Logo UE
logo strona małe
rekultywacja
kalendarz
odpady

Baza noclegowa

Na podstawie Uchwały nr XXIII/209/2013 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych Burmistrz Miasta i Gminy Skępe każdego roku przyznaje stypendia.

O stypendium mogą ubiegać się dzieci i młodzież szczególnie uzdolniona z terenu Miasta i Gminy Skępe, którzy zdobyli swoje osiągnięcia w terminie od 1 września roku poprzedniego do 31 sierpnia roku, w którym przyznawane jest stypendium. Celem przyznania stypendium jest wspieranie rozwoju uzdolnień uczniów, którzy dzięki swojej pracy i zaangażowaniu uzyskują w wybranej przez siebie dziedzinie wysokie osiągnięcia, chcąc się nadal rozwijać, posiadają wizję swojej dalszej pracy i potrafią sobie wyznaczyć cele do osiągnięcia.

Stypendia przyznawane są w trzech kategoriach:

stypendium naukowe I, II i III stopnia, stypendium artystyczne I, II i III stopnia i stypendium sportowe I, II i III stopnia.

Prawo ubiegania się o stypendium uzyskują uczniowie, którzy spełnią wymagania zawarte w ww. uchwale.

W tym roku, na podstawie przedłożonej przez Komisję Stypendialną propozycji, Burmistrz Miasta i Gminy Skępe przyznał 50 stypendiów, w tym 22 stypendia I stopnia, 20 stypendiów
II stopnia oraz 8 stypendiów III stopnia.
Cieszy fakt, iż z każdym rokiem uczniów szczególnie uzdolnionych w naszej gminie przybywa. Składanych jest coraz więcej wniosków o przyznanie stypendium za wysokie osiągnięcia naukowe, artystyczne, jak i sportowe.

W kategorii stypendium naukowe przyznano: 4 stypendia I stopnia, 8 stypendiów II stopnia
i 6 stypendiów III stopnia; w kategorii stypendium artystyczne przyznano: 15 stypendiów I stopnia, 9 stypendiów II stopnia; w kategorii stypendium sportowe przyznano: 3 stypendia I stopnia,
3 stypendia II stopnia i 2 stypendia III stopnia.

Wśród tegorocznych stypendystów jest wielu laureatów i finalistów przedmiotowych konkursów organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, konkursów i zawodów sportowych na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim i wojewódzkim.

Lista uczniów, którzy otrzymali stypendia Burmistrza Miasta i Gminy Skępe za osiągnięcia w roku szkolnym 2017/2018

Już dziś Burmistrz Miasta i Gminy Skępe serdecznie gratuluje wszystkim wyróżnionym. Słowa podziękowania kieruje również w stronę dyrektorów szkół, nauczycieli, trenerów oraz rodziców nagrodzonych uczniów dzięki, którym osiągnięcie sukcesów było możliwe.

Jednocześnie informujemy, iż uroczysta gala wręczenia stypendiów Burmistrza Miasta i Gminy Skępe dla uczniów szczególnie uzdolnionych odbędzie się 17 października 2018 r. o godz. 16.00 w hali sportowej Szkoły Podstawowej im. Gustawa Zielińskiego w Skępem. Zapraszamy!