Przejście do sekcji:

Treść strony: Awarie związane z siecią wodociągów i kanalizacji

Numery alarmowe w przypadku wystąpienia awarii sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej

UWAGA!

Mieszkańcy Miasta i Gminy Skępe.

W przypadku wystąpienia awarii sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej (np. brak wody, intensywny  wyciek, zalanie) po godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy Skępe fakt ten należy zgłosić telefonicznie lub osobiście podając lokalizację awarii, szczegółowy opis tej awarii, imię i nazwisko zgłaszającego oraz telefon kontaktowy.

Numery alarmowe:

725149008

605105432

695500701

Pod powyżej wymienionymi numerami telefonów można także uzyskać informacje na temat aktualnych awarii.

Przejdź do początku strony