Przejście do sekcji:

Treść strony: Aktualności 2021

 • Miasto i Gmina Skępe otrzymały 2 263 006 zł. z Rządowego...

Miasto i Gmina Skępe otrzymały 2 263 006 zł. z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę ulicy Spółdzielczej w Skępem 

W dniu 21 kwietnia bieżącego roku Burmistrz Miasta i Gminy Skępe Piotr Wojciechowski gościł Wicewojewodę Kujawsko – Pomorskiego Pana Józefa Ramlau oraz Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Pana Sambora Gawińskiego. W spotkaniu uczestniczyli również Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Skępe Krzysztof Jaworski oraz Inspektor ds. Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej Agnieszka Skowrońska. Tematem spotkania była możliwość zagospodarowania niedawno pozyskanej nieruchomości położonej u zbiegu ulic Klasztornej i Wymyślińskiej w kontekście objęcia jej strefą ochrony konserwatorskiej. Konkluzje spotkania są niezwykle pomyślne gdyż Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków wydał wstępną zgodę na posadowienie na przedmiotowym terenie obiektu, w którym zlokalizowane będą m.in. biblioteka i czytelnia oraz sala konferencyjna, dzięki czemu budynek będzie mógł pełnić funkcje związane z propagowaniem kultury.

Następnie goście wraz z Burmistrzem Miasta i Gminy Skępe udali się do pobliskiego Klasztoru oo. Bernardynów gdzie zostali przyjęci przez Gwardiana Klasztoru o. Ekspedyta Osiadacza. Na spotkaniu zostały omówione zamierzenia i potrzeby inwestycyjne oraz przedstawione już realizowane przedsięwzięcia w zakresie restauracji i konserwacji zabytkowej tkanki obiektu klasztornego.

 • Drewniany budynek znajdujący się na nieruchomości będącej...
 • Zdjęcie grupowe stoją od lewej Piotr Wojciechowski, Sambor...
 • Zdjęcie grupowe stoją od lewej Józef Ramlau, o. Ekspedyt...
 • Figura Matki Bożej Skępskiej znajdująca się w Klasztorze...

Ostrzeżenie meteorologiczne - silny wiatr

Ostrzeżenie meteorologiczne

Zjawisko: silny wiatr

Stopień zagrożenia: 1

Obszar: dotyczy powiatów: wszystkie powiaty

Ważność: od godz. 12:00 dnia 22.04.2021 r. do godz. 19:00 dnia 22.04.2021 r.

Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 40 km/h, w porywach do 80 km/h, z kierunków zachodnich

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%.

Uwagi: brak.

Dyżurny synoptyk: Maria Poświata

Źródło informacji: IMGW-PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni ostrzeżenie meteorologiczne zbiorczo nr 56

Roman Brzuchalski

 • Informacja o spotkaniu on-line

Spotkanie informacyjne

Zapraszamy wszystkich mieszkańców na spotkanie on-line z przedstawicielami Głównego Urzędu Statystycznego w dniu 23 kwietnia o godz. 11:00

Udział w spotkaniu jest bezpłatny i realizowany za pośrednictwem aplikacji Webex Meetings

Link do spotkania

Informacja o metodach realizacji NSP2021 kwiecień

 • Informacja o metodach realizacji NSP2021 kwiecień
 • Napis Dzień Wolny

4 maja Dniem Wolnym

KOMUNIKAT

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe uprzejmie informuje, że dzień 4 maja 2021 r. (wtorek) jest dla Urzędu Miasta i Gminy w Skępem

DNIEM WOLNYM OD PRACY

Powyższy dzień jest wyznaczony jako dzień wolny od pracy w zamian za święto, przypadające w sobotę 1 maja 2021 r. (Święto Pracy), co wynika z uregulowań Kodeksu Pracy.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Skępe

Piotr Wojciechowski

 • Pielęgniarka podająca szczepionke pacjentowi

INFORMACJA

Rejestracja na szczepienia

przeciwko COVID-19

czynna w godz. 8:00-15:00

nr telefonu 605-361-783

miejsce szczepień: MGOK w Skępem, ul. Dobrzyńska 1

 • Plakat imprezy Krajowe Dni Pola Minikowo 2021

Krajowe Dni Pola Minikowo 2021

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie
 zaprasza na Krajowe Dni Pola Minikowo 2021,
które odbędą się w dniach 19-20 czerwca br.

Organizatorami wydarzenia są Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie (KPODR) i Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy m. Jana i Jędrzeja Śniadeckich  w Bydgoszczy (UTP), Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Chrząstowie (COBORU) oraz Polska Izba Nasienna.

 

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli pan Grzegorz Puda - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pan Mikołaj Bogdanowicz - Wojewoda Kujawsko-Pomorski oraz pan Wiktor Szmulewicz - Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych.

Głównym celem Krajowych Dni Pola 2021 będzie prezentacja dorobku polskiej hodowli roślin oraz osiągnieć instytutów naukowych, uczelni i podmiotów obsługujących rolników.

Podczas Krajowych Dni Pola 2021 zaprezentowany zostanie połączony dorobek polskich firm rolniczych. Wydarzenie to, ma na celu również integrację polskiej branży nasiennej, otwieranie polskiego rynku na świat, transfer wiedzy i technologii do producentów rolnych oraz wzrost samooceny uczestników branży i jej partnerów.

 

Program tegorocznych KDP Minikowo 2021 jest bardzo bogaty. Przewiduje liczne pokazy, przede wszystkim postępu genetycznego u roślin uprawnych, zwiedzanie poletek doświadczalnych i bogatych kolekcji roślin uprawnych i zielarskich, prezentacje UTP, Centralnego Ośrodka Badań Odmian Roślin Uprawnych (także w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Chrząstowie oddalonej o kilka kilometrów od Minikowa) oraz Instytutów Badawczych, relacje internetowe „na żywo” z poletek, konsultacje i porady specjalistów. Udział w Krajowych Dniach Pola 2021 potwierdzają różne firmy i instytucje z całego kraju.

