Przejście do sekcji:

Treść strony: Aktualności 2021

Absolutorium udzielono jednogłośnie

8 czerwca 2021 r. odbyły się obrady XXX Sesji Rady Miejskiej w Skępem, podczas których przedstawiono i debatowano nad Raportem o stanie Miasta i Gminy Skępe za 2020 r. Następnie jednogłośnie udzielono Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe wotum zaufania. Po przedstawieniu sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2020 r. i zapoznaniu z treścią uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej  w Bydgoszczy Zespół we Włocławku, udzielono jednogłośnie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

Po udzielonym absolutorium Burmistrz Miasta i Gminy Skępe Piotr Wojciechowski złożył podziękowanie za bardzo dobrą współpracę wszystkim Radnym. Podziękował także Pani Skarbnik i wszystkim pracownikom Urzędu Miasta i Gminy w Skępem, dyrektorom i kierownikom jednostek organizacyjnych wraz z pracownikami, sołtysom
i Radom Sołeckim. Dobra współpraca, której efektem jest realizacja wielu ważnych inwestycji oraz plany na kolejne lata pokazują, że nasze miasto i gmina rozwija się. Odpowiednia alokacja środków oraz przemyślane rozwiązania inwestycyjne wspomagane środkami zewnętrznymi, pozwalają nieustannie dążyć do poprawy jakości życia mieszkańców. 

W imieniu całej rady Przewodniczący Rady Miejskiej w Skępem Janusz Kozłowski wraz z Radną Aleksandrą Ruszkowską złożyli na ręce Burmistrza symboliczny bukiet kwiatów i podziękowali za pracę w roku 2020.

  • Przewodniczący Rady Miejskiej w Skępem Janusz Kozłowski...
  • Burmistrz Miasta i Gminy Skępe Piotr Wojciechowski...
  • Radna Aleksandra Ruszkowska składa gratulacje Burmistrzowi...

Wróć

Przejdź do początku strony