Przejście do sekcji:

Treść strony: Mielecki Stanisław

Stanisław Mielecki

Stanisław Mielecki herbu Gryf otrzymał dobra skępskie, gdyż ożenił się z Zofią Kościelecką.

Był kasztelanem wiślickim, a potem kasztelanem krakowskim. Uzyskał od króla Zygmunta Augusta przywilej dla miasteczka Skępe ustanawiający dodatkowo jeszcze jeden dzień targowy w tygodniu. Stanisław Mielecki przyczynił się do rozwoju Skępego, w którym doskonale rozwijało się rzemiosło. Z czasów Mieleckiego pochodzi jedna z dwu najstarszych pieczęci miejskich Skępego. Zawiera ona godło szlacheckie Gryfa, a nad tarczą inicjały S. M. (Stanisław Mielecki).

  • autor: Bożena Ciesielska
Przejdź do początku strony