Przejście do sekcji:

Treść strony: Bieńkowski Zdzisław

Zdzisław Bieńkowski (1927 – 1985)

Zdzisław Bieńkowski urodził się w 1927 roku. Był absolwentem Rejonowej Komisji Kształcenia Nauczycieli, maturę zdał w 1951 roku. Podjął studia zaoczne i skończył historię. Od 1948 roku uczył w szkole podstawowej, a w latach 1954 – 1965 był nauczycielem historii w Liceum Pedagogicznym imienia Waleriana Łukasińskiego w Wymyślinie. 1 września 1965 roku odbyła się uroczystość oddania do użytku nowego obiektu szkoły. W otwarciu uczestniczył ówczesny minister oświaty Wacław Tułodziecki. Klucze do gmachu szkoły otrzymał Zdzisław Bieńkowski. W latach 1965 – 1969 pełnił funkcję dyrektora Liceum Pedagogicznego w Wymyślinie. Zdobył tytuł doktora nauk humanistycznych. Wydał publikację „Zarys dziejów zakładu kształcenia nauczycieli w Wymyślinie 1867-1969”. Monografię opublikowano z okazji jubileuszowego zjazdu absolwentów w czerwcu 1970 roku w ilości 1500 egzemplarzy (Wąbrzeskie Zakłady Poligraficzne Zakład Nr 4 w Lipnie). Pozycja zawiera historię Seminarium Nauczycielskiego w Wymyślinie, dzieje Gimnazjum Ogólnokształcącego i powojennego Liceum Pedagogicznego oraz Studium Nauczycielskiego, wykaz pracowników i absolwentów. Jest to jedyna i bardzo dokładna monografia zespołu szkół. Zdzisław Bieńkowski pełnił funkcję dyrektora Studium Nauczycielskiego i Zespołu Szkół Rolniczych (do 1979 r.). Zdzisław Bieńkowski zmarł 17 VI 1985 w roku w Skępem. Został pochowany na miejscowym cmentarzu parafialnym.

  • autor: Bożena Ciesielska
Przejdź do początku strony