Przejście do sekcji:

Treść strony: Zieliński Walenty (herbu Świnka)

Walenty Zieliński (1602-1646)

Walenty Zieliński herbu Świnka urodził się w 1602 roku. Był synem Grzegorza, wojewody płockiego. Był ziemianinem. W 1620 roku od Jana Garwaskiego nabył dobra Skępe z okolicznymi ziemiami. W latach 1622 - 1632 prowadził z bernardynami ze Skępego spory o granice.

W związku z tym sąd królewski skazał go na banicję, a władze duchowne rzuciły na niego ekskomunikę. Całość dóbr skępskich przekazał synowi Ludwikowi. Walenty Zieliński zmarł w 1646 roku.

  • autor: Bożena Ciesielska
Przejdź do początku strony