Mikołaj z Buska

Mikołaj z Buska (brak danych dotyczących lat życia) był bernardynem w Wymyślinie. Biskup krakowski Zbigniew Oleśnicki (1389 - 1455) obłożył klątwą i uwięził na zamku Lipowiec opata Mikołaja z Buska.

Podobno pozostało po nim w bibliotece klasztornej w Skępem 17 rękopiśmiennych kazań roratnych. Kazania te zostały wygłoszone w Krakowie po śmierci Zygmunta Augusta w roku 1572.