogi
 • Uroczyste otwarcie drogi
 • Uroczyste otwarcie drogi
 • Uroczyste otwarcie drogi
 • Uroczyste otwarcie drogi
 • Uroczyste otwarcie drogi
 • Uroczyste otwarcie drogi
 • Uroczyste otwarcie drogi
 • Uroczyste otwarcie drogi
 • Uroczyste otwarcie drogi
 • Uroczyste otwarcie drogi
 • Uroczyste otwarcie drogi
 • Uroczyste otwarcie drogi
 • Uroczyste otwarcie drogi
 • Uroczyste otwarcie drogi

Wróć

Przejdź do początku strony