Przejście do sekcji:

Treść strony: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Skępem

  • obraz przedstawia projekt inwestycyjny budowy stacji uzdatniania wody w Skępem
  • Obraz przedstawia Herb Skępego

Zadrzewianie i zakrzewianie terenu zlokalizowanego przy budynku użyteczności publicznej w miejscowościach Skępe i Żuchowo

Miasto i Gmina Skępe przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu zrealizowała przedsięwzięcie pn. Zadrzewianie i zakrzewianie terenu zlokalizowanego przy budynku użyteczności publicznej w miejscowościach Skępe i Żuchowo.

Wartość zadania: 14.672,18 zł

Wysokość dotacji: 9.260,00 zł

Miejsce nasadzeń: Nieruchomość świetlicy wiejskiej w Żuchowie, dz. nr 193, obręb Żuchowo oraz skępski skwerek, dz. nr 582/1, obręb Skępe nr 7

Nasadzone gatunki drzew i krzewów: żywotnik zachodni, bukszpan, jałowiec w odm., świerk srebrny, cis pośredni, sosna kosodrzewina, hortensja bukietowa, jodła koreańska, berberys thunbergia, tawuła, krzewuszka "Alexandra", irga "Eicholz”, pęcherznica kalinolistna, jodła jednobarwna, jodła koreańska, świerk kłujący, jałowiec chiński forma bonsai.

Ilość nasadzonych drzew i krzewów: 679 szt.

 

  • obraz przedstawia logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
  • Obraz przedstawia Herb Skępego

Zadrzewianie i zakrzewianie terenu zlokalizowanego przy budynku użyteczności publicznej będącego własnością Skarbu Państwa w trwałym zarządzie Ochotniczej Straży Pożarnej w Łąkiem

Miasto i Gmina Skępe przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu zrealizowała przedsięwzięcie pn. Zadrzewianie i zakrzewianie terenu zlokalizowanego przy budynku użyteczności publicznej będącego własnością Skarbu Państwa
w trwałym zarządzie Ochotniczej Straży Pożarnej w Łąkiem.

 

Wartość zadania: 12.557,40 zł

Wysokość dotacji: 9.996,00 zł

Miejsce nasadzeń: Nieruchomość Ochotniczej Straży Pożarnej w Łąkiem, dz. nr 81, obręb Łąkie

Nasadzone gatunki drzew i krzewów: żywotnik zachodni, sosna, świerk, jałowiec, cis

Ilość nasadzonych drzew i krzewów: 164 szt.

 

  • obraz przedstawia logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

Modernizacja hali sportowej przy Miejskim Zespołe Szkół w Skępem

  • obraz przedstawia plakat inwestycyjny na modernizację Hali Sportowej
  • obraz przedstawia logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
Przejdź do początku strony