Przejście do sekcji:

Treść strony: Aktualności 2022

  • plakat z życzeniami

Z okazji Dnia Strażaka składamy

WSZYSTKIM DRUHNOM I DRUHOM Ochotniczych Straży Pożarnych

z Miasta i Gminy Skępe najserdeczniejsze życzenia.

Ratowanie życia, zdrowia i mienia ludzkiego oraz niesienie pomocy potrzebującym,

to działania wpisane w codzienną strażacką służbę.

Życzymy, aby trudna praca była źródłem satysfakcji oraz powodem do dumy,

a społeczne uznanie niech towarzyszy Wam w codziennej działalności.

Niech Św. Florian zawsze otacza Strażaków i ich rodziny swoją opieką.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Skępem

z Radnymi

Burmistrz

Miasta i Gminy Skępe

wraz z Pracownikami Urzędu

Skępe, 2022

Wróć

Przejdź do początku strony