Przejście do sekcji:

Treść strony: Aktualności 2021

Przebudowa dróg z wykorzystaniem środków zewnętrznych

22 czerwca br. w parku Muzeum Etnograficznego w Toruniu z udziałem Przewodniczącej Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Elżbiety Piniewskiej, Marszałka Województwa Piotra Całbeckiego oraz wicemarszałków Zbigniewa Sosnowskiego i Zbigniewa Ostrowskiego miało miejsce podpisanie umów oraz wręczenie czeków na dofinansowanie modernizacji dojazdów do gruntów rolnych. Przedstawiciele Miasta i Gminy Skępe w osobach Burmistrza Piotra Wojciechowskiego oraz Zastępcy głównego księgowego Małgorzaty Majerskiej zawarli umowę o wartości 96.000,00 zł, które zostaną przeznaczone na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Czarny Las. Już niebawem zostanie zawarta umowa z Wykonawcą, na mocy której zostanie przebudowany odcinek o długości 0,5 km. Droga ta zyska nową podbudowę oraz nawierzchnię bitumiczną. Koszt całego przedsięwzięcia wyniesie niespełna 300 tys. zł.

Jednakże inwestycja ta to nie jedyne dofinansowanie, jakie w ostatnim czasie udało się pozyskać. Otrzymaliśmy również 300 tys. zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na przebudowę dróg osiedlowych na terenie miejscowości Wioska. Środki te pochodzą z modułu programu, który dedykowany jest wyłącznie gminom popegeerowskim. W założeniu ok. 560 mb dróg oraz 100-metrowy chodnik zyskać mają nawierzchnię z kostki brukowej. Jednakże pierwszym etapem realizacji przedsięwzięcia będzie przygotowanie strony formalnej, w tym opracowanie niezbędnej dokumentacji technicznej.

  • 1. Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Zbigniew...
  • 2. Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Zbigniew...

Wróć

Przejdź do początku strony