Przejście do sekcji:

Treść strony: Załatw sprawę

Wszczęcie postępowania w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej następuje z chwilą złożenia do siedziby Urzędu Miasta i Gminy w Skępem, podania, wniosku lub z urzędu.

Podania i wnioski mogą być wnoszone: pisemnie, za pomocą elektronicznej platformy usług administracji publicznej.

Sprawy w Urzędzie Miasta i Gminy w Skępem są załatwiane za pośrednictwem stanowisk pracowniczych przydzielonych do poszczególnych referatów urzędu. Każde ze stanowisk zajmuje się prowadzeniem określonej grupy spraw.

Przejdź do początku strony