Przejście do sekcji:

Treść strony: Aktualności 2021

500+ od 2022 roku

Świadczenie wychowawcze otrzymasz na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat. Świadczenie 500+ przysługuje niezależnie od Twoich dochodów. Od 2022 r. ZUS przyjmuje wnioski o świadczenie 500+. Wniosek możesz złożyć tylko elektronicznie.
Kto otrzyma świadczenie od 2022 r.?

  1. Świadczenie wychowawcze przysługuje Ci na dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, jeśli jesteś:
  • matką albo ojcem, albo opiekunem faktycznym dziecka i dziecko wspólnie z Tobą mieszka oraz utrzymujesz je,

Jesteś opiekunem faktycznym, jeśli opiekujesz się dzieckiem i wystąpiłeś do sądu opiekuńczego z wnioskiem o przysposobienie dziecka.

Więcej informacji www.zus.pl

Wróć

Przejdź do początku strony