Ważnym elementem Krajowych Dni Pola Minikowo 2021 będzie cykl konferencji pod hasłem zgodnym z mottem tej imprezy - „Europejski Zielony Ład na pol@ch w Polsce”. Konferencje będą poprzedzać główne wydarzenie. Od 14 do 17 czerwca zaplanowano dni konferencyjne, których tematami będą:

1 dzień: „Plan Strategiczny (wersja II po konsultacjach) Wspólnej Polityki Rolnej 2023- 2027 – najważniejsze rozstrzygnięcia – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi”

2 dzień: „Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy na rzecz Europejskiego Zielonego Ładu – budowa regionalnych partnerstw”

3 dzień: „Grupy Operacyjne (EPI – AGRI) - przegląd krajowych rozwiązań na rzecz innowacji w rolnictwie (nauka - rolnicy - przedsiębiorcy - doradztwo)”

4 dzień: „Instytuty Badawcze i Uczelnie, otoczenie rolnictwa na rzecz Zielonego Ładu w Polsce”.

Przewidujemy dwie  formy udziału w Krajowych Dniach Pola - stacjonarną i wirtualną.

Wszelkie informacje o Krajowych Dniach Pola 2021 znajdują się stronie:https://dnipola.kpodr.pl

 

 • Logo programu społecznej inicjatywy mieszkaniowej

Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa

Urząd Miasta i Gminy Skępe  ma zamiar przystąpić do realizacji programu ”SPOŁECZNA INICJATYWA MIESZKANIOWA” (SIM).

 • Program ten umożliwia wybudowanie mieszkań na wynajem z możliwościa dojścia do własności.
 • Przewidywana wysokość czynszu wyniesie ok. 12 zł/m2

czynsz za mieszkanie o pow. ok. 50 m2 wyniesie ok. 600zł

 • W ramach najmu w SIM wchodzi program dopłat do czynszu MIESZKANIE NA START

 

 • Nie masz możliwosci zaciągnięcia kredytu hipotecznego?
 • Nie posiadasz tytułu własności do innego lokalu mieszkalnego?
 • Nie chcesz wiazać się z bankiem wieloletnim kredytem?

Ta oferta jest właśnie dla Ciebie!!!

PAMIĘTAJ!!!!

 • biorąc pod uwagę zmieniającą się sytuację na rynku nieruchomości, ostateczne kalkulacje wysokości czynszu zostaną podane po zakończeniu budowy budynku wielorodzinnego,
 • wymagany wkład własny w wysokości 20% kosztów budowy lokalu mieszkalnego,
 • możliwość złożenia wniosku o wykup mieszkania po upływie 15 lat,
 • uruchomienie programu zależne jest od liczby zainteresowanych

 

Co należy zrobić:

wypełnić ankietę + złożyć podpisaną deklarację i dostarczyć ją do Urzędu Miasta i Gminy Skępe w terminie do dnia 30 maja 2021r.(bezpośrednio do urzędu, listownie, e-mailem na adres: sekretariat@skepe.pl, poprzez ePUAP) – druk ankiety i deklaracji dostępny jest na stronie: skepe.pl/sim

W przypadku pytań  lub niejasności prosimy kontaktować się pod nr tel. 54 287-85-27.

Życzenia od MGOK-u

 • życzenia

Nabór Kandydatów na Rachmistrzów

 • zdjęcie przedstawia plakat dotyczący naborów na rachmistrzów

Odczyt stanu wodomierza

Skępe, dnia 13.04.2021 r.

Miasto Skępe
ul. Klasztorna, ul. Dworcowa, ul. Polna,
ul. Wrzosowa, ul. Miodowa, ul. Rypińska,
ul. Krucza, ul. Pszczela, ul. Słoneczna, ul. Jasna,
ul. Zachodnia, ul. Wąska,  ul. Cicha

 

KOMUNIKAT

Urząd Miasta i Gminy w Skępem w związku z panującą pandemią koronawirusa COVID-19 oraz w trosce o zdrowie mieszkańców i pracowników urzędu wstrzymuje bezpośrednie odczyty liczników wodomierzy w mieście i gminie Skępe.

Mieszkańcy miasta i gminy Skępe mogą podawać w formie telefonicznej, sms lub e-mail stany licznika wodomierza/y celem umożliwienia wystawienia bieżącej faktury Vat.

Wskazanie stanu licznika mieszkańcy w/w ulic powinni przekazać do 20 kwietnia 2021 r. Podajemy kontakt w sprawie liczników:

SMS można wysyłać prze całą dobę, czyli także poza godzinami pracy urzędu .Brak możliwości odczytu wodomierza i podania w określonym terminie do 20 kwietnia br. spowoduje naliczenie średniego zużycia wody.

Jak prawidłowo odczytać wodomierz?
Dokonując odczytu wodomierza należy podawać tylko czarne cyfry (czytane od lewej strony licznika (łącznie z zerami), które oznaczają zużycie wody w pełnych metrach sześciennych.

Podając odczyt należy podać również informację:
1. Imię i Nazwisko.
2. Adres punktu odczytu wodomierza/y.
3. Nr telefonu lub adres e-mail.

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

Informacja

INFORMACJA

25 stycznia rozpoczynają się szczepienia przeciwko COVID-19 dla seniorów, które odbędą się zgodnie z ustalonym harmonogramem.

Każdy senior zainteresowany szczepieniem przeciwko koronawirusowi zostanie zaszczepiony. Z powodu braku szczepionek nie ma obecnie wolnych terminów. Aby seniorzy nie musieli wielokrotnie dzwonić i szukać wolnych miejsc i terminów, uruchomiono nowe funkcjonalności, które mają pomóc starszym osobom:

 • jeżeli dzwoniąc na infolinię nr 989 senior usłyszy, że obecnie nie ma wolnych terminów na szczepienie w miejscu jego zamieszkania lub w pobliżu  - powinien podać konsultantowi telefon kontaktowy. Kiedy zwiększy się liczba dostarczanych do Polski szczepionek i pojawią się wolne miejsca – seniorzy zostaną o tym poinformowani.
 • senior (samodzielnie lub przy pomocy osób bliskich) może wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie https://szczepimysie.pacjent.gov.pl/, podając swoje dane kontaktowe. Podobnie, jak w przypadku infolinii -  gdy tylko wzrosną dostawy szczepionek przez producentów i w rezultacie pojawią się wolne terminy na szczepienie  - seniorzy zostaną o tym poinformowani.
 • można również wysłać smsa o treści Szczepimysie pod numer 664 908 556. W odpowiedzi senior otrzyma prośbę o podanie nr PESEL i kodu pocztowego. I podobnie jak powyżej – jeżeli w systemie rejestracji nie będzie wolnego terminu – pacjent zostanie poinformowany w chwili uruchomienia nowych terminów szczepień.

