Przejście do sekcji:

Treść strony: Zboiński Ignacy

Ignacy Antoni Zboiński (ok. 1715 - 1796)

Ignacy Antoni Zboiński herbu Ogończyk urodził się około 1715 roku. Posiadał majątek ziemski w ziemi dobrzyńskiej. W jego dobrach był Kikół, w którym w 1790 roku wybudował pałac. Pokrył koszty budowy prezbiterium i odnowienia klasztoru ojców bernardynów w Skępem. Był fundatorem kaplicy pod wezwaniem świętego Piotra w Grodzeniu koło Kikoła. Ożenił się z Salomeą z Karśnickich. Zmarł w 1796 roku. Ich epitafium wykonane z czarnego marmuru znajduje się w klasztorze ojców bernardynów w Skępem. Płytę z inskrypcją umieszczono w kościele w Kikole oraz w kaplicy w Grodzeniu.

  • autor: Bożena Ciesielska
Przejdź do początku strony