Przejście do sekcji:

Treść strony: Polski Ład

  • RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD

Nazwa zadania:

Przebudowa dróg gminnych na terenie miejscowości Skępe, Łąkie, Józefkowo, Jarczewo, Boguchwała, Wólka, Likiec oraz Zajeziorze i Moczadła.

Krótki opis zadania:

Zadanie polega na przebudowie następujących dróg na terenie Miasta i Gminy Skępe:

- ulica Stolarska w Skępem – dł. drogi 338 m;

- ulica Dobrzyńska w Skępem – w zakresie systemu kanalizacji deszczowej – dł. drogi 202 m;

- ulica Centralna w Łąkiem – dł. drogi 376 m;

- ulica Rynek i Krótka w Józefkowie – dł. drogi 150 m;

- droga gminna w miejscowości Jarczewo – dł. drogi ok. 640 m;

- droga gminna w miejscowości Boguchwała – dł. drogi ok. 910 m;

- droga gminna Wólka – Likiec – dł. drogi ok. 1850 m;

- droga gminna Zajeziorze – Moczadła – dł. drogi ok. 800 m.

Zadanie przewiduje wykonanie nawierzchni asfaltowej na każdej ze wskazanych dróg na istniejących lub wykonanych w ramach zadania podbudowach.

Wartość zadania:

5 203 181,03 zł.

Wartość dofinansowania:

4 940 000,00 zł.

Szczegółowe informacje związane z dofinansowaniem:

Dofinansowano z państwowego funduszu celowego w ramach Rządowego Funduszu

Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych.

Przejdź do początku strony