Apelujemy, aby seniorzy, którzy jeszcze nie zarejestrowali się na szczepienia nie udawali się jutro osobiście do POZ celem rejestracji, tylko skorzystali z powyższych narzędzi . Gwarantujemy, że każdy senior, który pozostawi swoje dane przez infolinię lub Internet – zostanie umówiony na szczepienie, gdy tylko kolejne dawki dotrą do Polski.

Dzień Babci i Dziadka

 • Obraz przedstawia życzenia z okazji Dnia Babci i Dziadka

Drogie Babcie i Drodzy Dziadkowie,

z okazji Waszego święta składamy najserdeczniejsze życzenia:
zdrowia, szczęścia oraz długich lat życia wypełnionych radością i życzliwością.

Życzymy, aby każdego dnia omijały Państwa zmartwienia, troski i choroby, a zdobyte doświadczenie oraz życiowa mądrość służyły innym.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Skępem

Janusz Kozłowski

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

Piotr Wojciechowski

Bezpłatna Mammografia

 • Plakat przedstawia termin badania Mammograficznego
 • reżim sanitarny

Mammografia w Skępem

 • obraz przedstawia termin badania mammograficznego w Skępem

Rządowa pomoc dla gmin popegeerowskich. Ostatni dzwonek!

W intrenecie w dniu 3 lutego bieżącego roku ukazał się artykuł autorstwa Pani Małgorzaty Chojnickiej traktujący o rządowej pomoc dla gmin popegeerowskich.

Poniżej przestawiamy fragmenty artykułu dotyczące ogólnych zasad funkcjonowania Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz zamierzeń Miasta i Gminy Skępe w tym zakresie.

„Rządowa pomoc dla gmin popegeerowskich jest hitem. Gminy chcące uzyskać rządową pomoc dla tzw. gmin popegeerowskich muszą się spieszyć. Jeszcze można składać wnioski, ale czas szybko ucieka. W ramach rządowego wsparcia dla miejscowości popegeerowskich z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych można uzyskać nawet kilkumilionowe wsparcie. Rządowa pomoc dla gmin popegeerowskich wzbudza ogromne zainteresowanie. Wysokość pomocy rządowej w skali całego kraju wyniesie 250 mln zł. Gminy mogą składać wnioski o sfinansowanie bądź dofinansowanie inwestycji w miejscowościach, w których istniały państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej. Każda z gmin może złożyć maksymalnie trzy wnioski i zazwyczaj tyle składają. Potrzeby w tych miejscowościach są bardzo duże, do czego przyczyniły się lata zaniedbań.

Co oferuje program wsparcia gmin popegeerowskich? Samorządy postawiły przede wszystkim na budowę dróg i sieci wodno – kanalizacyjnych. Zresztą wachlarz inwestycji, które można zrealizować tym programie wsparcia gmin popegeerowskich jest bardzo szeroki. W grę wchodzi budowa kanalizacji sanitarnej, oczyszczalni ścieków, wodociągów, dróg, ścieżek rowerowych, oświetlenia czy centrów wsi, które staną się miejscem integracji mieszkańców. Może to być nawet budowa remiz strażackich czy obiektów sportowych.

Ponadto z tych środków będzie można sfinansować lub dofinansować modernizację składników mienia, które pochodzi z zasobu zlikwidowanych państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej.

Do kiedy można składać wnioski. Jeszcze tylko do 12 lutego 2021 r. gminy mogą składać wnioski w ramach rządowego wsparcia dla miejscowości popegeerowskich z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wysokość pomocy rządowej w skali całego kraju wyniesie 250 mln zł.

Wysokość wsparcia. Wsparcie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych może wynieść od 50 tys. zł do 5 mln zł. Zainteresowanie ze strony gmin jest ogromne.

Rządowa pomoc dla gmin popegeerowskich. W gminie Skępe w województwie kujawsko – pomorskim działało duże Państwowe Gospodarstwo Rolne w Wiosce, które przejęło majątek ziemski Zielińskich – rodziny bardzo zasłużonej nie tylko dla ziemi dobrzyńskiej. Po XIX – wiecznym dworku została jedynie oficyna, w której mieści się przedszkole samorządowe, oraz zabytkowy park. Władze samorządowe chciałyby, by stał się on miejscem rekreacyjno – wypoczynkowym. Jeden z wniosków, składanych w ramach wsparcia dla gmin popegeerowskich, będzie dotyczył budowy drogi dojazdowej do tego parku, która ma stać się punktem wyjścia do dalszych działań.

– Wioska jest miejscowością typowo popegeerowską i zależy mi na tym, aby jej mieszkańcy mogli skorzystać z tej pomocy – stwierdza Piotr Wojciechowski, burmistrz miasta i gminy Skępe. – Przygotowaliśmy projekt budowy dróg wewnętrznych na osiedlu, gdzie mieszkają w dużej mierze rodziny byłych pracowników PGRu. Zaplanowaliśmy tam również chodniki. Ponadto chcemy także zmodernizować, rozbudować i doposażyć świetlicę wiejską. Lokalna społeczność, która jest bardzo aktywna, bardzo jej potrzebuje. W sumie złożymy trzy wnioski. (…)

Wnioski rekomendować będą wojewodowie. Po pierwsze, wnioski złożone przez samorządy będą opiniowane przez właściwą jednostkę terytorialną Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Tu chodzi głównie o potwierdzenie, czy w danej miejscowości funkcjonował PGR. Po drugie, z taką opinią KOWR odsyła wniosek do gminy, a ona przesyła go już bezpośrednio do wojewody. Po trzecie, rekomendowane przez wojewodę wnioski są oceniane Komisję do spraw Wsparcia Jednostek Samorządu Terytorialnego, powołaną przez Prezesa Rady Ministrów. Rządowa pomoc dla gmin popegeerowskich – podsumowanie

Większość samorządów gminnych stara się wykorzystać każdą nadarzającą się okazję do pozyskania środków zewnętrznych. Ogólnie mówiąc, bez takiej pomocy nie są w stanie realizować dużych inwestycji. Tegoroczne budżety skonstruowały bardzo oszczędnie, ograniczając zadania inwestycyjne do tych najbardziej koniecznych. Teraz mają kolejną szansę na otrzymanie pomocy rządowej. Wbrew pozorom rządowy program wsparcia gmin popegeerowskich daje duże możliwości. Wprawdzie są gminy, gdzie PGRów nie było, ale są one w mniejszości.

