Przejście do sekcji:

Treść strony: Tężycki Ryszard

Ryszard Tężycki

Ryszard Tężycki był postacią, o której powinno się pamiętać w Skępem. Urodził się w 1935 roku. Skończył w 1954 roku Liceum Pedagogiczne w Wymyślinie oraz Akademię Wychowania Fizycznego. Pracował jako nauczyciel wychowania fizycznego w latach 1958 -1967. W latach 1965 – 1969 uczył w Studium Nauczycielskim w Wymyślinie, a potem w Zespole Szkół Rolniczych w Wymyślinie. Był trenerem lekkiej atletyki.

Ryszard Tężycki to także pasjonat lokalnej historii. Dzięki jego pasji mieszkańcy Skępego dowiedzieli się, kim był Gustaw Zieliński i jakie ślady po nim zostały. R. Tężycki był autorem artykułu „Ślady poety Gustawa Zielińskiego w Skępem” („Notatki Płockie”, Płock 4/109, 1981 r.). We wstępie tekstu napisał: „Mieszkając w Skępem nie sposób nie stykać się ze śladami materialnej bytności poety tutaj, a także ze śladami pozostawionymi w pamięci ludzi – mieszkańców Skępego, przekazywanymi z pokolenia na pokolenie, jako że nie ma już wśród żywych tych, którzy znali go osobiście. Zarówno jedne jak i drugie opierają się na kruchych fundamentach burzonych bezlitośnie przez czas, nie pielęgnowanych w świadomości, grożąc zerwaniem nici więzi kulturowej między pokoleniami”.

W swoim artykule zebrał informacje od osób, które miały bezpośredni kontakt z rodziną Gustawa Zielińskiego z Wioski. Pracowały w majątku Zielińskich lub znały potomków Gustawa – Władysława i Marię, ich dzieci Marię Letycję, Marię Anielę, Stanisława i Maurycego. R. Tężycki wymienia miejsca pozostawione przez poetę, ziemianina i właściciela ogromnego gospodarstwa. Należy do nich – nieistniejący już dziś – obiekt zwany Belwederem Skępskim lub „pałacykiem”. Była to biblioteka, gdyż G. Zieliński to także bibliofil. Zgromadził około 20 000 tomów. Z okazałego dworu została tylko niewielka część. Posiadłość, czyli zabudowania oraz piękny park należał do ówczesnego Państwowego Gospodarstwa Rolnego. Z zachowanych pamiątek została marmurowa tablica z popiersiem poety. Umieszczono ją w kościele pod wezwaniem Zwiastowania Najświętszej Marii Panny i klasztorze bernardynów w Skępem oraz kaplica rodowa Zielińskich zwana kaplicą świętej Barbary…

Warto zapamiętać postać Ryszarda Tężyckiego – nauczyciela, regionalisty i znawcy historii rodu Zielińskich. Jako pierwszy spopularyzował postać G. Zielińskiego…

  • autor: Bożena Ciesielska, Skępe, 31 V 2014 r.
Przejdź do początku strony