Przejście do sekcji:

Treść strony: Wojciechowski Czesław

Czesław Wojciechowski (1908 – 1942)

Czesław Wojciechowski przeżył tylko 34 lata. Urodził się we wsi Moczadła 29 II 1908 roku. Był kupcem. Zaopatrywał skępskie szkoły (szkołę podstawową i seminarium) w książki i artykuły piśmiennicze, które sprowadzał z Łodzi. Ożenił się z Genowefą Ruszkowską. Genowefa Wojciechowska żyła w latach 1905 – 1965. Mieli jednego syna Ryszarda urodzonego 9 sierpnia 1932 roku. Mieszkali w Skępem w Rynku pod numerem 8.

Czesław Wojciechowski przed II wojną światową był komendantem Ochotniczej Straży Pożarnej w Skępem (skępska OSP została założona 29 czerwca 1908 roku). Nie wiadomo dokładnie, w których latach pełnił funkcję komendanta. Oprócz wykonywania zadań statutowych (walka z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami) strażacy brali udział w uroczystościach kościelnych. Razem z zarządem OSP Czesław Wojciechowski kierował zbiórką funduszy na kupno motopompy. W tym celu organizowano zabawy, przedstawienia teatralne i loterie oraz kwestowano. Gmina Skępe i Narutowo dołożyły się do zgromadzonej sumy i zakupiono motopompę dla skępskiej straży.

Był honorowym członkiem OSP Skępe. W dowód uznania otrzymał pamiątkowy toporek z następującą dedykacją: „P. Czesławowi Wojciechowskiemu od sztabu i drużyny straży pożarnej Skempe 19. VI. 1939 r.”

Podczas II wojny światowej ukrywał się w Likcu (gmina Skępe). Gospodarzom, którzy udzielili mu schronienia, urodziło się dziecko. Został poproszony na ojca chrzestnego. Gdy wraz z rodziną jechał do chrztu, ktoś go rozpoznał. Na skutek donosu do władz niemieckich został aresztowany i przewieziony do obozu w Stutthofie. Żona Czesława ukrywała się z synem w Płocku.

Czesław Wojciechowski zmarł 11 września 1942 roku w obozie w Stutthofie. Żona pana Czesława zwróciła się do komendy obozu koncentracyjnego w Stutthofie z prośbą o informacje o mężu. Otrzymała pismo, w którym komendant obozu potwierdził, że mąż zmarł na serce. Brat Czesława - Henryk - pracował w czasie II wojny światowej przy rozbudowie Wału Pomorskiego na Pomorzu Zachodnim. Rozpoznał zwłoki swojego brata Czesława. Grób Czesława Wojciechowskiego znajduje się w Gdańsku Wrzeszczu na Zaspie.

Na zachowanych zdjęciach, które udostępniła Helena Wojciechowska (synowa Czesława i Genowefy Wojciechowskich), można zobaczyć komendanta straży pożarnej podczas pełnienia swoich obowiązków.

  • autor: Bożena Ciesielska

Na podstawie relacji synowej Heleny Wojciechowskiej.

Przejdź do początku strony