W tym programie rządowym samorządy postawiły na poprawę infrastruktury w miejscowościach popegeerowskich. W rzeczywistości głównie chodzi o kanalizację sanitarną i drogi. Gminy w tej chwili praktycznie kończą prace nad wnioskami, a później przyjdzie im tylko czekać na rozstrzygnięcie.

Na zakończenie, rządowa pomoc dla gmin popegeerowskich to znakomity krok, by pomóc słabszym. (…)”

Autorem wszystkich zdjęć zamieszczonych w artykule jest Pani Małgorzata Chojnicka, zaś zainteresowanych artykułem zapraszamy na witrynę internetową Agrofaktu.  

 • Brama wjazdowa do parku w Wiosce
 • Budynki wielorodzinne Spdzielni Mieszkaniowej w Wiosce.
 • Zabytkowy drzewostan parku w Wiosce

Informacja

Szanowni Państwo,
w związku występującymi i nadal prognozowanymi opadami śniegu, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina o obowiązku odśnieżania dachów i chodników. Do wykonywania tych czynności zobowiązani są nie tylko właściciele, ale także zarządcy nieruchomości.
 
Szczególną uwagę należy zwrócić na obiekty tymczasowe, wykorzystywane przy szpitalach i przychodniach dla chorych na COVID-19 oraz budynki wielkopowierzchniowe, m.in.: hipermarkety, hale targowe, sportowe czy magazyny.

Poradnictwo Obywatelskie

Szanowni Państwo,

w załączeniu udostępniamy Państwu Listę Jednostek Poradnictwa Obywatelskiego w ramach informacji dotyczącej nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim.

Narodowy spisy powszechne

 • Plakat reklamowy powszechnego spisu ludności

Informacja o szczepieniach

W związku z koniecznością zabezpieczenia szczepień dla pacjentów, których stan zdrowia uniemożliwia samodzielne dotarcie do punktu szczepień i nie mogą skorzystać z transportu zapewnionego przez jednostki samorządu terytorialnego na odrębnych zasadach ogłoszono nabór na szczepienia wyjazdowe.

Na terenie województwa będą działały 4 zespoły wyjazdowe, zabezpieczające poszczególne obszary:

I obszar – miasto Bydgoszcz, powiat sępoleński, powiat świecki, powiat tucholski  - Maramed Marcin Janicki tel. 730-370-046

II obszar – powiat bydgoski, powiat inowrocławski, powiat mogileński, powiat nakielski, powiat żniński – SP ZOZ Mogilno tel. 510-659-442

III obszar – miasto Toruń, powiat chełmiński, miasto Grudziądz, powiat grudziądzki, powiat wąbrzeski, powiat brodnicki, powiat golubsko-dobrzyński - Maramed Marcin Janicki tel. 730-370-046

IV obszar – miasto Włocławek, powiat włocławski, powiat radziejowski, powiat aleksandrowski, powiat lipnowski, powiat rypiński, powiat toruński – FANTOMAN CARE Łukasz Bińkowski tel.695-305-817

Koordynator gminny ds. szczepień

Anna Olszewska


Marzec to otwarcie rejestracji i szczepień przeciwko COVID-19 dla kolejnych grup z etapu I Narodowego Programu Szczepień.

Ważne daty w miesiącu marcu to:

 • 7 marca – zakończenie szczepień nauczycieli;
 • 8 marca – rozpoczęcie dodatkowych szczepień z grupy 0;
 • 10 marca – otwarcie rejestracji dla pacjentów chorych przewlekle;
 • 15 marca – rozpoczęcie szczepień pacjentów chorych przewlekle;
 • 22 marca – rozpoczęcie szczepień pacjentów w wieku 69 lat;
 • 29 marca – rozpoczęcie szczepień służb mundurowych.

Rejestracja osób w wieku od 65 – 69 lat

11 marca uruchomiona zostanie rejestracja na szczepienia dla osób z wieku od 65 do 69 lat.

Rejestracja będzie realizowana zgodnie z harmonogramem. Ponieważ uprawnionych do szczepień w tej grupie wiekowej są ponad 3 miliony osób, wprowadzony zostanie harmonogram rejestracji w celu uporządkowania i ułatwienia całego procesu.

DATA    GRUPA

11.03 - 13.03 - rocznik 1952

18.03 - 20.03 - rocznik 1952 - 1954

22.03 - 24.03 - rocznik 1952 - 1956

25.03 - 27.03 - grupa 70+

Uwaga! Dajemy pierwszeństwo w rejestracji osobom najstarszym, ale to nie znaczy, że jeśli miną podane terminy, seniorzy z danej grupy wiekowej nie będą mogli zapisać się później.

Od 15 marca 2021 roku rozpoczyna się szczepienie pacjentów chorych przewlekle. Do ww. szczepienia uprawnieni są na mocy rozporządzenia Rady Ministrów pacjenci, którzy są:

 • dializowani z powodu przewlekłej niewydolności nerek lub
 • z chorobą nowotworową, u których po dniu 31 grudnia 2019 roku prowadzono leczenie chemioterapią lub radioterapią lub
 • poddawane przewlekłej wentylacji mechanicznej lub
 • po przeszczepach komórek, tkanek i narządów, u których prowadzone jest leczenie immunosupresyjne

Pacjenci dializowani: rozpoczęcie szczepień od 16.03, szczepienia zostaną zrealizowane w stacjach dializ. E-skierowanie zostanie wystawione centralnie dla wszystkich dializowanych pacjentów (automatycznie przez CeZ na podstawie danych uzyskanych z NFZ, aktualizacja listy osób z e-skierowaniem będzie odbywać się co miesiąc.

Pacjenci chorzy onkologicznie oraz po transplantacji leczeni immunosupresyjnie (osoby dorosłe urodzone po 1951 r.): E-skierowanie zostanie wystawione centralnie dla wszystkich pacjentów (automatycznie przez CeZ na podstawie danych uzyskanych z NFZ, aktualizacja listy osób z e-skierowaniem będzie odbywać się co miesiąc.

Pacjenci onkologiczni hospitalizowani zostaną zaszczepieni w swoich szpitalach.

