Przejście do sekcji:

Treść strony: Oświata i Edukacja

Szkoła Podstawowa im. Gustawa Zielińskiego w Skępem

            Początki edukacji wiążą się w Skępem z działalnością zakonników zwanych bernardynami. Zostali sprowadzeni z Koła w związku
z powstaniem klasztoru w Wymyślinie na przełomie XV/ XVI wieku. W kronice Szkoły Podstawowej
w Skępem zapisano następujące słowa: „W pierwszej połowie XVII wieku zakonnicy przy miejscowym klasztorze zorganizowali szkołę. W 1637 roku kapituła prowincjonalna
w Poznaniu postanowiła utworzyć w Skępem studium gramatyki
i seminarium dla kleryków zakonnych. W latach 1793-1807 zakonnicy utrzymywali szkołę elementarną podniesioną następnie do stopnia szkoły podwydziałowej. Szkoła w pierwszych latach nie była dużą jednostką organizacyjną (w 1870 roku w szkole elementarnej był 1 nauczyciel i 43 uczniów w oddziale męskim, a w oddziale żeńskim –
1 nauczyciel i 18 uczennic). Stopniowo liczba uczniów
wzrastała. W 1905 roku uczęszczało około 120 dzieci ze Skępego i okolic, była to bowiem jedyna szkoła w gminie, jednoizbowa, o jednym nauczycielu. Zwano ją <Gminnoje Ucziliszcze>, a składała się z 4 oddziałów”.
            Nauka w tej szkole odbywała się w języku rosyjskim. Szkoła z czterema oddziałami utrzymała się do wybuchu I wojny światowej.
W 1914 roku przerwała działalność. We wrześniu 1919 roku utworzono szkołę powszechną o nazwie
Siedmioklasowa Publiczna Szkoła Powszechna w Skępem. Szkołę umieszczono w budynku sądu przy ulicy Dobrzyńskiej. Mieściło się tam pięć izb lekcyjnych.
Później wynajęto dodatkowe sale w prywatnych domach. Dwie izby lekcyjnemieściły się też w drewnianym budynku gminy (budynek już nie istnieje). Liczbapomieszczeń nie była stała. Młodsze dzieci z Wymyślina i okolic uczęszczały do szkoły przy ulicy Klasztornej, a po ukończeniu czterech klas uczyły się w Skępem. Obok budynku ówczesnej gminy znajdowało się boisko sportowe z placemdo siatkówki
i piłki ręcznej. Przed wybuchem II wojny światowej w Skępem działała ochronka, czyli odpowiednik dzisiejszego przedszkola.

            W związku z trudną sytuacją lokalową i dekretem o wypełnianiu obowiązku szkolnego podjęto decyzję o budowie jednej dużej szkoły. Wzniesiono nawet mury budynku przy głównej ulicy. Odbyła się uroczystość ich poświęcenia. Wybuch II wojny światowej przerwał budowę obiektu. Na rozkaz władz niemieckich mury rozebrano. W czasie okupacji dzieci korzystały z indywidualnego nauczania. Dopiero po zakończeniu działań wojennych w 1945 roku ówcześni uczniowie rozpoczęli naukę w wynajętych izbach w domach prywatnych mieszczących się w Skępem i Wymyślinie. Prawie wszystkich nauczycieli wywieziono do obozówkoncentracyjnych mieszczących się
w Europie. Wielu z nich nie przeżyło. Nauka
w wyzwolonej ojczyźnie rozpoczęła się w bardzo trudnych warunkach ze względu na brak nauczycieli, ławek, pomocy naukowych, książek i zeszytów. Dziękizaangażowaniu ocalałych nauczycieli skompletowano potrzebne pomoce.
          Budynek Publicznej Szkoły Podstawowej w Skępem powstał w latach
1948–1950. 1 września 1950 roku uczniowie rozpoczęli naukę w nowej szkole przy alei 1 Maja 89. W roku szkolnym 1973/1974 przeprowadzono w szkole kapitalny remont, dobudowując drugie piętro. Szkoła Podstawowa w Skępem od 1986 roku nosi imię G. Zielińskiego, posiada sztandar i własny hymn. 20 maja 1986 roku odbyła się sesja popularnonaukowa „Gustaw Zieliński – życie i dzieło (1809-1881)”, na której zaprezentowano referaty dotyczące patrona szkoły. Licznie zgromadzeni goście wysłuchali montażu słowno-muzycznego i obejrzeli wystawę poświęconą G. Zielińskiemu. 7 VI 1986 roku odbyła się uroczystość nadania szkole imienia Gustawa Zielińskiego. 30 V 1987 roku na froncie budynku szkoły została wmurowana okolicznościowa tablica upamiętniająca tę postać.
            W związku z powstaniem w 1999 roku gimnazjum władze gminne rozbudowały budynek szkoły podstawowej. W 2002 roku oddano do użytku halę sportowo-widowiskową. Budynek szkoły jest połączony z halą sportową, dzięki której zostały rozwiązane problemy lokalowe w szkole. 14 X 2009 roku otwarto boisko ORLIK. W szkole funkcjonuje stołówka, która przygotowuje obiady dla uczniów.
W gabinecie lekarskim dyżuruje szkolna pielęgniarka. Uczniowie korzystają ze świetlicy oraz biblioteki i czytelni.
            W 2010 roku minęła sześćdziesiąta rocznica oddania do użytku gmachu Szkoły Podstawowej w Skępem, a w 2011 roku minęła dwudziesta piąta rocznica nadania szkole imienia Gustawa Zielińskiego.
            2 czerwca 2014 roku minister edukacji narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska wraz z osobami towarzyszącymi przybyła do Szkoły Podstawowej w Skępem. Na holu Gimnazjum w Skępem odbyło się spotkanie dyrektorów szkół z gminy Skępe, nauczycieli szkół podstawowych i Gimnazjum w Skępem oraz uczniów obu szkół. Część artystyczną wykonali uczniowie SP i Gimnazjum w Skępem.
Z ministrem edukacji narodowej rozmawiano o bezpłatnych podręcznikach, finansach na oświatę i roli nauczycieli wspomagających proces nauczania.
            3 VI 2016 roku odbył się uroczysty apel z okazji 30. rocznicy nadania szkole imienia G. Zielińskiego. W skład SP w Skępem weszła Szkoła Podstawowa w Łąkiem (klasy 0-III). Jest ona filią szkoły w Skępem. Szkoła Podstawowa im. Gustawa