Przejście do sekcji:

Treść strony: Grabowska Halina

Halina Grabowska (1922 – 1975)

Halina Grabowska (z męża Waruszewska) urodziła się w Skępem w 1922 r. Przed wybuchem II wojny światowej pełniła funkcję podinspektora Przysposobienia Wojskowego Kobiet. W czasie II wojny pracowała w Urzędzie Gminy w Skępem. Należała do Wojskowej Służby Kobiet (WSK). Zajmowała się dostarczaniem fałszywych dokumentów i zaświadczeń osobom zaangażowanym w konspirację. Zorganizowała w swoim domu tajną kwaterę dla działaczy Armii Krajowej. Od 1944 r. była kurierką AK.

Zmarła w Lipnie.

Przejdź do początku strony