Pacjenci w tej grupie, którzy są unieruchomieni i wymagają szczepienia w warunkach domowych będą mogli zostać zgłoszeni przez lekarzy prowadzących/lekarzy POZ do wyjazdowych punktów szczepień lub mobilnych zespołów szczepień.

Pozostali pacjenci tej grupy będą mogli zgłaszać się sami do populacyjnych punktów szczepień.

Pacjenci poddani mechanicznej wentylacji płuc otrzymają automatyczne skierowanie wystawione przez CeZ. W przypadku pacjentów niemobilnych zostanie wystawione zgłoszenie za pośrednictwem POZ do wyjazdowego punktu szczepień lub mobilnego zespołu w populacyjnym punkcie szczepień. W przypadku pacjentów mobilnych pacjenci zostaną objęci szczepieniami przez populacyjne punkty szczepień (włączając szpitale populacyjno-węzłowe i szpitale tymczasowe). E-skierowanie zostanie wystawione centralnie dla wszystkich pacjentów (automatycznie przez CeZ na podstawie danych uzyskanych z NFZ, aktualizacja listy osób z e-skierowaniem będzie odbywać się co miesiąc – szczegóły zostaną ogłoszone wkrótce). Brak przeciwwskazań innych niż wymienione w ankiecie będą dawały możliwość realizacji szczepienia.

Źródło: https://www.gov.pl/web/szczepimysie/

Wizyta Ministra i Wicewojewody

18.02.2021 roku Burmistrz Miasta i Gminy Skępe Piotr Wojciechowski gościł Ministra i Posła na Sejm RP Jana Krzysztofa Ardanowskiego oraz Wicewojewodę Kujawsko-Pomorskiego Józefa Ramlau. Podczas spotkania rozmawiano na temat budowy Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skępem, odwiedzono nowo wyremontowany budynek Przedszkola Publicznego w Wiosce „Przedszkola pod lipami” oraz czekający na remont budynek remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wiosce. W spotkaniu uczestniczyli ponadto Radny Rady Miejskiej w Skępem Marcin Mierzejewski i Dyrektor Przedszkola Publicznego w Wiosce „Przedszkola pod lipami” Małgorzata Wioletta Grzywińska.

 • Zdjęcie przedstawia gości w Urzędzie Miasta i Gminy w...
 • Zdjęcie przedstawia gości w Urzędzie Miasta i Gminy w...
 • Zdjęcie przedstawia gości przed budynkiem remizy...
 • Zdjęcie przedstawia gości przed budynkiem remizy...
 • Zdjęcie przedstawia Ministra i Posła na Sejm RP Jana...
 • Zdjęcie przedstawia pomieszczenie w Przedszkolu Publicznym...
 • Zdjęcie przedstawia pomieszczenie w Przedszkolu Publicznym...
 • Zdjęcie przedstawia pomieszczenie w Przedszkolu Publicznym...

Kiermasz Wielkanocny

 • Plakat promujący Kiermasz Wielkanocny
 • opis sposobu dokonania zakupu w kiermaszu, wersja tekstowa...

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Skępem serdecznie zaprasza na internetowy Kiermasz Wielkanocny

sprzedaż on-line na stronie

www.spskepe.szkolnastrona.pl

w dniach 15 – 31 marca 2021 r.
W kiermaszu sprzedawane będą prace pokonkursowe z Gminnego Konkursu Plastycznego

„Wyjątkowa Ozdoba Wielkanocna"

wykonane przez Dzieci i Młodzież z Miasta i Gminy Skępe.

Dochód ze sprzedaży zasili konto Rady Rodziców SP w Skępem.

Serdecznie zapraszamy!!!

Wyjątkowa Ozdoba Wielkanocna 2021

 • Plakat promujący konkurs Wyjątjkowa Ozdoba Wielkanocna 2021

Spełnienia marzeń

 • Życzenia z okazji dnia kobiet

Szanowne Panie,

z okazji Dnia Kobiet, składamy serdeczne życzenia zdrowia oraz spełnienia marzeń.

Sukcesów w życiu prywatnym oraz zawodowym.

Życzymy Wam także wszystkiego, co najlepsze i najpiękniejsze,

pozytywnego spoglądania w przyszłość, wiary we własne siły i możliwości,

pięknych i trwałych przyjaźni.

Niech radość i uśmiech towarzyszą Wam każdego dnia!

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Skępem
Janusz Kozłowski

Burmistrz
Miasta i Gminy Skępe
Piotr Wojciechowski

Skępe, 8 marca 2021 r.

Plan szczepień - marzec 2021

Marzec to otwarcie rejestracji i szczepień przeciwko COVID-19 dla kolejnych grup z etapu I Narodowego Programu Szczepień.

Ważne daty w miesiącu marcu to:

 • 7 marca – zakończenie szczepień nauczycieli;
 • 8 marca – rozpoczęcie dodatkowych szczepień z grupy 0;
 • 10 marca – otwarcie rejestracji dla pacjentów chorych przewlekle;
 • 15 marca – rozpoczęcie szczepień pacjentów chorych przewlekle;
 • 22 marca – rozpoczęcie szczepień pacjentów w wieku 69 lat;
 • 29 marca – rozpoczęcie szczepień służb mundurowych.

Rejestracja osób w wieku od 65 – 69 lat

11 marca uruchomiona zostanie rejestracja na szczepienia dla osób z wieku od 65 do 69 lat.

Rejestracja będzie realizowana zgodnie z harmonogramem. Ponieważ uprawnionych do szczepień w tej grupie wiekowej są ponad 3 miliony osób, wprowadzony zostanie harmonogram rejestracji w celu uporządkowania i ułatwienia całego procesu.

DATA    GRUPA

11.03 - 13.03 - rocznik 1952

18.03 - 20.03 - rocznik 1952 - 1954

22.03 - 24.03 - rocznik 1952 - 1956

25.03 - 27.03 - grupa 70+

Uwaga! Dajemy pierwszeństwo w rejestracji osobom najstarszym, ale to nie znaczy, że jeśli miną podane terminy, seniorzy z danej grupy wiekowej nie będą mogli zapisać się później.

