Przejście do sekcji:

Treść strony: Harmonogram wywozu

 

Szanowni państwo,

poniżej udostępniamy HARMONOGRAMY odbioru odpadów obowiązujące na terenie Miasta i Gminy Skępe w 2021 roku.

Jednocześnie informujemy, że odpady należy przygotować i wystawić przed swoją posesję do odbioru tylko i wyłącznie w wyznaczonym w harmonogramie dniu odbioru poszczególnych frakcji, tj. w osobnym terminie odpady zmieszane i osobnym terminie odpady selektywnie zebrane.

WYSTAWIENIE ODPADÓW DO ODBIORU W INNYM DNIU,
NIŻ ZOSTAŁ WYZNACZONY W HARMONOGRAMIE,
TRAKTOWANE BĘDZIE JAKO NIELEGALNE PORZUCENIE ODPADÓW
W MIEJSCU PUBLICZNYM.

Domki letniskowe
NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE - Miasto Skępe:

NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE - teren wiejski:

Małe AUTO_1 - miejscowości objęte odbiorem na stałe nieruchomości objęte odbiorem na stałe:

Małe AUTO_2 - miejscowości objęte odbiorem na stałe nieruchomości objęte odbiorem na stałe:

AAAAAElFTkSuQmCC

Przejdź do początku strony