Przejście do sekcji:

Treść strony: Aktualności 2022

Oferta na zadanie publiczne

Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r., poz. 1327, ze zm.) zamieszczamy ofertę Klasztoru Ojców Bernardynów, złożoną w dniu 03.11.2022 r. na realizację zadania publicznego pod nazwą „Remont pokrycia blachą miedzianą dachu nad nawą główną kościoła z zespołu klasztornego OO. Bernardynów w Skępem (połać północna cz. wschodnia, cała połać południowa)”.

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy każdy, w terminie do 14.11.2022 r. może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Oferta zamieszona została do dnia 07.11.2022 r.

Skępe, 07.11.2022 r.

                                                                                                                                                            Piotr Wojciechowski

                                                                                                                                                    Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

 

 

 

Wróć

Przejdź do początku strony