Logo UE
logo strona małe
rekultywacja
kalendarz
odpady

Baza noclegowa

Zapraszamy do współpracy

Serwis skepe.pl swoją obecną postać zawdzięcza w dużej mierze współpracy z osobami, które są w posiadaniu informacji związanych ze Skępem, jego historią i mieszkańcami. Bez takiej współpracy zgromadzone tutaj informacje byłyby uboższe i mniej ciekawe. Dlatego też, zapraszamy wszystkich, którzy mogą coś wnieść do skepe.pl o podjęcie z nami współpracy przy jego redagowaniu.

Swoją ofertę kierujemy do osób prywatnych jak i innych serwisów internetowych czy też podmiotów. Jeżeli piszesz opracowanie lub pracę na temat Skępego, możesz również skorzystać z oferowanej formy współpracy.

Posiadasz ciekawe zdjęcia Skępego? Chciałbyś się podzielić jakąś informacją związaną ze Skępem? Jest coś o czym nie wiemy? Zgłoś swoją chęć udziału w rozwoju serwisu.

Przewidujemy również, w celu promocji miasta i gminy Skępe udostępnianie przez nas informacji zawartych na stronach skepe.pl.

Przed podjęciem decyzji o podjęciu współpracy, zapoznaj się najpierw z warunkami współpracy.

Warunki współpracy

Pod pojęciem współpracy rozumiemy:

przekazywanie nam informacji dotyczących Skępego, przeznaczonych do umieszczenia na stronach skepe.pl,

udostępnianie przez nas informacji zawartych w skepe.pl do umieszczenia np. w innych serwisach internetowych, publikacjach reklamowych lub opracowaniach.

Informacje to teksty, zdjęcia, inne materiały w sposób bezpośredni lub pośredni związane ze Skępem.

Udostępniając nam jakiekolwiek informacje na potrzeby serwisu skepe.pl:

Zgadzasz się na ich opublikowanie na stronach skepe.pl i udzielasz nam prawa do udostępniania ich innym użytkownikom. Zgoda dotyczy udostępniania informacji w dowolnej formie, poprzez dowolne medium informacyjne i dowolną technologię publikacji.

Potwierdzasz, że przekazana nam informacja jest prawdziwa i posiadasz ją z legalnego źródła. Oznacza to, że żadna osoba lub podmiot nie będą występowały do nas z roszczeniami autorskimi w stosunku do przekazanej nam informacji.

Wyrażasz zgodę na prawo autorów serwisu do modyfikacji przekazanych informacji lub całkowitej odmowy ich publikacji na stronach skepe.pl i nie będziesz rościł sobie z tego tytułu praw do odszkodowania. Autorzy serwisu nie muszą uzasadniać swoich decyzji.

Zgodnie z ideą serwisu, informacje przekazujesz nam nieodpłatnie i nie będziesz rościł praw do odszkodowania za umieszczenie ich na stronach Skępego (za wyjątkiem indywidualnie ustalanych form współpracy).

Jesteś świadom tego, że opublikowane za Twoją zgodą informacje są ogólnie dostępne do ściągnięcia przez użytkowników internetu i nie bedziesz rościł sobie pretensji do autorów skepe.pl jeśli zostaną one bez naszej zgody wykorzystane na innych stronach, materiałach reklamowych, publikacjach, itp. przez osoby trzecie, kopiujące treści z oficjalnej strony internetowej Skępego.

Ze swojej strony oferujemy i zobowiązujemy się do:

Publikowane informacje podpisywać notką o źródle ich pochodzenia lub umieszczać podpis autora.

Nie wykorzystywać przekazanych nam informacji do celów zarobkowych (z wyjątkiem wcześniej ustalonych warunków i uzyskanej zgody).

Oświadczamy, że nie będziemy żądać profitów za przekazane przez nas informacje oraz za ich publikację na innych stronach internetowych lub dowolne inne ich wykorzystanie.

Wyrażamy zgodę na modyfikowanie przekazanych przez nas informacji i ich publikowanie w takiej postaci, pod warunkiem, że przekazana informacja zachowa sens przekazu, który był zamierzeniem jego autora.