Przejście do sekcji:

Treść strony: Polski Ład

  • RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD

Nazwa zadania:

Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu położonego w miejscowości Wioska.

Krótki opis zadania:

Zadanie polega na rewitalizacji i zagospodarowaniu terenu położonego w miejscowości Wioska.

W ramach zadania będącego jednocześnie I etapem przedsięwzięcia planowane jest:

- przebudowa drogi głównej oraz wykonanie ścieżek;

- budowa parkingu;

- odtworzenie bramy wjazdowej z furt oraz ogrodzeniem frontowym z żywopłotem grabowym;

- usunięcie karp oraz dokonanie nowych nasadzeń;

- rozbudowa istniejącego placu zabaw oraz budowa nowego z materiałów naturalnych;

- budowa siłowni plenerowej;

- budowa oświetlenia w ilości 50 szt.;

- wykonanie systemu monitoringu;

Wartość zadania:

2 947 500,00 zł.

Wartość dofinansowania:

2 888 550,00 zł.

Szczegółowe informacje związane z dofinansowaniem:

Dofinansowano z państwowego funduszu celowego w ramach Rządowego Funduszu

Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych.

Przejdź do początku strony