Logo UE
logo strona małe
rekultywacja
kalendarz
odpady

Baza noclegowa

48027 kwietnia br. odbyło się uroczyste otwarcie Świetlicy Wiejskiej w Żuchowie. Działania związane z wykonaniem inwestycji polegającej na gruntownej przebudowie świetlicy zostały zapoczątkowane w 2016 roku przystąpieniem do opracowania projektu budowlanego. Po uzyskaniu wszelkich przewidzianych prawem decyzji i pozwoleń został złożony wniosek do Lokalnej Grupy Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe w ramach poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego  kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W dniu 22 marca 2018 r. pomiędzy Samorządem Województwa a Miastem i Gminą Skępe została zawarta umowa przyznania pomocy, dzięki czemu przedsięwzięcie zyskało montaż finansowy umożliwiający jego realizację.

W wyniku realizacji inwestycji dokonano gruntownej przebudowy budynku świetlicy wiejskiej. Wykonano roboty rozbiórkowe i adaptacyjne, roboty budowlane w zakresie fundamentów, ścian i ścianek działowych, stolarki okiennej i drzwiowej, podłoży i posadzek, tynków wewnętrznych, okładzin ścian, sufitów podwieszanych oraz malowania tych elementów. Ponadto wykonano elewację zewnętrzną, podjazd dla niepełnosprawnych oraz schody wejściowe, a także dokonano wymiany dachu wraz z jego konstrukcją. Dokonano także wymiany lub wykonano nowe instalacje: wodociągową, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, wentylacyjną oraz instalację elektryczną i odgromową.

Dokonano również zakupu wyposażenia w postaci sprzętu AGD, RTV, audiowizualnego, naczyń i przyborów kuchennych oraz mebli.

Wartość zadania wyniosła 490.697,24 zł, z czego dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wyniosło 242.339,00 zł.

W uroczystości otwarcia oprócz mieszkańców Żuchowa wzięli również udział zaproszeni goście. Wśród nich znaleźli się, m.in. Burmistrz Miasta i Gminy Skępe Piotr Wojciechowski, Przewodniczący Rady Miejskiej w Skępem Janusz Kozłowski, Członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Aneta Jędrzejewska, Proboszcz Parafii Św. Jadwigi Śląskiej w Karnkowie Ksiądz Kanonik Daniel Augustyniak, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Skępem Ryszard Szewczyk, Radny Rady Miejskiej w Skępem Marcin Mierzejewski, Sekretarz Miasta i Gminy Skępe Zbigniew Małkiewicz, Sołtysi z terenu Miasta i Gminy Skępe, Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego w Skępem Józef Jagas, Komandor Krzysztof Barczewski oraz Major Stanisław Dykowski. Obecne były także następujące delegacje: Delegacja Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie, oraz Delegacje Ochotniczych Straży Pożarnych ze Skępego, z Wioski, Józefkowa, Karnkowa i Wierzbicka. Gospodarzy miejsca reprezentował Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Żuchowie Lucjan Kuczkowski wraz z druhami oraz Sołtys Sołectwa Żuchowo Wiesław Witkowski wraz z Radą Sołecką. Uroczystość uświetniła Orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej w Skępem na czele z kapelmistrzem Lechem Nowatkowskim. Po przywitaniu zgromadzonych gości przez Kierownika Referatu Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu Magdalenę Elwertowską nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi. Przecięcia dokonali Burmistrz Miasta i Gminy Skępe Piotr Wojciechowski, Przewodniczący Rady Miejskiej w Skępem Janusz Kozłowski, Członek Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Aneta Jędrzejewska, Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Żuchowie Lucjan Kuczkowski oraz Sołtys Sołectwa Żuchowo Wiesław Witkowski. Następnie Ksiądz Kanonik Daniel Augustyniak odmówił modlitwę i dokonał poświęcenia budynku świetlicy. Po okolicznościowych przemówieniach oraz złożeniu symbolicznych podarunków na ręce Sołtysa uczestnicy imprezy zostali zaproszeni na krótki koncert w wykonaniu  Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Skępem.

Dzięki realizacji tego zadania mieszkańcy Żuchowa, gminy oraz całego obszaru LGD zyskali obiekt, który będzie służył wspieraniu turystyki, rekreacji i kultury na tym obszarze i przyczyniał się do wzrostu jego atrakcyjności.

 

b_191_152_16777215_00_images_2019_04_474.jpg b_191_0_16777215_00_images_2019_04_475.jpg b_191_0_16777215_00_images_2019_04_476.jpg
b_191_0_16777215_00_images_2019_04_477.jpg b_191_0_16777215_00_images_2019_04_478.jpg b_191_0_16777215_00_images_2019_04_479.jpg
b_191_0_16777215_00_images_2019_04_480.jpg b_191_0_16777215_00_images_2019_04_481.jpg b_191_0_16777215_00_images_2019_04_482.jpg
b_191_0_16777215_00_images_2019_04_483.jpg b_191_0_16777215_00_images_2019_04_484.jpg b_191_0_16777215_00_images_2019_04_485.jpg
b_191_0_16777215_00_images_2019_04_486.jpg b_191_0_16777215_00_images_2019_04_487.jpg b_191_0_16777215_00_images_2019_04_488.jpg
b_191_0_16777215_00_images_2019_04_489.jpg b_191_0_16777215_00_images_2019_04_490.jpg b_191_0_16777215_00_images_2019_04_491.jpg
b_191_0_16777215_00_images_2019_04_492.jpg b_191_0_16777215_00_images_2019_04_493.jpg b_191_0_16777215_00_images_2019_04_494.jpg