herb

Miasto i Gmina Skępe przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu zrealizowała przedsięwzięcie pn. Zadrzewianie i zakrzewianie terenu zlokalizowanego przy budynku użyteczności publicznej będącego własnością Skarbu Państwa
w trwałym zarządzie Ochotniczej Straży Pożarnej w Łąkiem.

Wartość zadania: 12.557,40 zł

Wysokość dotacji: 9.996,00 zł

Miejsce nasadzeń: Nieruchomość Ochotniczej Straży Pożarnej w Łąkiem, dz. nr 81, obręb Łąkie

Nasadzone gatunki drzew i krzewów: żywotnik zachodni, sosna, świerk, jałowiec, cis

Ilość nasadzonych drzew i krzewów: 164 szt.

fundusz