Przejście do sekcji:

Treść strony: Aktualności 2023

Ważny komunikat dla mieszkańców

Szanowni Państwo!

W związku z pojawieniem się po raz kolejny w przestrzeni publicznej informacji, że pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Skępe lub działający na jego rzecz przedstawiciele prowadzą czynności kontrolne, sprawdzające lub weryfikujące, informuję, że pracownicy bądź przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy w Skępe nie dokonują niezapowiedzianych wizyt na prywatnych posesjach. W przypadku realizacji takich działań o ich terminie zainteresowane osoby zostaną powiadomione drogą urzędową w formie pisemnej.

Piotr Wojciechowski

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

Przejdź do początku strony