Przejście do sekcji:

Treść strony: Polski Ład

Przebudowa dróg w Skępem

  • Tablica informacyjna dotycząca dotacji dróg

Nazwa zadania:

Przebudowa ulic Kasztanowej, Lipowej, Jarzębinowej, Klonowej, Akacjowej, Topolowej w miejscowości Skępe.

Krótki opis zadania:

Zadanie polega na przebudowie ulic Kasztanowej, Lipowej, Jarzębinowej, Klonowej, Akacjowej, Topolowej w miejscowości Skępe.

Zadanie przewiduje wykonanie podbudowy oraz nawierzchni z kostki betonowej na ulicach o łącznej długości 1,810 km:

- ulica Klonowa – 0,310 km;

- ulica Akacjowa – 0,110 km;

- ulica Kasztanowa – 0,275 km;

- ulica Topolowa 0,99 km;

- łącznik ulic Jarzębinowej z ulicą Wiśniową – 0,125 km.

Ulice poddane przebudowę zostaną uzbrojone również w chodniki z kostki brukowej oraz sieć kanalizacji deszczowej zapewniającej prawidłowe odwodnienie terenu.

Wartość zadania:

5 539 428,00 zł.

Wartość dofinansowania:

4 997 000,00 zł.

Szczegółowe informacje związane z dofinansowaniem:

Dofinansowano z państwowego funduszu celowego w ramach Rządowego Funduszu

Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych.

Przejdź do początku strony