Przejście do sekcji:

Treść strony: Polski Ład

 • Flaga Polski, Godło Polski

Przebudowa ulicy Spółdzielczej w Skępem

 

Miasto i Gmina Skępe zgodnie z umową nr 33G/1/2021/RFRD z dnia 06-09-2021 r. w sprawie udzielenia w 2021 roku dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg ( nabór 2021 – zadanie jednoroczne) zawartej pomiędzy Wojewodą Kujawsko – Pomorskim a Miastem i Gminą Skępe, uzyskała dofinansowanie w wysokości 1 395 699,00 zł na zadnie pn. „Przebudowa ulicy Spółdzielczej w Skępem”. Łączny koszt kwalifikowany realizacji ww. zadania wynosi 2.791 399,26. Wkład własny Miasta i Gminy Skępe wynosi 1 395 699,00 zł.

Podstawowy zakres robót obejmuje:

Droga gminna nr 170387C

Założenia projektowe na odcinku nr 1 (od km 0+000 do km 0+399,70):

 • przekrój dla klasy dróg dojazdowych – D,
 • prędkość projektowa – 30 km/h,
 • szerokość jezdni – 5,0 m – wykonana z masy bitumicznej o łącznej grubości 9 cm na pełnej podbudowie,
 • spadek poprzeczny jezdni – jednostronny 2%, obustronny daszkowy 2%, jednostronny 3%,
 • długość projektowanego odcinka drogi – 399,70 mb,
 • szerokość chodnika – 1,5 – 2,0 m – wykonany z kostki betonowej grubości 6 cm na pełnej podbudowie
 • długość projektowanych chodników – 335,0 mb,
 • wykonanie 17 zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej grubości 8 cm na pełnej podbudowie o łącznej pow. 235 m2,
 • wykonanie kanalizacji burzowej wraz z przepompownią o długości 350,50 mb kolektor główny oraz 89,50 m przykanaliki,
 • ilość przejść dla pieszych – 3 szt.,
 • pobocza o łącznej długości 443,0 mb, wykonane częściowo z kostki betonowej grubości 6 cm na pełnej podbudowie oraz częściowo z tłucznia kamiennego.

Założenia projektowe na odcinku nr 2 (od km 0+000 do km 0+694,15):

 • przekrój dla klasy dróg dojazdowych – D,
 • prędkość projektowa – 30 km/h,
 • szerokość jezdni – 5,5 m – wykonana z masy bitumicznej o łącznej grubości 9 cm na pełnej podbudowie,
 • spadek poprzeczny jezdni – jednostronny 2%, 
 • długość projektowanego odcinka drogi – 694,15 mb,
 • szerokość chodnika – 2,0 m – wykonany z kostki betonowej grubości 6 cm na pełnej podbudowie
 • długość projektowanych chodników – 715,0 mb,
 • wykonanie 29 zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej grubości 8 cm na pełnej podbudowie o łącznej pow. 390 m2,
 • wykonanie kanalizacji burzowej wraz z przepompownią o długości 708,50 mb kolektor główny oraz 44,50 m przykanaliki,
 • ilość przejść dla pieszych – 2 szt.,
 • pobocza o łącznej długości 592,0 mb, wykonane częściowo z kostki betonowej grubości 6 cm na pełnej podbudowie oraz częściowo z tłucznia kamiennego.

Skępe, dnia 07.09.2021 r.

Przejdź do początku strony