Przejście do sekcji:

Treść strony: Aktualności 2021

Działania kontrolne

W dniu 27.04.2021 r. przedstawiciele Miasta i Gminy przeprowadzili działania kontrolne w Hotelu Dla Zwierząt i Ptactwa Domowego Gabinecie Weterynaryjnym, Schronisku, Centrum Rehabilitacyjno-Szkoleniowo-Adopcyjnym w Wojtyszkach, a więc w miejscu, w którym znajdują się bezdomne zwierzęta z terenu naszej gminy. W kontroli uczestniczyli Burmistrz Miasta i Gminy Skępe Piotr Wojciechowski, Zastępca Burmistrza Krzysztof Jaworski, Inspektora ds. komunalnych i gospodarki mieszkaniowej Krzysztof Małkiewicz oraz radna Rady Miejskiej w Skępem Justyna Składanowska.

Kontrola była podyktowana nie tylko potrzebą weryfikacji wywiązywania się przez schronisko z zapisów zawartej umowy, ale również interwencjami i petycjami wielu osób sugerującymi, że w schronisku zwierzęta nie tylko były pozbawione opieki, ale również maltretowane i głodzone, a ich stan zdrowia był bardzo zły. Zarzucano również brak opieki nad zwierzętami podczas weekendów i świąt. Podobny obraz przedstawiany jest w internecie, w tym w mediach społecznościowych.

Na dzień kontroli w schronisku przebywało 35 zwierząt  z terenu Miasta i Gminy Skępe, w tym 34 psyi 1 kot. Psy przebywają pojedynczo lub w parach w przestronnych kojcach, zaś każdy z nich posiada oddzielną budę. Zwierzęta mają zapewnione stałe źródło świeżej wody, zaś kojce są regularnie sprzątane. Weryfikacji pochodzenia psów dokonano na podstawie odczytu chipa oraz dokumentacji zdjęciowej. Zwierzęta są w dobrej kondycji odpowiadającej ich wiekowi, zadbane, co można stwierdzić po wyglądzie, w tym wyglądzie ich sierści. Brak jakikolwiek oznak znęcania się nad nimi czy głodzenia. Kot przebywał w specjalnie wygrodzonej kociarni. Weryfikacji pochodzenia zwierzęcia dokonano na podstawie odczytu chipa oraz dokumentacji zdjęciowej. Kot znajduje się w  dobrej kondycji odpowiadającej jego wiekowi, jest zadbany, co można stwierdzić po wyglądzie, w tym wyglądzie ich sierści.

Dokonano przeglądu dokumentacji zwierząt, która jest prowadzona bardzo starannie. Każde zwierzę ma założoną książeczkę zdrowia, gdzie wpisywane są wykonane szczepienia, zabiegi oraz historia chorób i leczenia.

Z uzyskanych informacji wynika, że zwierzę po przybyciu do schroniska jest szczepione przeciw chorobom wirusowym i poddawane dwutygodniowej kwarantannie oraz leczone, jeżeli zachodzi taka potrzeba. Po upływie kwarantanny pies otrzymuje własny boks lub jest dalej leczony. Zwierzęta karmione są karmą mięsną z puszek oraz karmą suchą, a także mięsem surowym, które jest mieszane z suchą karmą. Na wyposażeniu schroniska jest gabinet weterynaryjny, w którym znajduje się sala operacyjna oraz gabinet rtg i usg. Dzięki temu lekarz weterynarii, który jest stałym pracownikiem schroniska może wykonywać wszystkie zabiegi oraz większość badań, zaś badania pobranych próbek krwi wysłane są do laboratorium do Warszawy. Znaczna część pracowników mieszka na terenie schroniska, co zapewnia prawidłową opiekę, również w weekendy i święta. Schronisko posiada również wszystkie dokumenty regulujące jego działalność.

Schronisko działa także aktywnie na rzecz adopcji zwierząt, gdyż tylko w tym roku wg. stanu na koniec marca adoptowanych zostało 6 psów.

Podsumowując należy stwierdzić, że zarzuty podnoszone w Internecie oraz kierowane do urzędu nie znajdują żadnego potwierdzenia w rzeczywistości, a co godne podkreślenia schronisko o kontroli zostało poinformowane z niespełna 24 godzinnym wyprzedzeniem, co oznacza brak możliwości jakiegokolwiek przygotowania.

 

  • Widok na jeden z sektorów, w którym zlokalizowane są boksy...
  • Opiekun wraz z psem na wybiegu
  • Czynności porządkowe prowadzone w jednym z sektorów, w...
  • Pies w boksie
  • Pies w boksie
  • Pies w boksie
  • Trzy koty w klatce w gabinecie weterynaryjnym
  • Pracownia usg i rtg w gabinecie weterynaryjnym

Wróć

Przejdź do początku strony