odpady
logo strona małe
rekultywacja

Wydarzenia

Październik 2018
P W Ś C P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Baza noclegowa

Dzień Edukacji Narodowej obchodzony był w gminie Skępe 12 października 2018 r.

Z tej okazji w hali sportowej Szkoły Podstawowej im. Gustawa Zielińskiego w Skępem odbyła się uroczystość z udziałem przedstawicieli władz samorządowych, Radnych Rady Miejskiej w Skępem oraz obecnych i emerytowanych pracowników szkół.

083Zaproszonych gości powitały Kierownik Referatu Oświaty Kultury Zdrowia i Sportu – Magdalena Elwertowska, Dyrektor Publicznego Przedszkola im. Ewy Szelburg – Zarembiny w Skępem – Iwona Małkiewicz oraz Dyrektor Przedszkola Publicznego w Wiosce „Przedszkola pod lipami”. Serdeczne życzenia w kierunku wszystkich przybyłych gości w imieniu przedstawicieli skępskiego samorządu złożył Burmistrz Miasta i Gminy Skępe – Piotr Wojciechowski. O oprawę artystyczną zadbali najmłodsi mieszkańcy Miasta i i Gminy Skępe, a mianowicie dzieci z przedszkoli w Skępem i w Wiosce. Natomiast młodzież oddziałów gimnazjalnych Szkoły Podstawowej im. Gustawa Zielińskiego w Skępem przygotowała humorystyczny kabaret na temat pracy nauczyciela.

Czytaj więcej...

Na podstawie Uchwały nr XXIII/209/2013 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie stypendiów dla uczniów szczególnie uzdolnionych Burmistrz Miasta i Gminy Skępe każdego roku przyznaje stypendia.

O stypendium mogą ubiegać się dzieci i młodzież szczególnie uzdolniona z terenu Miasta i Gminy Skępe, którzy zdobyli swoje osiągnięcia w terminie od 1 września roku poprzedniego do 31 sierpnia roku, w którym przyznawane jest stypendium. Celem przyznania stypendium jest wspieranie rozwoju uzdolnień uczniów, którzy dzięki swojej pracy i zaangażowaniu uzyskują w wybranej przez siebie dziedzinie wysokie osiągnięcia, chcąc się nadal rozwijać, posiadają wizję swojej dalszej pracy i potrafią sobie wyznaczyć cele do osiągnięcia.

Stypendia przyznawane są w trzech kategoriach:

Czytaj więcej...

067W dniu 8 października 2018 r. przed budynkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Skępem miało miejsce uroczyste przekazanie sprzętu i wyposażenia ratowniczego z przeznaczaniem dla jednostek OSP w Skępem, Wiosce, Józefkowie i Wólce. W przekazaniu oprócz przedstawicieli jednostek OSP udział wzięli Burmistrz Miasta i Gminy Skępe Piotr Wojciechowski, Przewodniczący Rady Miejskiej w Skępem Ryszard Szewczyk oraz Skarbnik Miasta i Gminy Skępe Barbara Leśniewska. Zakup sprzętu był możliwy dzięki zawarciu umowy w ramach Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Ministerstwo Sprawiedliwości. W ramach zadania zakupiono następujący sprzęt:

Czytaj więcej...

041We wrześniu w Centrum Kulturalno-Oświatowo-Rekreacyjnym w Skępem odbywały się zajęcia dla dzieci i młodzieży z Miasta i Gminy Skępe. Tematyka zajęć była różnorodna. Uczestnicy świętowali, m.in. Dzień Kropki czy Święto Pieczonego Ziemniaka. Podczas zajęć w plenerze dzieci malowały nitką na trawie oraz zbierały dary jesieni, z których wykonały piękne prace plastyczne. Nie zabrakło atrakcji w postaci magicznych baniek mydlanych oraz zabaw z chustą animacyjną.

Czytaj więcej...

040W dniu 12.09.2018 r. Uchwałą Nr 35/1687/18 Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego pozytywnie zaopiniował Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Skępe na lata 2016-2022, a tym samym dokument ten uzyskał wpis do Wykazu Programów Rewitalizacji Województwa Kujawsko – Pomorskiego. Ważne jest również, że wpis ten nie ma charakteru warunkowego, co nie wszystkim samorządom się udało. Dokonanie wpisu na listę zakończyło prawie dwuletni proces prac programowych, w których brali udział zarówno eksperci zewnętrzni, jak i pracownicy merytoryczni skępskiego samorządu. W trakcie prac nad programem odbył się szereg konferencji i spotkań, konsultacji i warsztatów, a także badań, analiz i wywiadów.

Czytaj więcej...

bip2
krd2
SMS2
epuap
eea
baner fundusz
logo zuchowo