Przejście do sekcji:

Treść strony: Aktualności 2022

Wsparcie finansowe rolników

Dopłaty do składek ubezpieczenia od strat spowodowanych chorobami zwierząt.

O przyznanie pomocy może starać się producent rolny, który m.in.:

 • posiada numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,
 • jest posiadaczem samoistnym lub zależnym nieruchomości, na której prowadzi działalność rolniczą w zakresie produkcji drobiu, bydła lub świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • w ramach prowadzonej działalności rolniczej posiada umowę ubezpieczenia drobiu, bydła lub świń od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych salmonellą (okres objęty ubezpieczeniem rozpoczynający się nie wcześniej niż w dniu
  1 kwietnia 2022 r.), z której wynika, że ubezpieczył co najmniej:

- 1000 sztuk kurcząt rzeźnych lub

- 1000 sztuk gęsi rzeźnych, lub

- 1000 sztuk indyków rzeźnych, lub

- 1000 sztuk drobiu nieśnego, lub

-  4 sztuki bydła, lub

- 14 sztuk świń;

 • zapłacił składkę z tytułu ubezpieczenia wynikającą z umowy ubezpieczenia
  a w przypadku gdy zgodnie z umową ubezpieczenia składka ma być opłacana
  w ratach - zapłacił wszystkie raty wynikające z tej umowy ubezpieczenia
  z terminem płatności do dnia złożenia wnioskuo przyznanie pomocy,
 • temu producentowi rolnemu nie przyznano na podstawie odrębnych przepisów dopłaty do składki z tytułu ubezpieczenia wynikającej z umowy ubezpieczenia,

Szczegółowe warunki przyznawania pomocy dotyczące dopłat od strat zawarte są w linku poniżej:

warunki_przyznawania_pomocy_rolnikom

Pierwszy nabór wniosków: 30 września - 31 października 2022 r. Kolejny nabór 1 grudnia - 30 grudnia 2022 r.

  [treść archiwalna]

Wróć

Przejdź do początku strony