Od 15 marca 2021 roku rozpoczyna się szczepienie pacjentów chorych przewlekle. Do ww. szczepienia uprawnieni są na mocy rozporządzenia Rady Ministrów pacjenci, którzy są:

 • dializowani z powodu przewlekłej niewydolności nerek lub
 • z chorobą nowotworową, u których po dniu 31 grudnia 2019 roku prowadzono leczenie chemioterapią lub radioterapią lub
 • poddawane przewlekłej wentylacji mechanicznej lub
 • po przeszczepach komórek, tkanek i narządów, u których prowadzone jest leczenie immunosupresyjne

Pacjenci dializowani: rozpoczęcie szczepień od 16.03, szczepienia zostaną zrealizowane w stacjach dializ. E-skierowanie zostanie wystawione centralnie dla wszystkich dializowanych pacjentów (automatycznie przez CeZ na podstawie danych uzyskanych z NFZ, aktualizacja listy osób z e-skierowaniem będzie odbywać się co miesiąc.

Pacjenci chorzy onkologicznie oraz po transplantacji leczeni immunosupresyjnie (osoby dorosłe urodzone po 1951 r.): E-skierowanie zostanie wystawione centralnie dla wszystkich pacjentów (automatycznie przez CeZ na podstawie danych uzyskanych z NFZ, aktualizacja listy osób z e-skierowaniem będzie odbywać się co miesiąc.

Pacjenci onkologiczni hospitalizowani zostaną zaszczepieni w swoich szpitalach.

Pacjenci w tej grupie, którzy są unieruchomieni i wymagają szczepienia w warunkach domowych będą mogli zostać zgłoszeni przez lekarzy prowadzących/lekarzy POZ do wyjazdowych punktów szczepień lub mobilnych zespołów szczepień.

Pozostali pacjenci tej grupy będą mogli zgłaszać się sami do populacyjnych punktów szczepień.

Pacjenci poddani mechanicznej wentylacji płuc otrzymają automatyczne skierowanie wystawione przez CeZ. W przypadku pacjentów niemobilnych zostanie wystawione zgłoszenie za pośrednictwem POZ do wyjazdowego punktu szczepień lub mobilnego zespołu w populacyjnym punkcie szczepień. W przypadku pacjentów mobilnych pacjenci zostaną objęci szczepieniami przez populacyjne punkty szczepień (włączając szpitale populacyjno-węzłowe i szpitale tymczasowe). E-skierowanie zostanie wystawione centralnie dla wszystkich pacjentów (automatycznie przez CeZ na podstawie danych uzyskanych z NFZ, aktualizacja listy osób z e-skierowaniem będzie odbywać się co miesiąc – szczegóły zostaną ogłoszone wkrótce). Brak przeciwwskazań innych niż wymienione w ankiecie będą dawały możliwość realizacji szczepienia.

Źródło: https://www.gov.pl/web/szczepimysie/

Pani Marszałek Aneta Jędrzejewska z wizytą w Skępem

4 marca br. w Urzędzie Miasta i Gminy w Skępem odbyło się spotkanie Burmistrza Miasta i Gminy Skępe Piotra Wojciechowskiego z Członkiem Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego Anetą Jędrzejewską. Podczas spotkania rozmawiano na temat nowej perspektywy finansowej. Pani Marszałek odwiedziła także nowo wybudowaną Stację Uzdatniania Wody w Skępem. Budowa stacji została zakończona w roku 2020, była to inwestycja w wysokości 3,6 mln zł, która została dofinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 kwotą 1,4 mln zł i jest częścią większego projektu infrastrukturalnego, który obejmuje również realizowaną obecnie na terenie gminy sieć kanalizacyjną.

 • Burmistrz Miasta i Gminy Skępe, Członek Zarządu...
 • Burmistrz Miasta i Gminy Skępe wraz z Członkiem Zarządu...

Z okazji Dnia Sołtysa

 • Życzenia z okazji Dnia Sołtysa

Z okazji Dnia Sołtysa

Wszystkim Sołtysom składamy serdeczne życzenia oraz podziękowania za codzienną pracę na rzecz swojego sołectwa
i wysiłek wkładany w konsekwentne realizowanie potrzeb lokalnej społeczności.
Życzymy satysfakcji i zadowolenia z wykonywanych obowiązków Sołtysa, wytrwałości oraz wiele ludzkiej serdeczności, życzliwości i zrozumienia.

Niech efekty Waszej pracy służą pokoleniom, a nieustający zapał i pozytywna energia pomogą w realizacji kolejnych zamierzeń.

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Skępem
Janusz Kozłowski

 Burmistrz
Miasta i Gminy Skępe
Piotr Wojciechowski

 

 

Skępe, 8 marca 2021 r.

Narodowy Spis Powszechny

 • plakat promujący Narodowy Spis Powszechny Ludzności i...

Kiermasz Wielkanocny - stoisko online

 • Obraz przedstawia informację o uruchomieniu stoiska online...

Kiermasz Wielkanocny - stoisko online
Serdecznie zapraszamy - link do przedmiotów tutaj: Kiermasz Wielkanocny 2021- stoisko online

Konkurs fotograficzny


Szanowni Państwo,

Wojewoda Kujawsko-Pomorski zaprasza miłośników przyrody i fotografii do udziału w kolejnej edycji konkursu fotograficznego pn. „Przyroda województwa kujawsko-pomorskiego”.
Prace fotograficzne (nie więcej niż 15 prac) można przesyłać na adres e-mail: fotokonkurs@bydgoszcz.uw.gov.pl do dnia 5 maja 2021 r. Spośród zgłoszonych fotografii zostanie wyłonionych do 220 prac, które w najbardziej atrakcyjny i oryginalny sposób przedstawiać będą piękno przyrody i krajobrazu regionu Kujaw i Pomorza.

Zwieńczeniem konkursu będzie przyznanie cennych nagród rzeczowych oraz umieszczenie zwycięskich fotografii i nazwisk laureatów w publikacjach Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

Regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie internetowej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy: https://www.gov.pl/web/uw-kujawsko-pomorski/konkursy-wojewody .

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie!

Kontakt z Organizatorem:

Kujawsko - Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
tel. 523497587 lub 604060204

e-mail: fotokonkurs@bydgoszcz.uw.gov.pl

link do strony internetowej Konkursu: https://www.gov.pl/web/uw-kujawsko-pomorski/konkursy-wojewody

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

KOMUNIKAT STAROSTY LIPNOWSKIEGO

KOMUNIKAT STAROSTY LIPNOWSKIEGO - SZEFA POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W LIPNIE z dnia 25.03.2021 r.

