Logo UE
logo strona małe
rekultywacja
kalendarz
odpady

Baza noclegowa

13511 listopada 2019 r. w Klasztorze Ojców Bernardynów w Skępem odbyły się uroczystości upamiętniające 101 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Rozpoczęły się one Mszą Świętą w intencji Ojczyzny koncelebrowaną przez Proboszcz Parafii pw. Zwiastowania NMP o. Hermana Kuchnika i Proboszcza Parafii pw. Miłosierdzia Bożego ks. Romana Murawskiego. W uroczystej Mszy Św. wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych, zaproszeni goście, poczty sztandarowe placówek oświatowych, straży pożarnej,  cechu rzemiosł i kół łowieckich oraz licznie przybyli mieszkańcy z terenu naszej gminy oraz ich goście. Uczestnicy Mszy Świętej otrzymali kotyliony oraz śpiewniki z pieśniami patriotycznymi. Podczas uroczystości można było podziwiać wystawę prac, które zostały nagrodzone w konkursie pt. „Barwy biało-czerwone brzmią jak niepodległość”, zorganizowaną przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Skępem.

Czytaj więcej...

Jubileusz 100-lecia Szkoły Podstawowej im. Gustawa Zielińskiego w Skępem na sportowo.

086Z okazji Jubileuszu 100-lecia istnienia Szkoły Podstawowej w Skępem nauczyciele wychowania fizycznego zorganizowali w 2019 roku zawody i imprezy sportowe. W czerwcu rozpoczął się Klasowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora Szkoły, którego finał odbył się we wrześniu. Po zaciętej rywalizacji ostatecznie zwyciężyła klasa 8 A, drugie miejsce zajęła 7 C i trzecie 6 C. Na zakończenie turnieju Pani Dyrektor Ewa Jastrzębska wręczyła zwycięskim drużynom puchary, medale i pamiątkowe upominki.

Czytaj więcej...

 

Szkoła Podstawowa im. Gustawa Zielińskiego w Skępem obchodzi w roku 2019

100-lecie swojego istnienia.

058       

W roku 2019 Szkoła Podstawowa im. Gustawa Zielińskiego w Skępem obchodzi swój Jubileusz 100-lecia . Obchody rozpoczęły się już w lutym 2019 r. a zakończą w grudniu 2019 r. W tym czasie w szkole zorganizowano bardzo wiele działań związanych z tym szczególnym Jubileuszem.  

 

 

 

Zorganizowano :

Czytaj więcej...

Wioska, 07.11.2019

Protokół

z posiedzenia Jury Konkursu Recytatorskiego dla Dzieci z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych pt. „Kto TY jesteś? Polak mały” zorganizowanego przez Publiczne Przedszkole  w Wiosce „Przedszkole pod lipami”  pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Skępe.

W dniu 7 listopada 2019 roku zebrała się komisja  w celu dokonania oceny zaprezentowanych wierszy na konkursie:

Jolanta Skowrońska - Przewodniczący Jury,

Urszula Małkiewicz - członek Jury

Justyna  Kowalska - członek Jury,

Czytaj więcej...