Najstarszą częścią Skępego jest czworoboczny rynek, usytuowany w kierunku południowym od historycznego szlaku komunikacyjnego toruńsko - litewskiego. Od narożników rynku pod kątem prostym odchodzą wąskie uliczki, z których dwie łączą się z traktem prowadzącym przez przesmyk między jeziorami.

We wschodnich i zachodnich pierzejach rynku zachowane zostały domy o skromnych cechach barokowo - klasycystycznych z końca XVIII i pierwszej połowy XIX stulecia. Są to budynki parterowe z pięterkami w szczytach usytuowane do rynku szczytowo. Dachy ich są siodłowe, pokryte przeważnie dachówką. Spośród sześciu zabytkowych domów dwa z nich mogły być wzniesione w końcu XVIII wieku. Są to budynki trójosiowe z wejściem od osi skrajnej. Cztery pozostałe zostały wzniesione w początkach bądź najpóźniej w połowie XIX stulecia, trzy z nich są czteroosiowe.

Do lat osiemdziesiątych ubiegłego stulecia na rynku znajdowała się parterowa karczma pochodząca z pierwszej połowy XIX wieku, w której mieścił się urząd gminy. Strawiona przez pożar nie została już odbudowana. Usytuowana kalenicowo w południowej pierzei rynku, przy wschodnim narożniku. Murowana z cegły na rzucie wydłużonego prostokąta z niewielkim ryzalitem, posiadała układ dwutrakowy z sienią pośrodku. Elewacja frontowa dziewięcioosiowa z wejściem pośrodku poprzedzonym drewnianym gankiem, zbudowanym później. Dach budynku był naczółkowy, pokryty dachówką.