Przejście do sekcji:

Treść strony: Aktualności 2021

W dniu 21 kwietnia bieżącego roku Burmistrz Miasta i Gminy Skępe Piotr Wojciechowski gościł Wicewojewodę Kujawsko – Pomorskiego Pana Józefa Ramlau oraz Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Pana Sambora Gawińskiego. W spotkaniu uczestniczyli również Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Skępe Krzysztof Jaworski oraz Inspektor ds. Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej Agnieszka Skowrońska. Tematem spotkania była możliwość zagospodarowania niedawno pozyskanej nieruchomości położonej u zbiegu ulic Klasztornej i Wymyślińskiej w kontekście objęcia jej strefą ochrony konserwatorskiej. Konkluzje spotkania są niezwykle pomyślne gdyż Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków wydał wstępną zgodę na posadowienie na przedmiotowym terenie obiektu, który będzie siedzibą Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, a zlokalizowane w nim będą również m.in. biblioteka i czytelnia oraz sala konferencyjna, dzięki czemu budynek będzie mógł pełnić szerokie funkcje związane z propagowaniem kultury.

Następnie goście wraz z Burmistrzem Miasta i Gminy Skępe udali się do pobliskiego Klasztoru oo. Bernardynów gdzie zostali przyjęci przez Gwardiana Klasztoru o. Ekspedyta Osiadacza. Na spotkaniu zostały omówione zamierzenia i potrzeby inwestycyjne oraz przedstawione już realizowane przedsięwzięcia w zakresie restauracji i konserwacji zabytkowej tkanki obiektu klasztornego.

  • Drewniany budynek znajdujący się na nieruchomości będącej...
  • Zdjęcie grupowe stoją od lewej Piotr Wojciechowski, Sambor...
  • Zdjęcie grupowe stoją od lewej Józef Ramlau, o. Ekspedyt...
  • Figura Matki Bożej Skępskiej znajdująca się w Klasztorze...

Wróć

Przejdź do początku strony