Przejście do sekcji:

Treść strony: Aktualności 2023

Zbiórka folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

ZBIÓRKA FOLII ROLNICZYCH I INNYCH ODPADÓW POCHODZĄCYCH
Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ

Szanowni Państwo, Urząd Miasta i Gminy w Skępem informuje, że w związku z możliwością uzyskania dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie z zakresu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” przeprowadzona zostanie inwentaryzacja ilości odpadów znajdujących się na terenie gminy.

W związku z powyższym, rolnicy posiadający odpady typu: folia rolnicza, siatka i sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach oraz Big Bag, proszeni są o wypełnienie i złożenie wniosku do 27.03.2023 r.

Wniosek należy złożyć w Urzędzie Miasta i Gminy Skępe, pokój nr 16.

Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

W ramach realizacji przedsięwzięcia nie są kwalifikowane koszty zbierania odpadów
od rolników. Rolnicy we własnym zakresie zobowiązani będą dostarczyć folie i inne odpady pochodzące z produkcji rolniczej do miejsca wskazanego przez gminę.

W przypadku nieotrzymania przez Gminę dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej bądź małej ilości złożonych wniosków przez rolników przedmiotowe zadanie nie będzie realizowane.

Druki wniosku dostępne są w Urzędzie Miasta i Gminy w Skępem, pok. 16 oraz poniżej do pobrania w załączniku w formacie .pdf.

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Skępe , pok. 16 lub pod nr 54 2878557- Iwona Pawłowska

Burmistrz  Miasta i Gminy Skępe

Piotr Wojciechowski

Przejdź do początku strony