Przejście do sekcji:

Treść strony: Sławomir Ciesielski

Sławomir Ciesielski

Sławomir Ciesielski urodził się 9 VII 1957 roku w Skępem. Ukończył Liceum Ogólnokształcące imienia Romualda Traugutta w Lipnie i policealne Studium Elektroniczne w Bydgoszczy oraz studia - kierunek fizyka nauczycielska - na UMK w Toruniu. Uczył w Szkole Podstawowej imienia Gustawa Zielińskiego w Skępem i w Gimnazjum imienia Kościeleckich w Skępem. Do 2009 r. był nauczycielem fizyki w Gimnazjum w Skępem.

Mieszka w Skępem.

Debiutował w 1980 roku w piśmie akademickim "Index" w Olsztynie.

Publikował swoje utwory w prasie krajowej ("Gazeta Kujawska", "Głos Nauczycielski", "Inspiracje", "Słowo Powszechne", "Kujawy", "Gazeta Lipnowska", "Kultura", "Włocławskie Wiadomości", "Radostowa", "Sexodrama") i zagranicznej ("Magazyn Wileński") Wilno i ("Dziennik Polski") Londyn. Otrzymał wiele nagród i wyróżnień w literackich konkursach regionalnych i ogólnopolskich (m. in. "O liść konwalii" w prozie i w poezji Toruń 1989, 1992). Zajmuje się także prozą oraz fotografią.

Należał do Nauczycielskiego Klubu Literackiego we Włocławku. Jest przewodniczącym Lipnowskiej Grupy Literackiej działającej przy Miejskiej Bibliotece Publicznej w Lipnie.

Wydał następujące zbiorki poetyckie: "W kolejce do nieba" (NKL Włocławek 1989), "Między chlebem a winem" (NKL Włocławek 1991), "Spacer po tęczy" (MBP Lipno 1991), "Bulwar Filadelfijski" (NKL Włocławek 1993), "Rozmawiam ze światem" (NKL Włocławek 1994), "Perełki" (MGBP Skępe 2008).

Jego teksty są zamieszczone w następujących antologiach: "Tu jest mój dom" (Włocławek 1989), "Ławka rezerwowych" (Warszawa 1990), "Co zostanie ..." (Warszawa), "Strofy z kujawskich ogrodów" (Włocławek 1993), "Twórcy regionu" (NKL Włocławek 1993), "Ci poeci ..." (Dobrzyńsko - Kujawskie Towarzystwo Kulturalne Włocławek 1995), "Twórcy regionu 2" (NKL Włocławek 1996), "Do skutku ..." (Lipno 1997), "Ślady rzeźbione słowami" (NKL Włocławek 1997), "Twórcy regionu 3" (NKL Włocławek 1999), "Trzydzieści i trzy" (Lipnowska Grupa Literacka 1999), "Rozkwita pamięć pomiędzy wierszami" (Toruń 2000), "Twórcy regionu 4" (NKL Włocławek 2001), "Twórcy regionu 6" (Włocławek 2005), "Słowem obecni" (Lipno 2009) i "Deo et Matris" (Bogu i Matce) (Rypin 2011).

5 III 2010 r. w Miejskim Centrum Kulturalnym w Lipnie w klubie "Bakalarka" odbył się wernisaż fotografii Sławomira Ciesielskiego.

Od 2003 r. zasiada w jury konkursu poetyckiego imienia Gustawa Zielińskiego organizowanego przez Miejsko - Gminną Bibliotekę Publiczną w Skępem.

  • autor: Bożena Ciesielska
Przejdź do początku strony