Przejście do sekcji:

Treść strony: Tułodziecki Wacław

Wacław Tułodziecki (1904 - 1985 )

Wacław Tułodziecki urodził się 13 VIII 1904 roku w Skępem. Po ukończeniu Seminarium Nauczycielskiego w Wymyślinie w 1924 roku podjął pracę w Grąbcu koło Sierpca jako nauczyciel wiejskiej szkoły powszechnej. W 1928 roku ukończył Państwowy Instytut Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.

W latach 1932 - 1938 był sekretarzem generalnym Robotniczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. W 1939 r. był jednym z założycieli Tajnej Organizacji Nauczycielskiej (TON). W latach 1948 - 1954 był dyrektorem zakładu specjalnego.

W latach 1959 - 1966 sprawował funkcję ministra oświaty w rządzie Józefa Cyrankiewicza. Za jego kadencji realizowano akcję "1000 szkół na Tysiąclecie". Był sekretarzem Centralnej Rady Związków Zawodowych.

Zmarł 24 X 1985 r. w Warszawie. Pochowany na warszawskich Powązkach wraz z żoną Ireną.

  • autor: Bożena Ciesielska
Przejdź do początku strony