Przejście do sekcji:

Treść strony: Polski Ład

  • Rządowy Fundusz Polski Ład

Nazwa zadania:

Budowa sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Skępe.

Krótki opis zadania:

Zadanie polega na budowie sieci wodociągowej z przyłączami w na terenie następujących miejscowości: Wólka, Rumunki Skępskie, Czermno, Moczadła, Kukowo, Likiec, Szczekarzewo, Lubówiec, Łąkie, Sarnowo.

System kanalizacji projektowany do obsługi terenów objętych zadaniem.

Zestawienie długości rurociągów i przepompowni:

- sieć rozdzielcza – Ø110 – L=12.887,0m

- sieć rozdzielcza – Ø90 - L=16.073,0m

- sieć rozdzielcza – Ø50 - L=2.265,0m

- przyłącza wodociągowe Ø40 - L=744,0m

- przyłącza wodociągowe Ø32 - L=2.036,0m

Wartość zadania:

4 307 905,85 zł.

Wartość dofinansowania:

4 092 510,56  zł.

Szczegółowe informacje związane z dofinansowaniem:

Dofinansowano z państwowego funduszu celowego w ramach Rządowego Funduszu

Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych.

Przejdź do początku strony