Logo UE
logo strona małe
rekultywacja
kalendarz
odpady

Baza noclegowa

Skępe, dnia 30.07.2019 r.

INFORMACJA

 

Urząd Miasta i Gminy w Skępem w oparciu o pismo Wojewody Kujwako-Pomorskiego z dnia 18.06.2019 r. informuje, że dnia 1 sierpnia 2019 roku o godz. 17:00 na terenie Miasta i Gminy Skępe zostaną uruchomione przez OSP Skępe, OSP Wioska, OSP Józefkowo i OSP Wólka syreny alarmowe – sygnał alarmowy nadawany będzie przez 1 minutę w trybie ciągłym.

Włączenie syren alarmowych ma na celu upamiętnienie 75 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, jako wyraz pamięci i uhonorowania poświęcenia oraz walki Powstańców Warszawskich z 1944 roku.

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

Piotr Wojciechowski

Informacja

W związku z wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w 2019 roku (suszy) na terenie Miasta i Gminy Skępe, Burmistrz Miasta i Gminy Skępe wystąpił do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego celem powołania Komisji do Spraw Szacowania Strat w gospodarstwach rolnych.

Na terenie Miasta i Gminy Skępe objęte zostały suszą uprawy :

- kukurydza na  ziarno

- kukurydza na kiszonkę

- rośliny strączkowe

W związku z powyższym prosimy o pobieranie wniosków  do szacowania strat u sołtysów lub w Urzędzie Miasta i Gminy Skępe (pokój nr 17, 18).

Ostateczny termin składania wniosków upływa z dniem  07 sierpnia 2019  roku.

Burmistrz
Miasta i Gminy Skępe

 

Wniosek - WORD

Wniosek - PDF

143W dniu 17 lipca w Urzędzie Miasta i Gminy Skępe odbyło się uroczyste wręczenie nagrody przekazanej przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego –Mikołaja Bogdanowicza dla Hanny Gładkowskiej uczennicy Szkoły Podstawowej w Skępem za zajęcie II miejsca w Konkursie Plastycznym "Obrona Cywilna Wokół Nas" – edycja 2019 pod hasłem: Działania służb ratowniczych w sytuacjach kryzysowych.

Czytaj więcej...

138W dniu 15.07.2019 r. w siedzibie Urzędu została zawarta umowa na przebudowę drogi gminnej Babie Ławy - Czermno. Wykonawcą inwestycji jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o.o. Podczas podpisywania umowy Wykonawcę reprezentował Prezes zarządu Pan Andrzej Kurda, zaś Zamawiającego Pan Piotr Wojciechowski – Burmistrz Miasta i Gminy Skępe, Pani Jolanta Jaworska – Zastępca głównego księgowego oraz Pan Adam Godlewski – Inspektor ds. gospodarki grunatmi i drogownictwa.

Czytaj więcej...