Przejście do sekcji:

Treść strony: Szulgit Maurycy

Szulgit Maurycy

Maurycy Rudolf Szulgit żył w latach 1923 – 2006. Urodził się 7 VIII 1923 r. we wsi Powidz (powiat słupecki, województwo wielkopolskie). Elementarną wiedzę zdobywał w Poznaniu. Jego ojciec był rolnikiem. Brał też udział w powstaniu wielkopolskim. Gdy wybuchła II wojna światowa, Maurycy Szulgit był mieszkańcem Poznania i czynnie uczestniczył w rozbrajaniu Niemców. Nie przyjął obywatelstwa niemieckiego i został wywieziony na początku 1940 r. na teren Rzeszy do pracy w fabryce amunicji w Berlinie. Następnie za zorganizowanie akcji sabotażowej został aresztowany i w 1942 r. osadzony w więzieniu Moabit w Berlinie, potem we Wronkach, a później w obozie koncentracyjnym Mauthausen w Austrii. Był bity i głodzony. Po zakończeniu wojny przez dwa lata leczył się. Skończył Liceum Ogólnokształcące, a potem Akademię Medyczną w Poznaniu.

1 II 1958 r. podjął pracę w Skępem. W latach 1975 – 1981 był kierownikiem Ośrodka Zdrowia w Skępem. W 1981 r. odszedł na emeryturę. Pracował w niepełnym wymiarze godzin w przychodniach lekarskich w Lipnie. Był honorowym członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Skępem. Mieszkał w Skępem, a potem w Lipnie. Zginął w wypadku samochodowym 18 X 2006 r. Został pochowany na cmentarzu parafialnym w Lipnie.

W powieści "Powroty" Henryk Czarnecki stworzył postać literacką o nazwisku doktor Szulgo. Być może pierwowzorem był lekarz Maurycy Szulgit.

 

  • autor: Bożena Ciesielska
Przejdź do początku strony