W imieniu własnym oraz Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego zwracam się z gorącym apelem do mieszkańców powiatu, aby rygorystycznie przestrzegać reguł reżimu sanitarnego w zakresie zabezpieczania się przed zarażeniem wirusem SARS-CoV-2.

W minionym tygodniu na terenie kraju, w tym w powiecie lipnowskim, nastąpił drastyczny wzrost zachorowań na Covid-19. Znacznie wzrosła też śmiertelność osób zarażonych koronawirusem. Dlatego od 27 marca br. zostają wprowadzone w całej Polsce zwiększone obostrzenia sanitarne dla wszystkich obywateli.

W celu ograniczenia dalszych zachorowań apeluję o wstrzemięźliwość w przemieszczaniu się i organizowaniu spotkań oraz przestrzeganie ścisłego reżimu sanitarnego. Pamiętajmy, że stosowanie się do zaleceń ma za zadanie chronić nas, naszych najbliższych oraz osoby przebywające w naszym otoczeniu przed niebezpieczeństwem zarażenia się wirusem. Odpowiedzialne zachowanie to wkład nas wszystkich w walkę z epidemią.

Bądźmy świadomi występującego zagrożenia i wspólnie dbajmy o nasze bezpieczeństwo.

W oryginale
Starosta
Krzysztof Baranowski

Skrócenie czasu pracy

 • komunikat

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe informuje, że w dniu 2 kwietnia 2021 r. (piątek)
Urząd Miasta i Gminy w Skępem będzie czynny w godz. od 7:30 do 12:00.

 

Burmistrz
Piotr Wojciechowski

 • Życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych

Drodzy Mieszkańcy,

z okazji Świąt Wielkanocnych

prosimy przyjąć najserdeczniejsze życzenia.

W obecnie trudnej sytuacji życzymy,

aby święta były bezpieczne dla Państwa i Państwa Bliskich.

Wszystkim życzymy zdrowia,

a także, aby każdy znalazł chwilę odpoczynku i wytchnienia.

Niech ten czas będzie także czasem refleksji

oraz radości i spokoju.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Skępem
Janusz Kozłowski

Burmistrz
Miasta i Gminy Skępe
Piotr Wojciechowski

 

Przedszkole Publiczne w Wiosce „Przedszkole pod lipami” zorganizowało zbiórkę słodyczy  „Zajączkowa paczka” dla Hospicjum Nadzieja w Toruniu, w którym przebywają dzieci chore oraz niechciane.  Słodki prezent został przekazany 26.03.2021 na ręce  pani  prezes Aleksandry Ruszczak i koordynatora Magdaleny Nałęcz. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wsparli naszą akcję – dzieciom ,rodzicom i innym darczyńcom o ciepłych sercach. Razem możemy więcej.

 • Pani Dyrektor Wioletta Grzywińska, Pani Prezes Aleksandra...
 • Okolicznościowy dyplom
 • Okolicznościowy dyplom

Większa liczba punktów szczepień, poszerzenie kadry kwalifikującej i wykonującej szczepienia, a przede wszystkim więcej szczepionek – w II kwartale tego roku wchodzimy w nową fazę realizacji Narodowego Programu Szczepień. W obliczu III fali pandemii COVID-19 musimy działać zdecydowanie. Dzięki zmianom, które wprowadzamy i zwiększeniu dostaw, będziemy mogli szczepić szybciej!

Im więcej osób przyjmie szczepionkę przeciw Covid-19, tym większa szansa na zwalczenie pandemii, pełne otwarcie gospodarki i powrót do życia bez obostrzeń. W związku z obiecanymi przez producentów dużymi dostawami szczepionek przeciw Covid-19 w II kwartale tego roku – przyspieszamy! Wprowadzamy zmiany w Narodowym Programie Szczepień, które usprawnią cały proces. Co się zmieni?

Przede wszystkim zwiększymy liczbę punktów szczepień, ale też personelu, który kwalifikuje do szczepień oraz samą kadrę szczepiącą. Usprawnimy też proces kwalifikacji.

– Do końca II kwartału chcemy zaszczepić 20 mln osób, a do końca sierpnia – wszystkich chętnych – poinformował szef polskiego rządu Mateusz Morawiecki. – Chcemy działać jak najszybciej, bo każdy dzień pandemii przynosi straty – dodał Prezes Rady Ministrów.

Więcej punktów szczepień

Do tej pory szczepienia odbywały się m.in. w przychodniach podstawowej opieki zdrowotnej, stacjonarnych placówkach medycznych (np. Ambulatoryjnej Opiece Specjalistycznej), szpitalach rezerwowych i węzłowych. Z myślą o pacjentach leżących uruchomiliśmy także wyjazdowe zespoły szczepiące. W II kwartale poszerzamy katalog miejsc, w których można będzie się zaszczepić.

Polacy będą mogli przyjąć szczepionkę w:

 • przychodniach POZ (i innych stacjonarnych placówkach medycznych),
 • szpitalach rezerwowych,
 • szpitalach powiatowych (w każdym powiecie 1 szpital),
 • punktach samorządowych (w każdym powiecie 1 punkt samorządowy),
 • punktach drive thru,
 • zakładach pracy,
 • aptekach.

Szczepienia będą się również odbywały w miejscach działalności samodzielnych ratowników medycznych i pielęgniarek.

– Według danych producentów, w kwietniu do Polski ma przyjechać ok. 5 mln dawek szczepionek. A ilości deklarowane sięgają 7 mln – poinformował pełnomocnik rządu ds. sczepień Michał Dworczyk. – Przygotowujemy system na te dostawy – poszerzamy katalog punktów szczepień, ale wprowadzamy również zmiany w samych szczepieniach – dodał szef KPRM.

Większa kadra osób szczepiących i prostsze zasady kwalifikacji

Chcemy jeszcze bardziej usprawnić proces, dlatego wprowadzamy także zmiany organizacyjne w zakresie kwalifikacji i wykonywania szczepień.

 • Kto kwalifikuje do szczepienia?

W II kwartale tego roku kwalifikować do szczepień będą już nie tylko lekarze, ale również: stomatolodzy, felczerzy, pielęgniarki, położne, ratownicy medyczni, diagności, farmaceuci, fizjoterapeuci, asystenci medyczni oraz studenci ostatniego roku studiów medycznych.

 • Kto może szczepić?

