Przejście do sekcji:

Treść strony: Bibliografia

Bibliografia:

 1. Bieńkowski Zdzisław, Zakład kształcenia nauczycieli w Wymyślinie 1867 – 1969, 1970.
 2. Drzewiecki Władysław, Moje życie. Pamiętnik nauczyciela i społecznika, Włocławek – Wymyślin 2002.
 3. Góźdź Zenon, Ojczyźnie mojej służyli, Lipno 1992.
 4. Inwentarze lustracyjne królewszczyzn w ziemi dobrzyńskiej z lat 1774 – 1777, Rypin 1988.
 5. Kajzer Leszek, Horonziak Arkadiusz, Budownictwo obronne ziemi dobrzyńskiej, Włocławek 1995.
 6. Karwicka Teresa, Kultura ludowa ziemi dobrzyńskiej, Warszawa – Poznań – Toruń 1979, PWN.
 7. Kącki Zbigniew, Rezerwaty i pomniki przyrody województwa włocławskiego, LOP Włocławek 1988.
 8. Krajewski Mirosław, Skępe, Rypin – Skępe 1996.
 9. Krajewski Mirosław, U źródeł wiedzy i patriotyzmu, Rypin – Wymyślin 2001.
 10. Krajewski Mirosław, Słownik biograficzny ziemi dobrzyńskiej, Lipno 1992.
 11. Krajewski Mirosław, Nowy słownik biograficzny ziemi dobrzyńskiej, DTN, Rypin 2014.
 12. Krajewski Mirosław, W cieniu wojny i okupacji, Dobrzyński Oddział WTN w Rypinie, Rypin 1995.
 13. Krajewski Mirosław, Wymyślińska Alma Mater, Rypin – Wymyślin 2007.
 14. Krajewski Mirosław, Mietz Andrzej, Zabytki ziemi dobrzyńskiej. Przewodnik bibliograficzny, Włocławek 1996.
 15. Krajewski Mirosław, Kościół i klasztor Ojców Karmelitów w Oborach, Obory 1986.
 16. Mietz Andrzej, Pakulski Jan, Corpus Inscriptionum Poloniae t. IV Województwo Włocławskie, z. 2, Ziemia Dobrzyńska, Włocławek – Toruń 1987.
 17. Notatki Płockie tom XIII/1985, s. 149.
 18. Pawłowska Krystyna, Do Maryi Skępskiej po łaski, Skępe 2011.
 19. Przewodnik, Park Etnograficzny w Sierpcu.
 20. Rzeźba Jana Centkowskiego. Katalog wystawy, wrzesień – listopad 1987.
 21. Sanktuarium Maryjne w Skępem, Informator oraz modlitwy i pieśni, Calvarianum 1992.
 22. Skępe, „Cudowna Skępska Maryja Nasza”, katalog wystawy.
 23. Stogowska Anna Maria, „Wpisany w epokę”, Towarzystwo Opieki nad Zabytkami, Płock 1996.
 24. Studia z dziejów ziemi dobrzyńskiej XV – XX w. pod red. M. Wojciechowskiego, PWN Oddział w Poznaniu 1987.
 25. Śliwiński Piotr, 500 lat Sanktuarium Maryjnego w Skępem, Włocławek 1995.
 26. Środowisko przyrodnicze Ziemi Dobrzyńskiej, Stowarzyszenie Gmin Ziemi Dobrzyńskiej w Dobrzyniu nad Wisłą, 1997.
 27. Święch Jan, Spichrze chłopskie na Kujawach, Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa 1987. Katalog.
 28. Umiński Janusz, Włocławek i okolice, Informator krajoznawczy, Gdańsk 1989.
 29. Wegner Zyta, Rodem ze Skępego, Skępe 2007.
 30. Włocławek i województwo, Dobrzyńsko – Kujawskie Towarzystwo Kulturalne we Włocławku 1991. Katalog.
 31. Z dawna Polski Tyś królową, Przewodnik po sanktuariach maryjnych, Szymanów 1986.
 32. Z dziejów kultu Matki Bożej Skępskiej, Calvarianum 1987.
 33. Z dziejów ziemi dobrzyńskiej. Materiały z sesji popularnonaukowej pod redakcją Zenona Goździa, Dobrzyń nad Wisłą 1997.
 34. Zieliński Gustaw, „Kirgiz i inne poezje”, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1956.
 35. Ziemia dobrzyńska Zeszyty historyczne dobrzyńskiego oddziału WTN, zeszyt I, Rypin 1989.
 36. Ziemia dobrzyńska Zeszyty historyczne dobrzyńskiego oddziału WTN pod redakcją Mirosława Krajewskiego, zeszyt II, Rypin 1992.
 37. Ziemia dobrzyńska Zeszyty historyczne dobrzyńskiego oddziału WTN, zeszyt III, Rypin 1995.
 38. Ziemia dobrzyńska Zeszyty historyczne dobrzyńskiego oddziału WTN pod redakcją Mirosława Krajewskiego, zeszyt IV, Rypin 1996.
Przejdź do początku strony