Przejście do sekcji:

Treść strony: Aktualności 2021

Szkolenia dla mieszkańców

Szkolenie nr 1
„System geoinformatyczny w praktyce wraz z pozyskaniem i przetwarzaniem danych terenowych”

Celem szkolenia jest przybliżenie i zapoznanie uczestników z podstawowymi pojęciami związanymi z informacją przestrzenną. Prezentowana wiedza zostanie poparta rzeczywistymi i ogólnodostępnymi przykładami serwisów internetowych prezentujących konkretne dane przestrzenne. W ramach prezentowanych przykładów wskazane zostanie rozwiązanie Open Street Map. Ponadto uczestnicy poznają podstawowe zasady tworzenia tego typu informacji w ogólnodostępnych i darmowych systemach informatycznych. Ten etap szkolenia obejmował będzie cały proces tworzenia interaktywnych map cyfrowych, od przygotowania danych po ich publikację z wykorzystaniem Internetu. Jednym z ciekawszych elementów szkolenia są ćwiczenia terenowe z wykorzystaniem nowoczesnych metod pozyskiwania danych przestrzennych, w ramach których uczestnicy poznają i przetestują możliwości wykorzystania w tym celu dronów.

Dwudniowe szkolenie zakończone jest egzaminem, po zdaniu którego uczestnicy otrzymają międzynarodowy certyfikat potwierdzający nabycie kwalifikacji w zakresie pozyskiwania i przetwarzania danych terenowych.

Szkolenie skierowane jest do osób dorosłych tj. w wieku 25 lat i więcej, które spełniają łącznie wszystkie niżej wymienione kryteria:

  1. Posiadają wykształcenie co najwyżej średnie oraz są powyżej 25 roku życia lub wiek powyżej 50 roku życia (wówczas można posiadać wykształcenie większe niż średnie).
  2. Zamieszkują, uczą się bądź pracują na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
  3. Nie prowadzą działalności gospodarczej.

Szkolenie nr 2
Operacje lotnicze BVLOS z użyciem dronów o masie startowej do 25 kg. Szkolenie przygotowujące do wykonywania operacji lotniczych poza zasięgiem widoczności wzrokowej (BVLOS) wykonywanych z użyciem bezzałogowego statku powietrznego o masie startowej mniejszej niż 25 kg w odległości nie większej niż 2 km od pilota. Szkolenie składa się z części teoretycznej oraz praktycznej i prowadzone jest zgodnie z wymaganiami Urzędu Lotnictwa Cywilnego (Wytyczne nr 20 Prezesa ULC z dn. 30. 12. 2020).

Pilot bezzałogowego statku powietrznego uzyskuje certyfikat w zakresie operacji wykonywanych według scenariuszy standardowych po ukończeniu szkolenia teoretycznego i zdaniu egzaminu z wiedzy teoretycznej i praktycznej przeprowadzonego zgodnie z scenariuszem NSTS-06 przez firmę SIMITU, która posiada zgodę Prezesa ULC do realizowania szkoleń i egzaminów w ramach NSTS-06.

Planowany czas realizacji szkolenia - 5 dni (wraz z egzaminem).

Szkolenie skierowane jest do osób dorosłych tj. w wieku 25 lat i więcej, które spełniają łącznie wszystkie niżej wymienione kryteria:

  1. Posiadają wykształcenie co najwyżej średnie oraz są powyżej 25 roku życia lub wiek powyżej 50 roku życia (wówczas można posiadać wykształcenie większe niż średnie).
  2. Zamieszkują, uczą się bądź pracują na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
  3. Nie prowadzą działalności gospodarczej.

Wszelkich dodatkowych informacji można uzyskać za pośrednictwem poczty e-mail i.kitlowska@instytutbs.eu

Wróć

Przejdź do początku strony