Poszerzamy też kadrę szczepiącą. Obecnie szczepionkę podają lekarze, stomatolodzy, położne, pielęgniarki, ratownicy medyczni oraz felczerzy. W II kwartale tego roku do tej grupy dołączą również diagności laboratoryjni, farmaceuci, fizjoterapeuci i studenci ostatniego roku studiów medycznych.

Uwaga! Zmieni się też sam proces kwalifikacji. Do tej pory pacjent musiał przejść badanie lekarskie i uzupełnić kwestionariusz.

Od II kwartału podstawą kwalifikacji do szczepienia przeciw COVID-19 będzie kwestionariusz wstępnego wywiadu. Jeżeli pacjent wypełni kwestionariusz i oświadczy wszystko prawidłowo, zostanie dopuszczony do szczepienia. Jeżeli w kwestionariuszu coś wzbudzi wątpliwości, osoba wykonująca szczepienie skonsultuje się z lekarzem.

Rejestracja na szczepienia – jak będzie wyglądać w kwietniu?

W marcu otworzyliśmy rejestrację dla osób od 60. roku życia. – Teraz, chcąc przyspieszyć cały proces wprowadzamy nowelizację Narodowego Programu Szczepień. Wchodzimy w etap szczepień populacyjnych – poinformował Michał Dworczyk. W kwietniu uruchamiamy zapisy dla kolejnych roczników. Rejestracja będzie prowadzona zgodnie z harmonogramem:

 • 12 kwietnia – rocznik 1962,
 • 13 kwietnia – rocznik 1963,
 • 14 kwietnia – rocznik 1964,
 • 15 kwietnia – rocznik 1965,
 • 16 kwietnia – rocznik 1966,
 • 17 kwietnia – rocznik 1967,
 • 19 kwietnia – rocznik 1968,
 • 20 kwietnia – rocznik 1969,
 • 21 kwietnia – rocznik 1970,
 • 22 kwietnia – rocznik 1971,
 • 23 kwietnia – rocznik 1972.

Tak skonstruowany harmonogram zapewnia elastyczność. Jeśli będziesz już w gronie uprawnionych i nie zapiszesz się na szczepienie w danym dniu, będziesz mógł to zrobić później.

Już teraz zachęcamy wszystkich do zgłaszania się na szczepienia za pośrednictwem formularza. To najszybsza i najprostsza forma zapisów. Tuż przed rozpoczęciem terminu rejestracji Twojej grupy wiekowej, z skontaktuje się z Tobą infolinia.

Skorzystaj z formularza zgłoszeniowego!

Osoby, które nie wypełnią formularza, będą mogły zarejestrować od dnia uruchomienia rejestracji. Do wyboru jest kilka metod zapisów. Można skorzystać z platformy internetowej e-Rejestracja, zadzwonić na infolinię 989, wysłać SMS o treści Szczepimy Się na numer 880 333 333 lub zapisać się – najlepiej telefonicznie – bezpośrednio w punkcie szczepień.

Wszystkich, którzy potrzebują dodatkowych informacji dotyczących rejestracji, zapraszamy na specjalną stronę gov.pl/szczepimysię: zobacz jak zarejestrować się na szczepienie!

I kwartał – podsumowanie Narodowego Programu Szczepień

Czekamy na obiecane przez producentów zwiększone dostawy szczepionek. Chcemy działać szybciej, ale pamiętajmy, że jesteśmy uzależnieni od firm farmaceutycznych. Mimo problemów w tym zakresie w I kwartale tego roku, udaje się nam wywiązywać z obietnic. Na początku roku, szef KPRM i pełnomocnik rządu ds. szczepień Michał Dworczyk obiecał, że do końca tego kwartału zaszczepimy 3 mln Polaków. Według statystyk na 30 marca  w polskich punktach szczepień wykonano już 6 mln szczepień. Prawie 4 mln osób otrzymało jedną dawkę, a ponad 2 mln – dwie dawki szczepionki.

Za nami już szczepienia m.in. kadry medycznej, personelu i pensjonariuszy w domach pomocy społecznej, a także nauczycieli. Szczepimy seniorów, chorych przewlekle oraz służby mudnurowe. Efekty już są widoczne. Po zaszczepieniu odnotowano znaczący spadek zakażeń u pracowników medycznych oraz u pensjonariuszy DPS-ów.

Promowanie idei bezpieczeństwa ekologicznego w przestrzeni lokalne

Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie „Salutaris” we współpracy z Kolegium Jagiellońskim TSW w Toruniu organizuje konkurs zatytułowany „Promowanie idei bezpieczeństwa ekologicznego w przestrzeni lokalnej”. Celem konkursu jest promowanie idei bezpieczeństwa ekologicznego wśród mieszkańców regionu oraz kształtowanie aktywnych postaw na rzecz szeroko pojmowanego bezpieczeństwa lokalnego. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych, młodzież szkół ponadpodstawowych oraz studenci. Udział w konkursie pozwoli na rozwinięcie zainteresowań szeroko pojmowanym bezpieczeństwem ekologicznym a samo wydarzenie będzie miało charakter promocyjno-informacyjny i edukacyjny. Dla laureatów konkursu przewidziane są interesujące nagrody.
W załączeniu Regulamin Konkursu, gdzie przedstawiamy wszystkie niezbędne informacje dotyczące organizacji i przebiegu przedsięwzięcia.
Mamy nadzieję na zainteresowanie oraz rozpropagowanie idei konkursu w swoim środowisku a także umożliwienie udziału wszystkim zainteresowanym.

Prezes
Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego
Stowarzyszenia Salutaris
dr Andrzej Potoczek

Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe

 • Burmistrz Piotr Wojciechowski prezentuje podpisana umowę

W dniu 01.04.2021r. w Krobii (gmina Lubicz) miało miejsce podpisanie porozumień wstępnych dot. utworzenia Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej między Krajowym Zasobem Nieruchomości a 26 samorządami z województwa kujawsko-pomorskiego m.in. Miastem i Gmina Skępe. W spotkaniu wzięli udział Pani Iwona Michałek Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej oraz Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Jarosław Pucek wiceprezes KZN, Dariusz Pawlak oraz wójtowie i burmistrzowie gmin które wyraziły wolę  współpracy przy utworzeniu Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej.  Podpisane porozumienie pozwoli na podjęcie działań formalno - prawnych w kierunku utworzenia SIM, zaś finalnie wszystkie zainteresowane samorządy planują budowę nowych mieszkań w łącznej liczbie ponad 800.

Przejdź do początku strony