Przejście do sekcji:

Treść strony: Klubiński Zbigniew

Zbigniew Klubiński (1916 - 1990)

Zbigniew Klubiński urodził się 16 X 1916 roku w Obrowie (gmina Czernikowo). W okresie okupacji Z. Klubiński mieszkał i pracował we wsi Mokowo w gminie Chalin (powiat lipnowski). Naukę rozpoczął w Seminarium Nauczycielskim w Wymyślinie, a ukończył w Siennicy w 1937 r. Odbył służbę wojskową w Dywizyjnym Kursie Podchorążych Rezerwy 66. pułku piechoty w Brodnicy. Walczył w 1939 r. pod Różanem, Ostrołęką i Zambrowem. Został ranny. W 1940 r. wrócił w rodzinne strony. Pracował jako robotnik. Zaangażował się w działalność konspiracyjną. Należał do Związku Walki Zbrojnej - Armii Krajowej. Nosił pseudonim „Wichura”. Po masowych aresztowaniach działaczy AK w powiecie lipnowskim w 1943 roku podjął się reorganizacji konspiracji AK. Pełnił funkcję komendanta obwodu do 1944 roku. We wrześniu 1944 roku został aresztowany przez Niemców i skierowany do obozu w Stutthofie. Po skończeniu wojny studiował, pracował jako nauczyciel w Grudziądzu. Potem uczył w Toruniu. Zmarł 17 IX 1990 roku. Pochowany na cmentarzu w Toruniu. Jego rodzice Kazimiera i Władysław Klubińscy są pochowani na cmentarzu w Skępem.

  • autor: Bożena Ciesielska
Przejdź do początku strony