Przejście do sekcji:

Treść strony: Aktualności 2023

Wsparcie dla organizacji pozarządowych

W dniu 09.03.2023 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Skępem Burmistrz Piotr Wojciechowski wraz z Zastępcą Głównego Księgowego Wiolettą Frankowską zawarli umowy z organizacjami pozarządowymi wybranymi do realizacji zadań publicznych w ramach otwartych konkursów ofert. Zadanie publiczne z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży realizować będzie Uczniowski Klub Sportowy „Skompensis”, który podczas podpisania umowy reprezentowali Prezes Zarządu Justyna Grąbczewska oraz Skarbnik Piotr Lewandowski. Wysokość przyznanego wsparcia to 70 tys. zł.

Z kolei beneficjantem konkursu w ramach zadania z zakresu obejmującego ochronę zwierząt została Fundacja dla zwierząt „TIM – Troska i miłość”, w imieniu której umowę zawarli Prezes Fundacji Mirosława Radzewicz oraz Wiceprezes Fundacji Lech Radzewicz. W tym przypadku wartość przyznanego dofinansowania wyniosła 15 tys. zł.

Jesteśmy przekonani, że przyznane dofinansowanie pozwoli na dalszy rozwój działalności sportowej prowadzonej przez klub i przyczyni się do upowszechniania aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży objętej wsparciem, a także ułatwi przedstawicielom fundacji pomoc zwierzakom, którym zapewniają schronienie.

Życzymy owocnej realizacji zadań!!!

  • Piotr Wojciechowski, Wioletta Frankowska, Justyna Grąbczewska oraz Piotr Lewandowski podpisują umowę.
  • Piotr Wojciechowski, Wioletta Frankowska, Justyna Grąbczewska oraz Piotr Lewandowski.
  • Piotr Wojciechowski, Wioletta Frankowska, Mirosława Radzewicz oraz Lech Radzewicz podpisują umowę.
  • Piotr Wojciechowski, Justyna Grąbczewska oraz Lech Radzewicz.
Przejdź do początku strony