Przejście do sekcji:

Treść strony: Miejsca pamięci

Miejsca pamięci narodowej gmina Skępe

Skępe ulica Klasztorna kamień z tablicą z następującym napisem: „W hołdzie mieszkańcom Skępego i okolic, którzy w latach wojny 1939 – 1945 oddali życie na bitewnych polach, zostali zamęczeni w obozach i więzieniach, rozstrzelani we własnych domostwach i wsiach w walce z wrogiem o wolność i godność człowieka Rodacy”. 1982

Pomnik projektował Władysław Drzewiecki – nauczyciel ówczesnego Zespołu Szkół Rolniczych w Skępem. Odsłonięcie tablicy miało miejsce 24 IX 1982 roku.

Las Karnkowski przy trasie nr 10 miejsce zwane Brzeziną Karnkowską

Jesienią 1939 roku oraz w marcu i kwietniu 1940 roku Niemcy zamordowali w lesie około 300 osób. Zabili Polaków i Żydów więzionych wcześniej w Lipnie. Ku czci pomordowanych 15 X 1967 roku odsłonięto pomnik z napisem: „Miejsce uświęcone krwią Polaków pomordowanych przez okupanta hitlerowskiego 1939 - 1945”.

Żagno gmina Skępe 2 IX 1944 roku zginęły w Żagnie następujące osoby: Kazimierz Błaszkiewicz, Józef Jędrzejewski, Władysław Ruszkowski i Stanisław Żołnowski (ojciec Bolesława Żołnowskiego). Z inicjatywy ówczesnego Związku Bojowników o Wolność i Demokrację (ZBoWiD) w 1979 roku postawiono pamiątkową tablicę.

Żuchowo gmina Skępe 2 IX 1944 roku zginął Józef Jabłoński i Stanisław Wojciechowski. Zostali rozstrzelani za kontakty z grupą Bolesława Żołnowskiego. Byli pracownikami młyna w Żuchowie. Wydał ich zarządca młyna Jahnke. Z inicjatywy Związku Bojowników o Wolność i Demokrację (ZBoWiD) w 1979 roku postawiono pamiątkową tablicę.

 

  • autor: tekst: Bożena Ciesielska zdjęcia: Aleksandra Szczęsna
Przejdź do początku strony