Przejście do sekcji:

Treść strony: Aktualności 2022

Relacja z Święta Niepodległości

11 listopada 2022 r. w Klasztorze Ojców Bernardynów w Skępem odbyły się uroczystości upamiętniające 104 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Rozpoczęły się one montażem słowno – muzycznym w wykonaniu uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Gustawa Zielińskiego w Skępem. Niecodzienną lekcję historii uczniowie przygotowali pod kierunkiem nauczycieli p. Marzeny Markiewicz, p. Ireneusza Jędrzejewskiego i p. Pawła Sosińskiego.

W ramach akcji „Niepodległa do hymnu”, do której włączyło się nasze miasto, w samo południe w Klasztorze Ojców Bernardynów odśpiewany został  hymn narodowy.

Kolejnym punktem gminnych obchodów była Msza Święta w intencji Ojczyzny koncelebrowaną przez Proboszcza Parafii pw. Zwiastowania NMP O. Ekspedyta Osiadacz i Wikarego Parafii pw. Miłosierdzia Bożego ks. Wojciecha Czajkowskiego. W uroczystej Mszy Św. wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych, zaproszeni goście, poczty sztandarowe i flagowe placówek oświatowych, straży pożarnej i koła łowieckiego oraz licznie przybyli mieszkańcy z terenu naszej gminy  oraz ich goście. Uczestnicy uroczystości otrzymali przypinki upamiętniające tegoroczne obchody.

Podczas uroczystości można było podziwiać wystawę prac, które zostały nagrodzone w konkursie pt. „Barwy biało-czerwone brzmią jak niepodległość”, zorganizowaną przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Skępem.

Jak każdego roku nie mogło zabraknąć także udziału Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Skępem, która uświetniła uroczystość.

Po zakończonej części w murach sanktuarium nastąpił przemarsz pod pomnik ,,W hołdzie mieszkańcom Skępego i okolic” przy ulicy Klasztornej. Przy pomniku Burmistrz Miasta i Gminy Skępe Piotr Wojciechowski wygłosił okolicznościowe przemówienia. Delegacje samorządu gminnego, jednostek organizacyjnych, organizacji pozarządowych z terenu naszej gminy oraz przedstawiciele Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP w Wólce złożyły wiązanki kwiatów.

Dodatkową atrakcją tegorocznych obchodów Święta Niepodległości w Skępem było spotkanie z żywą historią – Wioska edukacyjna – Polska Niepodległa. Dla zwiedzających przygotowano 5 tematycznych stanowisk: zbrojownię zawierającą broń i wyposażenie wojskowe z okresu 1918-1921, stanowisko propagandowe, konstruktorskie, szermiercze oraz strzelnicę.

Na zakończenie Burmistrz Miasta i Gminy Skępe serdecznie podziękował wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie tegorocznych Gminnych obchodów Święta Niepodległości w Skępem. Słowa uznania skierował do:

 • Proboszcza Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Zwiastowania NMP w Skępem oraz Wikarego Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Miłosierdzia Bożego w Skępem,
 • Pocztów sztandarowych z:
  - placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Skępe,
  - Zespołu Szkół im. Waleriana Łukasińskiego w Skępem,
  - Koła Łowieckiego nr 55 - „Dzik”,
  - Ochotniczej Straży Pożarnej ze Skępego i z Wioski,
 • Braci strażackiej ze Skępego, Wioski, Wółki, Łąkiego, Józefkowa, Jarczewa z Komendantem Miejsko – Gminnego Zarządu OSP w Skępem Mariuszem Bujanowskim oraz Prezesami jednostek z terenu gminy Skępe na czele, Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z Wólki z opiekunem Mirosławem Jędrzejewskim,
 • Orkiestry Ochotniczej Straży Pożarnej ze Skępego z Lechem Nowatkowskim na czele,
 • Organisty – Marka Redeckiego,
 • Dyrekcji, Nauczycieli i Uczniów Szkoły Podstawowej im. Gustawa Zielińskiego w Skępem za przepiękny montaż słowno – muzyczny,
 • Policjantów z Posterunku Policji w Skępem z szt. Andrzejem Muszyńskim na czele,
 • organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta i Gminy Skępe, tj. kół emerytów, seniorów, kół gospodyń wiejskich, stowarzyszeń.

Podziękował także mieszkańcom i ich gościom za liczny udział w uroczystości.

  [treść archiwalna]
 • Obchody Święta Niepodległości w Skępem
   [treść archiwalna]
 • Obchody Święta Niepodległości w Skępem
   [treść archiwalna]
 • Obchody Święta Niepodległości w Skępem
   [treść archiwalna]
 • Obchody Święta Niepodległości w Skępem
   [treść archiwalna]
 • Obchody Święta Niepodległości w Skępem
   [treść archiwalna]
 • Obchody Święta Niepodległości w Skępem
   [treść archiwalna]
 • Obchody Święta Niepodległości w Skępem
   [treść archiwalna]
 • Obchody Święta Niepodległości w Skępem
   [treść archiwalna]
 • Obchody Święta Niepodległości w Skępem
   [treść archiwalna]
 • Obchody Święta Niepodległości w Skępem
   [treść archiwalna]
  [treść archiwalna]

Wróć

Przejdź do początku strony