Logo UE
logo strona małe
rekultywacja
kalendarz
odpady

Baza noclegowa

060Dnia 04.VI.2016 nasze przedszkolaki aktywnie włączyły się w obchody Dnia Skępego. Programem "Duże dzieci " wraz z rówieśnikami z Przedszkola "Pod Lipami" wykazały się wiedzą na temat naszego miasta, a następnie zadawały pytania panu Piotrowi Wojciechowskiemu- Burmistrzowi, który był ich gościem.

Czytaj więcej...

SZANOWNI MIESZKAŃCY

Miasta i Gminy Skępe

Pragniemy jeszcze raz przedstawić Państwu

OGÓLNE ZASADY GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI w NIERUCHOMOŚCIACH na terenie naszej gminy

Zgodnie z art. 6c ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2016 roku poz. 250):

„Gminy są zobowiązane do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy”.

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, określając zasady funkcjonowania nowego gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, dokonała bardzo istotnego rozróżnienia.
W  myśl art. 6c u.c.p.g. na potrzeby funkcjonowania tworzonego przez ustawę systemu wprowadzono podział nieruchomości na takie zasadnicze kategorie jak:

  1. nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, czyli wyłącznie budynki mieszkalne z przynależnymi np. gospodarczymi lub garażami, na których powstają odpady w związku z tym, że są one zamieszkałe,

Czytaj więcej...

051  31 maja pojechaliśmy na wycieczkę do Grębocina i Torunia. Tym razem wyruszyliśmy prawie w komplecie – 42 uczennic i uczniów.

W Grębocinie poszliśmy do Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa. Jest to muzeum prywatne i znajduje się w murach odrestaurowanego średniowiecznego kościoła. Odbyliśmy w nim półtorej godziny intensywnych zajęć.

Czytaj więcej...

041Takiej uroczystości z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka jeszcze w Łąkiem nie było.

3 czerwca 2016 roku około 150 osób bawiło się wesoło na boisku przy miejscowej szkole. Program imprezy był bardzo bogaty. Najpierw uczniowie ze szkoły filialnej w Łąkiem przedstawili zebranym gościom program artystyczny, który był dedykowany przede wszystkim mamom. Były wiersze, piosenki i taniec.

Czytaj więcej...

0161 czerwca przedszkolaki wspólnie z rodzicami spotkali się przy Domku Myśliwskim Koła Łowieckiego "Sokół" na Kamienicy. Gospodarzami naszej imprezy byli łowczy tegoż koła. Dzieci przedstawiły swoim kochanym rodzicom przygotowane występy artystyczne, które nagrodzone zostały gromkimi brawami.

Czytaj więcej...